- - - - - -
petak, 03 decembar 2021
A+ R A-

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU, RAMADANA EF. MEHMEDIJA

244644732 4452689828172140 7966279250291636239 n

22. oktobar 2021. godine

„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle ša'nuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.

 Draga braćo i sestre u dini Islamu! Muslimani veruju u sve Allahove poslanike, u sve Allahove odabrane robove koje je slao da dostave Allahovu poruku, Allahovu veru ljudima na Zemlji. Svi poslanici od Adema, alejhis-selama, pa do časnoga poslanika Muhammeda alejhis-selama, su naši poslanici i ni jednog ne odbacujemo. Svi oni su Allahovi odabrani robovi koji su tumačili Allahove propise na Zemlji. U odnosu na druge narode muslimani imaju čast, imaju radost, imaju milost Allahovu, da budu sledbenici poslednjeg Allahovog poslanika, Allahovog miljenika, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem.

 Naš poslanik,Muhammed, alejhis-selam, se razlikuje od svih drugih Allahovih poslanika jer je on poslan svim ljudima, svim svetovima, dok su svi ostali poslanici slati samo svome narodu. Naš poslanik je Hatemu-nnebijjin – Pečat svim Allahovim poslanicima, poslednji poslanik, predznak Sudnjeg dana. Njega je Allah uzdigao iznad drugih poslanika. Njegov ummet, njegove sledbenike je uzdigao iznad drugih naroda. Radujmo se jer smo deo njegovih sledbenika, deo njegovoga ummeta.

 Allah, kaže u časnome Kurani Kerimu:“Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra dela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha verujete.“ (Al-Imran, 110)

Kako je Milostivi Allah, dželle šanuhu, lepo opisao ummet Muhammeda alejhis-selama, „Tražite da se rade dobra dela, a od nevaljalih odvraćate.“ Ima li išta bolje od ovoga? Ima li išta bolje od toga da jedni druge navraćamo na dobro a odvraćamo od zla, od lošega. Da kažemo jedan drugome: „Moj brate, nemoj to raditi, nije to dobro za tebe. Uradi ovo brate, dobro je to za tebe.“ Kako su ovo lepi saveti i lepe reči. Savetujmo jedni druge!

Gde je ovaj ummet danas? Gdje je ummet za kojeg Uzvišeni Gospodar kaže da je najbolji narod koji se pojavio na zemlji? Gde je ovaj ummet kojeg Uzvišeni Allah dželle šanuhu spominje?

Zapitajmo sami sebe: Koliko se družimo sa Kur'anom, koliko ga isčitavamo, koliko ga praktikujemo u našem životu, koliko u jednom danu, ili sedmici, ili mesecu, ili godini provedemo vremena u društvu sa Allahovom knjigom? Koliko poznajemo sunnet Allahovog Poslanika, alejhis-selama, koliko ga praktikujemo?

Čuli smo da promene stanja jednog naroda nema dok taj narod ne izmeni sebe. Svako od nas prvo mora krenuti od sebe i svoje porodice. Moramo promenu napraviti na sebi i u sebi, u svojim porodicama, u svojim kućama. Moramo otvoriti vrata svojih srca i svojih porodica za Kur'an i Sunnet Allahovog Poslanika alejhis-selama. Prvo krenuti sa naređivanjem dobra a zabranjivanjem zla od sebe samog i svoje porodice, pa onda krenuti dalje. Kada popravimo sebe i svoje porodice onda se i društvo i zajednica sami od sebe menjaju.

