- - - - - -
ponedeljak, 01 jun 2020
A+ R A-

HUTBA MUFTIJE NIŠKOG, ELDINA EF. AŠĆERIĆA

WhatsApp Image 2019 11 17 at 12.51.52

Bajrakli džamija, 15. novembar 2019.

„Neizmerna zahvala pripada Uzvišenom Allahu, dželle šanuhu, na svim ni’metima i blagodatima koje nam daruje. Njega veličamo i hvalimo, od Njega oprost i pomoć tražimo, samo Njemu ibadet činimo.

Zahvalni smo što nas je uputio na Pravi put jer bez Njegove upute mi bismo bili izgubljeni i na dunjaluku i na Ahiretu. Koga Allah, dželle šanuhu, uputi na Pravi put, za njega nema zablude; a koga Allah ostavi u zabludi, za njega nema upute.
Svedočimo i čvrsto verujemo da nema božanstva mimo Allaha i da je Muhammed Allahov rob i Poslanik, koga je Uzvišeni poslao kao milost svim svetovima da nas obraduje, ako se Allahu pokoravamo, nagradama velikim. Neka je salavat i selam na našeg Poslanika, na njegovu porodicu, ashabe, tabine uključujući i nas ovde pristune.

Draga i poštovana braćo i sestre, nijet mi je danas da vam uz Allahovu pomoć prenesem nasihat o Allahovoj veri, o onome što će nam biti korisno na dunjaluku i na Ahiretu. Savetujem sebi i vama, da se Allahu pokoravamo i da sledimo Polsanika u svemu što je radio ili ćutnjom odobravao.

„Allah i meleki salavat donose na Poslanika, o vi koji verujete salavat donosit i vi i šaljite mu selam.“ Ovo je kur’anski ajet i naredba Allaha, dželle šanuhu, da se priključimo ovom veličanastvenom skupu, Allahu i melekima koji salavat donose.

Zašto je važno donositi salavate na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem? Zašto je vredan salavat, brojni hadisi nam govore.

U jednom hadisu se kaže da: „Onaj koji donese na mene jedan salavat, Allah, dželle šanuhu, na njega donese deset.“ U drugoj verziji ovog hadisa se ide dalje pa se kaže: „Allah, dželle šanuhu, donese na njega deset salavata, briše mu deset ružnih dela, piše mu deset dobrih dela i povećava njegovu deredžu za 10 stepeni.“

„Škrtac je onaj koji kada se spomene moje ime, on ne donese salavat na mene.“ Tumačeći prema prethodnom hadisu, škrtac je onaj koji gubi nagradu, gubi mogućnost da Allah, dželle šanuhu, na njega donese 10 salavata i poveća mu deredžu.

Svi smo mi u jednom trenutku prošli jednu školu, obrazovali smo se o nečemu, to obrazovanje koje smo stekli pomaže nam u egzistenciji, pa da li se ikada setimo da kažemo „Allah da nagradi najvećom nagradom tog i tog učitelja od čega hranim svoju porodicu?“ Allahov Poslanik je učitelj čitavog dunjaluka, svih svetova. On je milosni učitelj, onaj koji nas je poučio, Allahovom dozvolom, da budemo na pravom putu i da radimo ispravne stvari. Kada je Allah, dželle šanuhu, zadovoljan, On je zadovoljan jer smo učinili delo koje nama donosi korist.

„Kada bi svi ljudi bili najbolji, i kada bi svi ljudi bili najgori, nepokorni, ne bi ni povećali ni umanjili Allahovu snagu i moć ni koliko igla u moru.“ Njemu nisu potrebna naša dela, a Allah, dželle šanuhu, je zadovoljan našim dobrim delima zbog nas samih.

Poslanik nas je podučio da dovu činimo, prvo da se zahvalimo Allahu, zatim da se približimo salavatom, a zatim da kažemo ono što želimo i za šta dovimo, pa zaključiti sa salavatom na Poslanika i sa zahvalom Allahu.

Prenosi se da su ashabi čuli u džamiji, kada im je Poslanik rekao da se približe minberu, da je Poslanik izgovorio tri puta ’amin’ dok se peo na minber. Posle toga su upitali Poslanika: „Allahov Poslaniče danas smo čuli nešto što nismo čuli nikada od tebe.“ On im je pojasnio: „Kada sam se popeo na prvu stepenicu, melek Džibril mi je rekao ’Neka je proklet onaj koji dočeka mesec Ramazan i on prođe, a čovek nije stekao nagradu kod Allaha’, pa sam rekao amin. Onda sam se popeo na drugu stepenicu pa mi reče melek ’Neka je ponižen onaj kome roditelji dožive starost i to ga ne odvede u Džennet’, pa sam rekao amin. Na trećoj stepenici melek Džibril mi je rekao ’Neka je ponižen onaj koji kada se spomene tvoje ime ne donese salavat ne tebe’, pa sam rekao amin.

Koja je vrednost donošenja salavata govori hadis koji kaže da je najvredniji salavat petkom, kada je džuma namaz, pa se bez razloga ne uče ovi ajeti pre nego što se imam popne na minber i pre nego što siđe. Postoje meleki koji su zaduženi za donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Zašto smo škrti da ovo sebi uskratimo?

Povećanje i bereket na dela koja učinimo, to je ishod donošenja salavata. Naše poslove počinjemo sa bismilom, pozivajući se na Allaha da bi posao na halal način završili. Kada nam nešto pođe po zlu na poslu, čovek najčeše opsuje, pozivajući šejtana, umesto da donese slaavat.

„Ako nešto zaboravite, klanjajte dva rekata rekata ili donesite salavat na Poslanika pa će vam se kasti“, rečeno je u jednom hadisu. A kada izgovorimo ružnu reč, zovemo našeg otvorenog neprijatelja – šejtana koji nam želi propast.

Salavat na Allahovog Poslanika je zamena za sadaku, za onoga koji nije u mogućnosti da udeli sadaku, to je otkup.

Molim Allaha da nas uputi na Pravi put, kojim je podučio našeg Poslanika, molimo Ga da ne skrenemo sa Pravog puta kada nam je već na Pravi put ukazao i molimo Ga da nas obaspe svojom milošću“, kazao je između ostalog muftija niški, Eldin ef. Ašćerić.