BISM postala istureno odeljnje Alazhara Alšarifa u Srbiji

بسم الله الرحمن الرحيم u ime Allaha milostivog samilosnog

وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا (114)

I reci, Gospodaru moj ti znanje moje proširi

Ostalo je malo do kraja tekuće školske godine, pa želimo da vam predstavimo naše profesore koji su aktivni u našoj medresi, kao najbitnije novine od početka ove školske godine.

Bitna informacija sa kojom treba da ste upoznati, je da smo od početka ove godine 2023/24 dobili snažnu podršku iz Alazhara Alšarifa iz Egipta sa četri istaknutih profesora da se uključe direktno u vođstvo nastave naše srednje medrese i fakulteta islamskih nauka u Beogradu, i to po prvi put u odnosima Rijaseta IZS i Alazhara.

Takođe želimo da vas pozovemo da pratite sajt rijaseta u vezi obaveštenja što se tiče rada i aktivnosti naših Azharskih profesora sa decom iz medrese, studenata sa fakulteta islamskih nauka za 2024/25 god. i aktualnih i budućih imama radi kvalifikacije i osposobljavanja novih imama.

Počećemo prestavljanje sa našim profesorom dr. Gamal Fadel Ahmed Mahmoud Almowafi.

Gamal Fadel Ahmed Mahmoud Almowafi

Tumačenje, nauke o Kur’anu i čitanje

Nacionalnost: Egipćanin

Datum rodjenja: 08.09.1980

Diplome

 • Doktorirao tumačenje i nauke kur’na (Univerzitet Sueckog kanala)
 • Magistar islamskih studija (Univerzitet Menufija)
 • Diplomirao čitanje i nauke Kur’ana (Univerzitet Al-Azhar)

Iskustva

 • Predavač nauka Kur’ana i tumačenja (na Univerzitetu Al-Azhar)
 • Učestvovao je u obuci nastavnika Al-AzharAl-šarif u regionu Al-Šarkija Al-Azhar 2018.
 • Bio je na čelu kontrolne komisije koja je nadgledala konkurs za prijem u čitalačke institute u regionu Al-Šarkija, Arapska Republika Egipat, nekoliko godina.
 • Službenik je za digitalnu transformaciju na institutima Kiraat u gubernaciji Šarkija, Arapska Republika Egipat.
 • Nekoliko godina je nadgledao ispite na čitalačkim institutima.
 • Član je komiteta za takmičenje šeika Al-Azhara u Arapskoj Republici Egipat.
 • Učestvovao je u pripremi kurseva za nastavnike Časnog Kur’ana u Arapskoj Republici Egipat.
 • Učitelj recitacije i učenja Časnog Kur’ana dvadeset godina.
 • Imam u najvećim džamijama u Arapskoj Republici Egipat u taravih molitvama.
 • Član dobrotvornih društava pri Ministarstvu socijalne solidarnosti.

Kursevi 

 • Kurs lingvističkih veština (engleski i arapski) 
 • Poseduje TOFEL 
 • Kurs inventivnosti
 • Poseduje ICDL licencu 
 • Nastavne veštine

Ostale licence

 • Specijalizacija recitacija
 • Visoke recitacije
 • Tadjveed licenca
 • Licence(idjazet) za deset kiraeta-recitacija velikih i manjih 

Naučna istraživanja

 • Uticaj razlika među proučavaocima tumačenja u ophođenju sa lektirom od III veka do KSIV veka (komparativna studija) – Doktorska disertacija.
 • Naracije o čestim čitanjima u knjigama Sunneta i njihov uticaj na reagovanje orijentalistima (originalna studija) – Magistarske teze.
 • Tačne naracije čitanja u knjigama Sunneta i njihov efekat u odbacivanju apela (naučna istraživanja). 
 • Metode komentatora u ophođenju sa lektirom (naučno istraživanje).
 • Uticaj čitanja među komentatorima (naučna istraživanja).

Similar Posts