- - - - - -
subota, 10 april 2021
A+ R A-

SAMOGA BOGA SPOMINJEMO I JEDNUJEMO NIKOGA MU SAMOM NE PRIDRUŽUJUĆI

minber1

Samome Bogu - El-Laahu je slava, slavljenje naše i ducljenje naše i hvaljenje i zahvaljivanje i pohvaljivanje naše kao i ponašanje, ponošenje naše i služenje i zapomaganje naše, i svetkovanje i jednovanje naše.
Samoga Ga spominjimo i jednujmo nikoga Mu Samom ne pridružujući.
Sami Bog Jeste Sami Bog bez ikog, a vesnici su Mu Samome, sluge, vesnici, odabrani, odani, i mi za njima, Samom Njemu verni.
ispravljajmo Mu se braćo i sestre, Bogombližnji, i neraspravljajmo se jer mnoštvo raspravljanja kvari ispravljanja naša Samom Bogu, a nema više vremena za raspravljanja.
a Bog Kaza: 'aademe. obavesti ih o Imenima i pojmovima Bogomzadatim im, pa kad im aadem prenese, Bog ih Podseti: 'zar vam Nisam Kazao da Ja Sami Znam tajne nebesa i zemlje i da Ja Sami Znam sve što skrivate i sve što otkrivate.' Qur'aan-Koren
On Je Taj Koji vas noću Preminjuje i On Jeste Onaj Koji Sami Zna vaša delovanja tokom obdanice, a potom vas u nju iznova Proživljuje, da ostvari se rok oročen, vek ovečen, a za time vam je Njemu Samom povraćaj da vas Obavesti o zarađenoj vrednosti vašega rada-da vas Obavesti o vašoj zaradi.
On Sami Jeste Privolitelj Svojih podanika Kojima šalje beležitelje tačne sve do časa smrtnog, kad ga podanici Njegovi prominu.
-potom bivaju povraćeni Bogu, Samom Htinskom-Istinskom Pokrovitelju, Kome, zar ne, presudno vlasništvo, Vlast, pripada kao Samom Neporedivo Najbržem Obračunavatelju.
-upitaj ih a Ko Će vas izbaviti iz strahnih vam tmina kopnenih i morskih u strahu dok Mu Samom zapomažete smerno zavetujući Mu se da ćete Mu se, ako vas Izbavi, odužiti Boguzahvalom neprestanom.
potvrdi im da Sami Bog ih Spasava iz takvih stanja nakon čega Mu vi vazdah Samom pridržujete.
potvrdi im i to da Sami On Jeste Omogućavatelj nepogoda sa svih strana i toga da se razjedinite i tako vam Da da iskusite međusobno iskaljeni bes. zapazi samo kako ih znakovima Svojim Podučavamo, ne bili razlučili, poimali zbilju.
-a narod se izrodi tvoj iz Htine Božje ove i odrodi, i ti ih obavesti 'nisam vama ja ovlašćenik, Ovlastitelj moj Sami Bog Jeste '
-svaka vest ima svoje Izvorište, a vi ćete se dockan uveriti.
-a ti, čim uvidiš one što omalovažavaju Znakovlje Naše, odstrani ih od sebe, sve dok se ispravnijim ne zabave, i kad god se nakon šejtanskog-sujetnog zaborava obsetiš, opomeneš, spomenom Boga ne druguj sa Bogohulnikom zlobnim svakim.
kao što nas Obavesti, jedne drugima vad Ispitujem, kušnjom međusobnom, Iskušavam, ne biste li sabrom sabrani bili..... Qur'aan-Koren-Faatir-Onaj Od koga je sve-Father-Odac-Odutelj a ne rodac, roditelj.
ispravljaj (se) i ne raspravljaj (se)
....'neeema više vremenaaa!'
oprez!
srebrenica?! hoćemo li je svojom lubinom sagkedati kroz Qur'aan-Koren Lupu?
Sami Bog Zna Svoju Htinu-Istinu, Svoju Volju s nama. pročitajmo i promislimo Njegov Razgovor s melekima-svetlanima=s anđelima-vesnicima:
'Gospd(ar) tvoj kad melekima-anđelima Kaza:
'Ja Ću Sebi zemljom ovom Umestiti namesnika. oni Ga upitaše, zar Ćeš zemljom Umeštatati-Ovlašćivati smutljivca-unereditelja, krvoloka-krvopiju-ubicu-koljača, dok Te mi Samoga slavimo, proslavljamo, hvalimo i posvećujemo Ti?
On im Odgovori:'Znam sve nepoznato vam! ÷Ja Jesam Znalac svega što vi ne znate.'
verujem da Sami Bog iz nas svim slučajevima koji se sluče da stvorenja razluče, da nas njima Uči a ne Muči, Izaziva zov, zapravo.
međusobno nas Privoljuje a Priljubljuje nas Sebi.
odazvani su priljubljeni, privoljeni, samo, Bogupripali.
otpali, Bogu ne pali, propali su, otpali.
Bog Isceđuje ono naše'Božeeeee!!!' što je nama poziv u muci, a suštinski je odziv pri nauci !
sećam se Bohne i serbie osamdesetih, bilo se zatomilo Boga, hramotno-sramotno.
tako shvatam srebrenicu i koljaču i zaklanom i još uvek nekoljačima, i još uvek nezaklanima, kadgod i gdegod bili i kogod da su, bez ovih zloupotreba koristoljubnih, svaštoljubnih, Bogoneljubivih.
Sami Znalac Zna sve nam (ne)poznato.
Božeeeeeeeee! Sami Živiiiiii! Sami Održavatelju! Sami Nadživljavatelju! za Milošću Tvojom vapimo, zapomažemo, žeđamo, žudimo.Poboljšaj nam, Unapredi nam naše stanje, sudbinu, dar života, i samima nama nas ne Prepuštaj ni tren oka!
Al-Laahumme-Sami Bože, Jedini Si Koji Može!
Al-Laah Naređuje pravdu, Al-Laah naređuje dobročinstvo, Al-Laah naređuje potpomaganje bližnjih pa daljnjih, Al-Laah Brani nam i Brani nas od svih ogavnosti, pokuđenosti i nasilja, Savetujući nas, ne bismo li se obsetili i setili Ga se.