HUTBA MUFTIJE BEOGRADSKOG, MUSTAFE EF. JUSUFSPAHIĆA

Bajrakli džamija u Beogradu, 31. decembar 2021.

„Draga i poštovana braćo i sestre, svedočim sa ovoga časnoga mesta, ovoga minbera koji je preostao od 274 koji su nekada u ovom gradu bili, svedočim da nema drugog Boga osim Jednoga Uzvišenog Stvoritelja Allaha dželle šanuhu, Stvoritelja svega, svedočim srcem i jezikom da nema drugog Boga osim Njega! I svedočim da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov poslednji poslanik poslan ne samo muslimanima već celokupnom ljudskom rodu. Da ukaže na istinu od neistine, poslat da nas očisti od širka – jedinog greha koji Allah dželle šanuhu neće oprostiti. Širk je jedini greh koji neće biti oprošten. A šta je širk? To je, prijatelju, kada pripisuješ svome Stvoritelju još nekoga, da je važan. Širk se ne ogleda samo u svedočanstvu gde ćeš reći: „Ej ima još jedan bog pored Njega.“ Širk se provlači podmuklo, u svako poru našeg života, svugde možete videti širk. Nažalost, i u pojedinim džamijama možete videti širk. Da nas Allah, dželle šanuhu, sačuva tog greha, neoprostivog. Pogledajte reči Abdullah, kako je pišemo? Pišemo je tako što je gramatiku uređivao tamo neko što za Boga nije znao. A gde su današnji stručnjaci muslimani iz te sfere da počnu da razmišljaju i da pišu onako kako Allah voli? Šta zaslužuje veliko slovo, šta je vredno velikog slova, samo ime Allahovo a ne ime Abdullahovo. Pa u jednom imenu Abdullah, imate veliko A na početku a znači rob; a u istom tom imenu imate i reč Allah ali malim slovom se piše. Da li je to pravedno? Koliko god vi to smatrali utopijom, ljudi mi to za svog života radimo a ja se bojim da će to na Ahiretu biti vrednovano! Mi to radimo, i svesno znamo da pišemo rob velikim slovom a Allah malim slovom. Ako niste bili svesni do sada, sada morate biti svesni. Toga nema u arapskom jeziku. Razmislimo o tome!

Na kraju smo jedne godine, gde obračunavamo šta smo uradili u prošloj i šta ne bismo trebali uraditi u sledećoj godini, čega treba da se klonimo, da li smo obračunali, koliko dobrih dela koja nas jedina prate u našem kaburu, na Ahiretu ćemo biti pitani zašto je onaj tamo u tvojoj ulici koji nema ništa da jede bio gladan, zašto se nisi odazvao kada te zajednica poziva da gradimo mesdžide posle 273 srušena u Beogradu, zašto ne podržavate zajednicu koja želi da vas pomogne na Pravom putu, koja nije politički angažovana. Koliko smo to mi veliki muslimani, zapitajmo se, da li bismo dali svoju ćerku nekome ko je dobar musliman a nije tvoje nacije, pa ćeš videti da li si nacionalista ili fašista. Jesmo li to mi, ko je to nas zarazio, pa pogledajte se, svih boja i nacija, e to je zajednica, ne pripada nijednog naciji već ummetu a gde si ti moj ummete? To je tema sa kojom želim da završim ovu današnju hutbu, o kojoj trebate da razmišljate na kraju ove fiskalne godine.

I razmislite vi koji nešto slavite tamo šta vi slavite,šta imamo u reči slaviti, koga se slavi, samo Allah se slavi, samo onaj koji je Bespočetan. Samo Onaj kome ćeš se vratiti i dati mu odgovor za život kako si ga proživeo. Pogledajmo se očima ljubavi jer iz ljubavi smo stvoreni, nemojte gledati jedni druge sa podozrenjem, sa vesvesom i ogovaranjem. Za sve to bićemo obešeni za jezik, jer to je Muhammed, alejhis-selam rekao kada je prolazio pored Džehenema. Ne dozvolite da se manipuliše sa vama, da vaše duše budu hranjenje nečim drugim osim onoga što zadovoljava njihovu potrebu a to je reč Allah i to je Kur’an, zikr, čistoća tela, namere i dela. To je ono što želim da vam kažem. Allah dželle šanuhu da nam ukabuli“, kazao je između ostalog muftija beogradski, Mustafa ef. Jusufspahić.

Similar Posts