- - - - - -
ponedeljak, 02 avgust 2021
A+ R A-

HUTBA MIUFTIJE NIŠKOG ELDINA EF AŠĆERIĆA

WhatsApp Image 2019 06 08 at 21.19.19

Neizmerna zahvala pripada Uzvišenom Stvoritelju, Allahu dželle šanuhu, Vlasniku našem, Vlasniku svega onoga što vidimo između nebesa i zemlje i onoga čega mi nismo svesni. On je Stvoritelj naš, On je Vlasnik svega, On je Onaj koji je stvorio svet ni iz čega i Onaj kome će se sve a i mi sami vratiti. Svedočimo i čvrsto verujemo da nema drugog božanstva osim Allaha dželle šanuhu. Na takav način postupamo svojim srcima i svojim delima potvrđujemo. I svedočimo i čvrsto verujemo da je Muhammed, sallalalhu alejhi ve sellem, Allahov rob i Allahov Poslanik, koga nam je Uzvišeni Allah kao Milost poslao da bi nam Allahovu reč pojasnio i da bi nam svojim postpukom pokazao kako da budemo iskreni Allahovi robovi koji neće za dunjalukom tugovati i koji se na Ahiretu ničega neće bojati. Neka je salavat i selam na našega Poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, ashabe, tabine i sve one koji su sledili i slede pravi put uključujući i nas okupljene ovde.

Draga moja braćo i čestite sestre, sebi prvo pa onda vama preporučujem bogobojaznost, pokornost Allahu dželle šanuhu i poslušnost Njegovom Poslaniku u svemu onome što je govorio, radio i ćutnjom odobravao. Nijet mi je danas uz Allahovu pomoć u ovom mubarek danu, sa ovog mubarek mesta sa vama podeliti savet o Allahovoj veri što će nam biti korisno na dunjaluku u što će nam nadasve biti korisno na Ahiretu ukoliko neki od ovih saveta bude izvazvalo našu pokornost, imamo nadu da će nam se Allah smilovati. Za nama je blagoslovljeni mesec Ramazan, koga je Allah dželle šanuhu darovao kao blagodat i poseban poklon Njegovim robovima i za koji je rekao: „Post je Moj i Ja za njega posebno nagrađujem!“ Vernici su dočekali mesec Ramazan sa radošću i sa tugom se opraštaju od Njega. Allah dželle šanuhu nam kaže u suri Hašr: „O vi koji verujete, bojte se Allaha i neka svaki čovek razmisli o onome što je pripremio. Zaista Allah dželle šanuhu zna svaki vaš postupak i ne budite od onih koji su Allaha zaboravili pa je On njih zaboravio. Zaista su to pravi grešnici.“ U ovom ajetu Allah nam govori uošteno o našoj obavezi da Allahu dželle šanuhu svakodnevno robujemo i da iskreno ibadet činimo i u svakoj prilici u ramazanskoj i mimo njega. Mesec Ramazan je za nama ali da li je za nama pobožnost, dova, učenje Kur’ana, pokornost ili ćemo nakon prestanka Ramazana na Allaha zaboraviti? Onaj koji zaboravi Allaha, Allah će njega u zaborav staviti, a da li smo mi u stanju da se sa Allahom ravnamo? Taj čovek je gubitnik. U nastavku ajeta Allah kaže: „Nisu jednaki stanovnici Dženneta i nisu jednaki stanovnici Vatre. Stanovnici Dženneta će ono što žele postići.“ Pa potrudimo se da budemo od stanovnika Dženneta. Podsetimo se da je mesec Ramazan prošao ali mi treba da nastavimo sa našom sadakom, našim učenjem Kur’ana i života po Kur’anu. Dova nije rezervisana samo za zadnjih deset noći meseca Ramazana. Allah dželle šanuhu se svake večeri spušta na poslednje dunjalučko nebo i odaziva se molbi molitelja, pita ih šta im je potrebno. I tada je vredan noćni namaz. I post van meseca Ramazana je vredan, naročito 6 dana meseca ševvala. I mimo meseca Rmazana ima siromašnih i potrebnih, pa budimo od onih koji udeljuju. Na početku Kur’ana u suri Bekara govori se da su oni koji veruju u Allaha, oni koji zapravo dele ono čime ih Allah opskrbljuje. On nam daje opskrbu, a šejtan je ne može sačuvati. I mimo meseca Ramazana postoji namaz i nemojte da su nam džamije prazne. Nemojte da nas proklinje Kur’an sa police što smo ga ostavili.

Da li nam je ramazanski post primljen? Jedan od osnovnih pokazatelja primljenog posta jeste da posle Ramazana čovek postane bolji. Ukoliko se posle Ramazana čovek vrati svojim gresima, Allah najbolje zna, ali najverovatnije mu ramazanski ibadeti nisu primljeni. Ovo su neki pokazatelji o kojima mi kao ljudi možemo suditi i govoriti, a Allah je vrhovni sudija.

Molim Allaha da smo od onih kome su ibadeti primljeni. Molim Allaha da nas učvrsti na pravom putu i da naša deca budu naša radost na dunjaluku i na Ahiretu. Molim Allaha da nam primi naše ibadete i da nas sastavi u Džennetu u društvu poslanika, našeg Poslanika, šehida i svih dobrih ljudi.