- - - - - -
petak, 05 jun 2020
A+ R A-

HUTBA - 6. MUHARREM 1438 H.G. / 7. OKTOBAR 2016. H.G

minber0710201602

o vernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i navečer Ga veličajte (al ahzab, 41-42) 
sećajte se vi Mene, i Ja ću se vas setiti, i zahvaljujte Mi, i na Blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti! (al bakara, 152)
one koji veruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju - a srca se doista, kad se Allah spomene smiruju! (ar r’ad, 29)
Njega veličaju sedmera nebesa, i zemlja, i oni na njima; i ne postoji ništa što Ga ne veliča, hvaleći Ga; ali vi ne razumete veličanje njihovo. - On je doista Blag i mnogo Prašta (al isra, 44)
ebu hurejre radijAllahu ‘anhu prenosi od poslanika sallAllahu alejhi ve sellem, reči Uzvišenog Gospodara: “Ja sam sa Svojim robom kada god Me spomene i kad god se njegove usne pomaknu izgovarajući Moje Ime.” istinski sledbenik islama spominje svoga Gospodara svakog časa, Njegovo delo vidi u svakoj stvari u prirodi i događajima u životu. on oseća Allahovu blizinu, siguran je u Njegovu Moć i nalazi zaštitu pod okriljem Njegove Dobrote i Milosti. smisao spominjanja Uzvišenog nije samo puka reč. nužno je da se prvo manifestuje kroz vernikova dela a zatim da dođe do Njegovog spomena na jeziku u vidu dove, zahvale, veličanja i osećanja zadovoljstva. tek tada vernik postaje jedan od onih koji se istinski sećaju Allaha i kojima je On Pripremio Oprost i Nagradu. čovek koji se seća i spominje svog Gospodara moli ga srcem i svoju nutrinu puni ljubavlju prema Njemu kao Najvećem Dobročinitelju. vernik sebi time osvetljava pravi put i zato je spominjanje (zikr) život i svetlo za srce, a zanemarivanje zikra je mrak i pustoš. sledbenik šehadeta ne treba da zaboravlja svog Gospodara niti da Ga zapostavlja.
a šta bi se desilo kada bi njega Gospodar svetova zapostavio?!
samo neistina, igra i zabluda može da odvrati čoveka od Gospodara. spominjanje Gospodara je vernikova vrlina bilo da je sam ili u društvu i za razliku od ostalih dužnosti koje imaju svoju određenu meru i mesto, blagodat zikra je u tome što nema svoje mesto ni meru. znamo da je farz obavljanje pet dnevnih namaza u njihovo pravo vreme, post meseca ramazana takođe, određen procenat zekata ali za zikr precizne količine nema. a da je obaveza činiti zikr opominje nas deseti ajet sure al džumu’a: “a kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu Blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.”
da bismo voleli Allaha potrebno je da čistimo srce od prevelike ljubavi za dunjalukom. imam gazali kaže: “potrebno je da srce bude očišćeno od svega osim Boga a put čišćenja je zikruLLah. kako bi čovek bio plemenit potrebno je da pročisti dušu od raznih grehova. prevelika pohlepa za dunjalučkim dobrima je beskorisna i primer je šejtanskog dela. pobožni ljudi se ne vezuju čvrsto za ovaj svet i njegove ukrase koji su mnoge upropastili. zar ima vrednijeg dela od spominjanja Allaha, učenja Kur’ana, izgovaranja šehadeta i osećanja reči subhanAllah, elhamduliLLah, Allahu ekber. poslanik je rekao: da kažem slava i hvala Allahu, nema Boga osim Allaha, Allah je preči od svega, meni je draže od svega što sunce greje i obasjava (muslim). ebu malik el ešarija prenosi da je poslanik sallAllahu alejhi ve sellem, rekao: “čistoća je deo imana, elhamduliLLah puni mizan, a subhanAllahi vel hamduliLLahi puni sve između nebesa i zemlje.” (muslim)
ebu hurejre radijAllahu anhu prenosi da je Božiji poslanik sallAllahu alejhi ve sellem rekao; “kada obavite tešehud u namazu, neka svako od vas zatraži kod Allaha zaštitu od četiri stvari rečima: Bože moj sačuvaj me od džehenemske kazne, od kaburske patnje, od ovosvetskih i onosvetskih iskušenja i od iskušenja mesiha dedžala.” ebu musa kaže da mu je poslanik rekao: “hoćeš li da ti ukažem na jednu reč iz dženetskih riznica?”, da – rekoh –svakako Božiji poslaniče, a poslanik reče to je la havle ve la kuvvete illa biLLahi (muslim). Allah u Kur’anu Kaže: “pravi vernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se reči Njegove kazuju, verovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju.” (al anfal, 2)

Ey iman edenler Allahi cok zikredin Ona sik sik anin sabah aksam tenzih edin . Oyleyse (yanlizca) beni anin bende sizi anayim, ve yanlizca bana sukredin ve (sakin) nankörlük etmeyìn. 
Zikr kelime olarak, hatirlayip anma demektir
Zikir, mağrifet, merhamet ve af kapılarını açmasına vesile olduğu gibi çirkin ve boş sözlere de engel olur. Zilkirle insanın gönlü ferahlar kalbi nurlanır, kalpteki darlık, kıtlık, stres ve sıkıntı kaybolur ve kalbin perdeleri zikirle acilir.
Dinimizde ise Allahu Tealayı anmak ve hatırdan çıkarmamaktır. Allahı anmak ise, dile ile olur, kalp ile olur, beden ile olur. Zikir imanın alametidir. Nifaktan arınış şeytandan ve onun tuzaklarından korunmustur. Insani kabir kabır azabına koruyacak, cehennemden kurtulacak en güzel ameldır.

Svedočimo sve dok smo, Samog, Jednog, Boga.
Al-Laah Naređuje pravdu, Al-Laah Naređuje dobročinstvo, Al-Laah Naređuje potpomaganje bližnjih pa daljnjih, Al-Laah Brani nam i Brani nas od svih ogavnosti, pokuđenosti i nasilja, Savetujući nas, ne bismo li se obsetili i setili Ga se.