- - - - - -
ponedeljak, 01 jun 2020
A+ R A-

HUTBA MUFTIJE SRBIJANSKOG ABDULLAHA EF. NUMANA

15. marta / 8. redžeba u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao muftija srbijanski, Abdullah ef. Numan.

Na samom početku, muftija Abdullah ef. Numan je govorio o terorističkom napadu koji se dogodio u džamijama u Novom Zelandu. "To je fašistička organizacija koja je već organizovala demonstracije protiv džamije putujući iz mesta u mesto i boreći se protiv islama, protiv podizanja džamija, a čovek koji je ubio ljude u dve džamije jeste član te organizacije. Ta organizacija ima više buke na medijima, nego što stvarno vredi. Političari su uglavnom o tome ćutali, i sada se pokazalao da je to ćutanje pogrešno jer ćutanje je znak pristanka. Taj čovek i njegova grupa (tri mladića i jedna devojka) uhvaćeni su i sada čekamo kako će pravda da bude zadovoljena. Kada se u Australiji desio neki teroristički napad, muftija Australije i Islamska zajednica u Australiji javno se izvinila i rekla da muslimani nemaju veze sa tim. Predsednik vlade Australije je dao podršku predsednici vlade Novog Zelanda, kao dva bliska ostrva, i izrazio je saučešće i dao podršku novozelandskom narodu, ali reč musliman nije nijednom upotrebljena. ’Izjavljujem saučešće porodicama preminulim ....’ nije nigde spomenuto. Kada postoji takva atmosfera i kada jedan musliman ubije nekoga onda nam poručuju da treba da reformišemo Kur’an i islam, da izbacimo ajete koje govore o džihadu, a džihad je odbrana gde se brani život, vera, grad, sloboda, ljudska prava; džihad nije klanje nevinih ljudi! Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, nikada nije pozivao ljude da kolju Kurejševiće, iz osvete, niti se ikome svetio. Kada je ušao u Mekku rekao je ljudima ’idite kućama, ništa vam neće biti’. Kada je žena Hind pojela Hamzinu džigericu i pitala Poslanika da li hoće da je ubije, on je uzvratio rečima: ’Nemoj mi se pojavljivati pred očima, kada mene vidiš skloni se.’

A mi nismo dobili nikakvo saučešće od predsednika Vlade. U Australiji ima puno muslimana i nije teško sagraditi džamiju. One su ogromne. Te verske slobode smetaju tim fašistima i Allah Dragi da im smete puteve i da ih uništi. I svi ljudi neka ih odbiju, njihove misli, reči i dela. Molim Allaha Dragoga da nam da sigurnost i mir, od nas samih i od drugih. Od rata ima samo kuknjave, od rata je ostatak ljudi bez ruku i nogu, udovice, deca bez očeva i to je rezultat rata. Pravedni rat, pravedna borba koja se vodila za ljudska prava u kojoj je naš Poslanik bio da se bori da muslimani mogu da dišu, ta broba više ne postoji. Nego postoje neki izgovori za takvu borbu. I u današnjem svetu problemi se mogu rešiti bolje nego sa mačem ili atomskom bombom. Čovek je smislio atomsku bombu i on se zove naučnik! Neka nas Allah Dragi sačuva od takvih naučnika i takve nauke i neka nam da mir.

Allah Uzvišeni u Kur’anu kaže: ’Onima koji neće da veruju doista je svejedno opominjao ih ti ili ih ne opominjao – oni neće verovati. Allah je zapečatio srca njihova i uši njihove a pred očima njihovim je koprena; njih čeka patnja golema.’

Sura Bekara nam govori o tri vrste ljudi, ona je opis čovečanstva. Prva grupa su vernici, i taj deo se završava sa „oni su oni nad kojima je Allahova uputa i oni su oni koji su spašeni..“ (srećni)

WhatsApp Image 2019 03 17 at 11.30.44

Druga grupa ljudi jesu kafiri. Kaže Allah Uzvišeni, a On nas najbolje zna: „Zaista oni koji ne veruju njima je svejedno opomenuo ti njih ili ne opomenuo, oni neće biti vernici...“ Poglavar plemena Kurejš, Ebu Džehl, nikada nije postao musliman. Ebu Leheb nikada nije postao musliman, Allah je prokleo njega i njegovu ženu. Ima ljudi kojima je zatvroen put do Allaha zato što su Njegovi otvoreni neprijatelji. Muslimani nisu postali muslimani jer su verovali u Muhammeda, već u Allaha, a Poslanik je samo preneo poruku. I to nije čovek u pitanju. Allah je Onaj koji je prvi u šehadetu, LA ILAHE ILALLAH.

Allah Dragi nas čuva i čuva našu Knjigu. Kur’an je čista knjiga istine. Oni koji su protivnici Allahovi u istini, oni će ići u Džehenem, oni neće postati muslimani. Mi Allahu nismo potrebni, On nas je stvorio iz svoje milosti da nas nagradi, da možemo posle naše smrti, ako smo istinito radili, ući u večni život! Gde možete uživati u Allahovoj lepoti, Allahovom licu. Mi ne znamo šta to znači, ali Allah je tako spomenuo u Kur’anu i mi Mu verujemo!

Muslimani nikada ne pitaju šta će biti sa kostima, to je prolazno. Nije gotovo. Allah ti je obećao i to je istinito verovanje i to nas održava u životu. Vera u Allaha i poverenje u Njega da će nas izvući iz neprilike i sačuvati nas od zla, a Allah je onima koji su protiv njega zatvroili srce. Biti neprijatelj protiv Poslanika znači biti neprijatelj Allahu. Oni su gluvu, nemi i slepi. Ne vide lepotu islamskog života, ne čuju Allahov govor, ne osećaju ljubav prema Allahu i zato će oni u Džehennem.

Molim Allaha da nas održi u islamu, naše porodice, da nam da sigurnost, da uđemo u Njegov Džennet, da se volimo i pomažemo.“