HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE, RAMADANA EF. MEHMEDIJA

Beograd, 3. decembar 2021.

„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle ša’nuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.

Draga braćo u islamu, tema današnje hutbe je: „Ko će Allahu dati lep zajam!“ Želja mi je da kroz ajete i hadise podsetim sve nas na dobročinstvo i lep ahlak, što su bile prepoznatljive osobine naših dobrih predaka.

Odmah na početku podsećam sebe i vas na drugi deo 20.ajta sure El-Muzzemmil: „…I namaz klanjate i zekat dajte i draga srca Allahu zajam dajte! A dobro koje za sebe unapred osigurate naći ćete kod Allaha još većim i dobićete još veću nagradu. I molite Allaha da vam oprosti! Allah, zaista, prašta i milostiv je!“

Uči nas Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji beleži imam Tirmizija: Prenosi Omer bin Sa’d El-Enmari, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Zaklinjem se na tri stvari i dobro upamtite šta ću vam reći: Sadaka neće čoveku umanjiti imetak! Čoveku se neće učiniti nepravda, pa se u njoj strpi, a da mu Allah neće povećati ponos! I neće čovek otvoriti vrata prosjačenja, a da mu Allah neće otvoriti vrata siromaštva!“

Prenosi Sehl ibn Sa’d, radijallahu anhu: „Jedna žena je došla kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i donela mu ogrtač. Nakon toga, on upita ashabe: „Znate li šta je burda? Odgovorili su:“ Znamo, to je ogrtač sa ukrašenim rubovima!“ Onda je ta žena rekla: „Allahov Poslaniče, ja sam ga svojim rukama isplela samo za tebe, pa ga obuci!“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je uzeo ogrtač koji mu je bio potreban i ogrnuo se njime. Jedan od prisutnih ashaba mu reče: „Allahov Poslaniče, hoćeš li mi dati taj ogrtač?“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, skide ogrtač i dade ga tom čoveku. Prisutni rekoše: „Zašto si to tražio od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada znaš da on nikoga neće odbiti u onome što traži, a potreban mu je taj ogrtač?“ Odgovorio je: „Tako mi Allaha ja sam ga tražio da mi bude ćefin kada umrem.“ Sa’d je rekao: „Zaista mu je taj ogrtač bio ćefin u koji je umotan kada je umro.“ (Buharija)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je neki čovek došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: „Gladan sam, pa me nahrani!“ Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je pitao svoje supruge da li imaju hrane, a one su odgovorile da u njihovim kućama nema ništa drugo osim vode. Tada se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obratio ashabima, upitavši: „Ima li neko među vama da bi večeras ugostio gosta?“ Javi se jedan ensarija: „Allahov Poslaniče, ja ću ga ugostiti.“ Kada je došao kući pitao je suprugu ima li imalo hrane u kući, a ona mu reče da nema ništa osim hrane za decu. Reče joj: „Počasti Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, gosta! Uspavaj decu, a kada mu postaviš jelo, ugasi svetiljku, a mi ćemo se praviti da jedemo kako on ne bi primetio da nemamo dovoljno hrane!“ Sutradan je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao tom ensariji: „Uistinu se Allah čudi vašem sinoćnjem postupku!“

Omer, radijallahu anhu, pripoveda: „Jednoga dana je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tražio pomoć ashaba za pohod na Tebuk. U meni se pojavila želja da nadmašim Ebu Bekr Es-Siddika, koji je u svakom dobrom delu bio bolji od mene. Doneo sam pola svoga bogatstva i prišao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, te sam mu rekao da je to pola moga imetka, a da sam drugu polovinu ostavio svojoj porodici. Ebu Bekr je tada ušao sa vrećom zlata i stavio je pred Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga upita koji je to deo njegovog imetka, a on odgovori: „Celi!“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pogleda u mene, pa upita Ebu Bekra: „A šta si ostavio svojoj porodici?“ Ebu Bekr odgovori: „Ostavio sam im Allaha i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.“

Narednih dana se Ebu Bekr nije pojavljivao. Osećajući prazninu zbog njegovog odsustva Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita ashabe šta je to sa Ebu Bekrom, a oni rekoše da je Ebu Bekr dao sav svoj imetak i da nema ništa osim jednog komada tkanine koji je delio sa svojom suprugom, oblačeći ga naizmenično radi namaza. Poslanik, sallallahu alejhi vve sellem, posla Bilala ibn Rebbaha, radijallahu nahu, da ode kući njegove ćerke Fatime, radijallahu anha, i da je upita ima li ona kakvog platna pa da odnese Ebu Bekru kako bi došao u džamiju. Sve što je mimo njihovih potreba Fatima imala u svojoj kući bilo je jedno platno od kozje dlake. Kada je Ebu Bekr omotao to platno oko svog struka bilo je prekratko, pa je prišio nekoliko palminih listova na to kako bi se pokrio i onda je krenuo u džamiju. Pre nego što je on stigao, Džibril je došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, obučen isto kao Ebu Bekr. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče Džibrilu da ga nikad nije video obučenog na tako čudan način, a Džibril mu odgovori da su toga dana svi meleki na nebesima bili tako obučeni u čast Ebu Bekra, odanog, darežljivog i vernog. A zatim mu reče da Allah šalje svoje blagoslove i selame Ebu Bekru sa porukom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: „Reci Ebu Bekru da je Gospodar njegov zadovoljan njime, pa je li i on zadovoljan svojim Gospodarom!“ Kada je Ebu Bekr došao pred Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i čuo dobre vesti, poskočio je, zahvalio se Allahu i rekao: „Usitinu sam zadovoljan svojim Gospodarom!“ I od silne sreće okrenuo ukrug tri puta.

Braćo i sestre, natečimo se u dobročinstvu, izvršavajmo sve svoje obaveze i pripremajmo se za Dan polaganja računa, kada će se gledati samo dobra dela!

Gospodaru, učvrsti nas na putu islama! Učini nas od dobročinitelja, nadajući se samo Tvojoj milosti i nagradi! Smiluj se našim umrlim roditeljima i precima koji su na nas preneli svetlo dina! Uputi našu decu i potomke i učini ih prvacima ummeta i boljim čuvarima dina i domovine od nas i radostima naših očiju i srca na ovom i budućem svetu! Oprosti nam grehe, sakrij naše sramote i primi naša dobra dela! Budi nam Milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u Džennetu društvom Poslanika, iskrenih šehida i dobrih!” Kazao je između ostalog glavni imam Bajrakli džamije, Ramadan ef. Mehmedi.

Similar Posts