- - - - - -
sreda, 08 jul 2020
A+ R A-

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU, RAMADANA EF. MEHMEDIJA

ddzuma 12.61

12. jun, 2020. godine

„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.

Mnogo je ljudi koji ne poseduju osnovno znanje na koje načine prokleti šejtan, kao čovekov najveći neprijatelj, zavodi ljude, pa se samim tim i ne znaju zaštiti od njega. Odgovori na ta pitanja su u Kur’anu i sunnetu, u kojima je uputa čovečanstvu sve do Sudnjeg sada. Za nas je svet džina-šejtana, svet gajba i nepoznanica, i u ovoj hutbi kroz ajete i hadise govorićemo o deset šejtanskih zamki, sa ciljem da to naučimo i da se lakše suprostavimo prokletom šejtanu.

Ulepšavanje greha i loših postupaka:

Kaže Allah dž.š u 48. ajetu sure El-Enfal: „I kada im je šejtan kao lepe njihove postupke predstavio i rekao: „Niko vas danas ne može pobediti i ja sam vaš zaštitinik!“ A kada su se dva protivnička tabora sukobila, natrag je uzmakao i rekao: „Ja nemam ništa sa vama! Ja vidim ono što vi ne vidite i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava.“

Iblis, koji je bio u liku Surake bin Malika, pred bitku na Bedru je hrabrio mušrike govoreći im da su oni toga dana nepobedivi i da je on njihov zaštitnik. Ali kada su se sukobile dve vojske i kada su ashabi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, uz Allahovu, dž.š, pomoć bili na pragu prve i najvažnije pobede u istoriji islama, Iblis se prepao i pobegao sa bojnog polja. Bežao je sve do mora i zaronio u njega govoreći: „Vi ne znate ono što ja znam!“

Koliko je danas ljudi u svetu, muslimana, ali i nemuslimana, kojima je šejtan ulepšao njihove loše postupke, pa lepim smatraju ubistvo, drogu, alkohol, kocku, blud, prevaru, mito, krađu, laž, ogovaranje, prenošenje tuđih reči i potvaranje čestitih mu’mina i mu’minki, ne razmišljajući da su na taj način upali u jednu od šejtanovih zamki. A prokleti šejtan nakon što kroz pomenute grehe zavede ljude, on ih ostavlja i izdaje, a posebno će ih se odreći na Sudnjem danu.

Odgađanje pokajanja, povratka Allahovoj veri i ostavljanja greha:

Kaže Allah, azze ve dželle, u 25. ajetu sure Muhammed: „Oni koji su od vere svoje otpali, pošto im je bio jasan Pravi put, šejtan je na greh navodio i lažnu im nadu ulivao.“

Jedno od najjačih oružja kojima šejtan zavodi mnoge ljude ili bolje rečeno, putem kojeg mnoge ostavlja u grehu i zabludi, jeste i odgađanje tevbe (pokajanja) i povratka Allahovom, dž.š, putu. Tako ćemo primetiti da mnogi ljudi znaju da ono što čine nije dobro, ali odgađaju donošenje odluke da krenu Pravim putem i da ostave grehe i loše navike. Mnogi i ne dočekaju da dožive trenutak povratka Allahu, dž.š. jer ih pretekne smrt, a šejtan nije ništa drugo radio osim što im je ulivao nadu u dug život i došaptavao odgađanje pokajanja.

Lažno obećanje, nagovaranje na sticanje haram imetka i zavođenje glasom

Kaže Allah, dželle šanuhu, u 64. ajetu sure El-Isre: „I zavodi koga možeš od njih svojim glasom i poteraj na njih svoju konjicu i svoju pešadiju i budi im ortak u imecima i u deci i daj im obećanja, a šejtan ih samo obmanjuje!“

Ovaj ajet razotkriva nekoliko načina pomoću kojih šejtan zavodi ljude:
1. Glasom, a svi smo svedoci koliko je danas greha i nemorala nastalo putem zavođenja ljudi glasom, kroz pesme uz muziku, medije, laži i potvore.
2. Ortaklukom u imecima i porodu i pozivanjem da ljudi imetak i decu stiču na haram načim. Razumnom čoveku ne treba pojašnavati koliko je ljudi u današnjem vaktu upalo u ovu šejtanovu zamku, jer je nekima od njih bitno da povećaju svoj imetak, ne vodeći računa o tome kako su ga stekli i na koji ga način troše.
3. Lažnim obećanjima, a samo koliko je greha na svetu počinjeno zbog ove šejtanove metode? On ljudima obećava dobru završnicu u gresima, obećava im da se za grehe neće saznati i obećava im da će se nakon greha popraviti, a sve su to čiste obmane.

Vino i kocka:
Kaže Allah, dželle šanuhu, u 91. ajetu sure El-Maide: „Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti?“
Allah, dželle šanuhu u ovom ajetu jasno nam kazuje da šejtan putem vina i kocke zavodi ljude. Pogledajmo koliko je danas na svetu vina/alkohola, u svim njegovim vrstama i koliko danas postoji vrsta kocke, a zatim koliko su ta dva greha unela razdora među ljude na Zemlji! Koliko se ubistava, kriminala i krađe desilo kao plod činjenja jednog od ova dva greha, koji su zahvatili i naše društvo, kao prava epidemija!

Mi ćemo inšaAllah sledeće džume nastaviti da govorimo o šejtanskim spletkama.
Molim Allaha, dželle šanuhu, za milost, za oprost, molim Ga da nam primi ibadete, molim Ga da nas sastavi u Džennetu kao što nas je ovde sastavio, da budemo u društvu sa poslanicima, ashabima i šehidima i da nam poslednje reči na ovom svetu budu Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu“, kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi, glavni imam Bajrakli džamije.