BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

بسم الله الرحمن الرحيم

“لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم”

Do Allaha neće dopreti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra dela vaša.

Sura El-Hadždž ajet 36

Obaveštenje vakufske direkcije naručiocima kurbana

Proces je u toku… alhamdulillah sve je u redu i pod nadzorom beogradskog muftijstva i halal agencije.

Takođe vas obaveštavamo da skoro 70% od kurbana ostaju u zajednici i biće podeljeni po džematima. Tim povodom vakufska direkcija zahvaljuje našoj braći koja su nam poklonila svoje kurbane i mi ćemo se postarati da stignu onome kome je potrebna sadaka.

Similar Posts