- - - - - -
petak, 25 septembar 2020
A+ R A-

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU – 12. JUL / 9. ZU-L-KA’DE

WhatsApp Image 2019 05 10 at 14.04.561

„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjeg. Samo Njega obožavamo i samo od Njega pomoć i uputu tražimo. Svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu, i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, poslednji Božiji poslanik koji je došao da nas iz tmina na svetlost izvede. Neka je salavat i selam na poslednjeg Božijeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, njegove drugove i na sve one koji ga slede do Dana sudnjeg, uključujući i nas ovde prisutne.

Draga i čestita braćo i sestre u islamu, Allah subhanehu ve teala nam naređuje u sledećim ajetima sure Ali Imran: ”I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati – oni će šta žele postići.”Braćo i sestre u islamu, ove je naredba svima nama od Allaha dželle šanuhu. Ne trebamo ići piutem i govoriti drugima šta treba da rade a šta ne, dovoljno je da pođemo od sebe i svojih najbližih, da sebe i njih pozovemo da se čini dobro a ostavi ono što je loše, nevaljalo i ružno. Allah kaže u suri El – Bekare, ajet 44: “Zar da od drugih tražite da dobra dela čine, a da pri tome sebe zaboravljate, vi koji Knjigu učite? Zar se opametiti nećete?” Znači, ne može se od nekoga tražiti da čini ono što mi ne činimo, ili nekome nešto zabranjivati a sebi dozvoljavati, uvek moramo poći od sebe jer kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve selem: “Reci sebi pa drugima.”
Kazao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko ukaže na neko dobro delo pripada mu ista nagrada kao i onome ko ga uradi.”
Moramo priznati da se jako malo radi na pozivanju ka činjenju dobra i sprečavanju ružnih pojava, a Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nas je upozorio da ako ne budemo to učinili da nas čeka Allahova kazna. Kazao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša ili će te vi naređivati da se čini dobro a odvraćati od zla ili će na vas Allahuskoro kaznu spustiti pa ćete vi Njega moliti a On vam se neće odazvati.”

Draga i čestita braćo, jedan od uslova koje je Allah dželle šanuhu postavio Svojim robovima da bi im primio i uslišio dovu jeste da se poziva na dobročinstvo a odvraća od nevaljalština.
Niko nije iza sebe ostavio lepih i korisnih saveta poput Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a jedan od njih je sledeći: “Ko od vas vidi neko lose delo neka ga otkloni svojom rukom, a ako to ne bude u stanju neka uradi to rečima – neka naređuje i savetuje da se ukloni, a ako ni to ne bude u stanju neka ga srcem svojim prezire - a to je najslabiji vid imana.”
U ovoj našoj veri nema poteškoća, s toga sve obaveze koje su nam propisane su umerene i čine se spram mogućnosti, kako to Allah subhanehu ve teala kaže: “Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih; u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi.”

Molimo Allaha, subhanehu ve teala, da nas učvrsti na pravom putu. Molimo Njega Uzvišenog da nam da svako dobro na ovom i budućem svetu, da nas sačuva od razniih iskušenja i kazne, da nas uvede u Džennet da budemo sa poslanicima, šehidima i svim dobrim ljudima. Molimo Allaha dželle šanuhu da nam poslednje reči na ovom svetu budu ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu,” kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi, glavni imam Bajrakli džamije u Beogradu.