Naš Resuli-Ekrem Muhammed a.s. kaže:“Dato mi je pet stvari koje nisu date drugim poslanicima:
1. Poslan sam svim ljudima;
2. Čitava Zemlja mi je učinjena džamijom, mestom gde mogu klanjati, i čistom;
3. Potpomognut sam sa strahom kod neprijatelja na mesec dana hoda;
4. Dozvoljen mi je ratni plen;
5. Dat mi je šefaat-zagovaranje koje sam ostavio da iskoristim za svoj ummet.“

Kada čujemo ovo ne možemo, a da se u nama ne pojavi radost što smo deo ummeta Muhammeda alejhis-selama. Raduj se brate i klanjaj, raduje se i budi istinski njegov sledbenik. Klanjaj gde god da te zadesi namaz. Klanjaj u džamiji, klanjaj u kući, klanjaj na njivi, klanjaj u šumi. Samo klanjaj, i bićeš među radosnima. U ovom vremenu gafleta, nemarnosti spram Allaha, dželle šanuhu, biti vernik je čast i ponos jer vernici su danas u manjini dok je više onih koji su na strani i stazi prokletog Iblisa. Zato i ne treba čuditi što se danas u svetu, u društvu, u okolini, dešavaju razna zla i nevaljavštine.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, je rekao: „Mi smo zadnji ummet koji je na zemlji. Ali ćemo biti prvi na Kijametskom danu. O tome govore Allahove reči: “I tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu da budete svedoci protiv ostalih ljudi, i da poslanik bude protiv vas svedok.“ (El-Bekare, 143)

Braćo i sestre u Islamu! Radujmo se što smo ummet Muhammeda, alejhis-selam. Čuli smo kako nas je Milostivi Allah uzdigao nad ostalim narodima, kako ćemo biti svedocima protiv svih onih naroda koji budu negirali Allahovu poslanicu koju im je poslao. U našoj časnoj knjizi Kur'anu se nalaze vesti o svim narodima pre nas, o svim propalim narodima, o svim kažnjenim narodima, o svim neposlušnim narodima. Zato ćemo svedočiti protiv njih jer imamo dokaz protiv njih, a to je Kur'ani Kerim.

A poslanik Muhammed alejhis-selam, nam je dao smernice kada je rekao:
„Musliman je brat muslimanu: neće mu nepravdu učiniti, neće ga ostaviti na cedilu. Ko pomogne svome bratu koji je u potrebi, Allah će njemu pomoći u njegovoj potrebi. Ko od muslimana otkloni jednu od njegovih nevolja, Allah će njemu otkloniti jednu od nevolja na Sudnjem danu. Ko prikrije sramote jednog muslimana, Allah će prikriti njegove sramote ma Sudnjem danu.“ (Muttefekun alejhi)

„Musliman je brat muslimanu: neće ga prevariti, neće ga lagati, niti ostaviti na cedilu. Muslimanu su sveti čast, imetak i život drugog muslimana. Bogobojaznost je ovde (pa je pokazao na svoja prsa); čoveku je dosta greha da omalovaži svoga brata muslimana“ (Tirmizi, 1927)

„Niko od vas neće biti pravi vernik sve dok svome bratu želi što i samome sebi“ (Muttefekun alejhi)

Samo u ova tri hadisa, a sličnih hadisa je još više, Allahov Poslanik Muhammed, alejhis-selam, nam je dao rešenje za sve bolesti ummeta do Sudnjega dana!

Moramo i mi biti svesni, da nije dovoljno samo reći: Ja sam deo ummeta Muhammeda alejhis-selama, ja sam musliman, ja volim Muhammeda alejhis-selama. To treba i dokazati ali i pokazati! Biti istinski sledbenik Muhammeda, saallallahu alejhi ve sellem, i istinski pojedinac u ummetu Muhammeda alejhis-selama, znači istinski ga slediti, uzeti njega za svoj uzor. Biti jak i čvrst u svojoj veri, i kao što kaže Milostivi Allah, da jedni druge navraćamo na dobro, a odvraćamo od zla. Ne dozvolimo da zlo podela dođe i među nas, već trebamo da se oslanjamo jedni na druge, da jedni druge poštujemo, pomažemo i volimo istinski kao prava braća u veri jer jedan nam je Bog, jedan nam je Poslanik, jedna nam je vera, jedna nam je kibla i jedna nam je Knjiga. I zato na kraju zapitajmo sami sebe: „Jesmo li istinski deo ummeta Muhammeda alejhis-selama,” kazao je između ostalog glavni imam Bajrakli džamije, Ramadan ef. Mehmedi.