- - - - - -
utorak, 19 januar 2021
A+ R A-

HUTBA MUFTIJE SRBIJANSKOG

WhatsApp Image 2019 03 09 at 20.47.47

8. marta / 1. redžeba u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao muftija srbijanski Abdullah ef. Numan.

„Muslimani uvek trebaju da se vole i da se pomažu. Nikada ne trebamo tražiti loše u čoveku, već ono dobro. Zato što mi u drugima vidimo on što smo mi. Ako u drugima vidimo loše, pogledajmo sebe da li je to u nama. Šta radimo sa našim životima? Da li se zabavljamo sa nevažniim stvarima ili volimo Allaha, svog Poslanika i braću i sestre. Mi treba da se pomažemo i volimo kao braća, to je Allah dželle šanuhu rekao. Bez ljubavi nema ničega. Sve je u ljubavi. Ženimo se iz ljubavi, dobijamo decu iz ljubavi, volimo svoje prijatelje. To treba da gajimo međusobno i uvek da se setimo Allaha. ’Zaista je broj meseci kod Allaha 12. To je u Allahovoj Knjizi. Kada je On stvorio nebesa i zemlju, među njima su 4 koja su zabranjena, ograđena. To je vera postojeća i nemojte zulum jedni drugima u njima činiti.’ Allah je istinu rekao.
Mi se nalazimo u mesecu Redžebu, treba da se spremamo, da kada dođe Ramazan da ne budem nespremni. Sada mislimo o Ramazanu, o tome kako ćemo postiti, kako ćemo se ponašati. Jer post bez lepog ponašanja, nije ništa. Lepo ponašanje je rezultat našeg posta jer ako se ne ponašamo lepo, ako su nam misli nevaljale, onda tu nešto nedostaje jer post čisti, ne samo fizički čoveka već psihički. Glad ne dozvoljava čoveku da razmišlja o stvarima koje nisu dobre. I zato kada postite razmislite o čemu mislite. Redžeb je u našoj tradiciji specijalni mesec, u njemu govore o noći Lejletul Regaib kada kažemo da je te noći začela majka Božijeg Poslanika, i to je nezgodno. Reći da je prvi Redžeb noć kada je Poslanik začet, da li to zaista možemo reči i da li je to povod našeg ibadeta? Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, treba uvek da se sećamo, ne samo u posebnim danima i mesecima. On je u našim srcima, duši, sećamo ga se uvek u salavatima. Allah dželle šanuhu je rekao da posle Allaha, u obavezi smo voleti Božijeg Poslanika, pa tek onda roditelje. Moramo ga voleti da bismo razumeli njegovu poruku. Božiji Poslanik je dao nama svoje izreke, hadise i to je praktični deo islama. To je živi dokaz kako islamski život treba živeti, kako ga je on živeo i ne smemo se stideti to da radimo. Ne! U svakoj situaciji moramo biti muslimani, u delima i na rečima. Uvek. Brada je sunet i ako je nosimo iz ljubavi prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i to je ispravno, podsećaće nas na njegov život. Da i mi živimo tim načinom jer je to sunet . To je put kojim je živeo Allahov Poslanik i koji mi učimo i praktikujemo. Allah dželle šanuhu nam je sve dao, detaljni način čistog i pravilnog života, i taj život je lak, taj život je berićetan. Nagrada od Allaha postoji u takvome životu. U saživljavanju sa životom Allahovog Poslanika, sallallahi alejhi ve sellem, jer jedino na taj način ga možemo razumeti i shvatiti šta nam je preneo. Allah Dragi u svojoj milosti dao nam je vreme, 12 meseci, i to je svuda, u svakoj kulturi. Neki ih računaju po suncu, neki po mesecu, neki od nečijeg rođenja, ali uvek je 12. Od tih meseci, 4 su ona u kojima je zabranjeno da se ljudi tuku. Allah zna kakvi smo mi. To su meseci mira koji nas zaštićuju od sebe samih. Pa kada su Arapi čuli, toliko su bili srećni jer su njihovi ratovi trajali dugo, po 40 godina. Kada su videli da je došao Redžeb, odložili su svoja koplja. Čovek u svojoj suštini više voli mir nego rat. Mi se nalazimo u jednom od njih, u Redžebu. To je mesec u kome bismo se sigurno trebali sećati Allaha. Božiji Poslanik je stalno klanjao nafile. Ovaj mesec je preporučen da se u njemu razmišlja o Allahu, da se psihički spremamo za post. Da nam nije teško da ostavimo hranu i piće jer treba sebe psihički da spremimo. Ovaj mesec treba da iskoristimo, da se ponašamo na određeni način. Mislite dobro, želite dobro jedni drugima, to je mesec Redžeb.

Neka nas Allah Dragi pomogne da Ga razumemo, da Mu budemo odani robovi, da volimo i štitimo jedni druge, da budemo u pomoći jedni drugima, da oprostimo onima koji su nam loše učinili i da oprostimo pre nego nam se klanja dženaza, da tražimo halal jedni od drguih. Da nas Allah uputi na Pravi put, da nas uvede u Džennet.“