- - - - - -
sreda, 08 jul 2020
A+ R A-

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU, RAMADANA EF. MEHMEDIJA

b19.6. 1

19. jun, 2020. godine

„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.

Poštovana braćo i cenjene sestre, prethodne džume smo govorili o šejtanovim spletkama, pa smo spomenuli ulepšavanje greha i loših postupaka, zatim odgađanje pokajanja, odgađanje povratka Allahovoj veri i ostavljanje greha, nagovaranje na sticanje haram imetka i zavođenje glasom, vino i kocka… danas nastavljamo sa istom temom.

Sledeće čime šejtan pokušava da nas odalji od Allahovog zadovoljstva jeste razgolićavanje u šta otvoreno poziva. Kaže Allah, subhanehu ve te’ala, u 27. Ajetu sure El-A’raf:
“O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz Dženneta izveo, skinuvši s njih odeću njihovu da bi im stidna mesta njihova pokazao! On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo učinili šejtane zaštitnicima onih koji ne veruju.”

Allah, džele šanuhu, jasno u ovom ajetu kazuje da je poziv razgolićavanju jedan od načina na koji prokleti šejtan zavodi ljude. Onoga momenta kada se muškarci i žene odazovu šejtanu na ovaj poziv, kao što to primećujemo u današnjem vremenu, dolazi do velikog nemorala, koji je uzrokom razdvajanja porodice I slabljenja društva. Koliko je samo bluda, prevara I potvora nastalo kao plod ovog šejtanovog načina zavođenja ljudi!?

Sledeće što ćemo spomenuti jeste šejtanovo došaptavanje.
Kaže Allah, azz eve dželle, u 20. Ajetu sure El A’raf:
“I šejtan im poče došaptavati da bi im otkrio stidna mesta njihova, koja su im skrivena bila, i reče: 'Gospodar vaš vam zabranjuje ovo drvo samo zato da ne biste meleki postali ili da ne biste besmrtni bili'

Šejtan u osnovi nema nikakve vlasti nad čovekom. Jedino što ima jeste došaptavanje I nagovaranje. Kontinuiranim došaptavajem i nagovaranjem onih koji se ne znaju zaštititi od toga, on postiže svoje ciljeve. U citiranom ajetu jasno se ukazuje da je na ovaj način šejtan uspeo da zavede našeg praoca Adema, alejhis-selam, I njegovu suprugu Havu. Koliko je samo ljudi upalo u ovu šejtanovu zamku? Nakon što se nisu mogli odupreti ili nakon što im nije padalo na pamet da počine određeni greh, oni su posle dugotrajnog šejtanovog došaptavanja ipak popustili i poklekli pred ovom zamkom.

Jedna od šejtanovih zamki, u koje ljudi često upadaju, jeste i zasrašivanje neimaštinom i nagovaranje na škrtost.
Kaže Allah, suhbanehu ve te’ala, u 268. Ajetu sure El- Bekare:
“Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmerno dobar i zna sve.”

Jedna od veoma uspešnih metoda putem koje je šejtan zaveo mnoge, kako muslimane, tako i nemuslimane, jeste plašenje neimaštinom. Koliko je greha počinjeno zbog toga što se ljudi boje siromaštva? Ljudi se međusobno ubijaju, kradu, otimaju, uzurpiraju, ostavljaju namaz i čine mnoge druge grehe. Allah je taj koji daje opskrbu, za koju mi treba da se potrudimo, ali bez obzira na to koliko se mi trudili ne možemo dobiti osim ono što nam je propisano.

Postepeno pozivanje u greh je nešto čime šejtan pokušava da prevari čoveka.
Kaže Allah, dželle ša’nuhu, u 21. Ajetu sure En-Nur:
“O vernici, ne idite šejtanovim stopama! Onoga ko bude išao šejtanovim stopama on će na razvrat i odvratna dela navoditi. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od greha očistio; ali Allah čisti onoga koga On hoće. Allah sve čuje i sve zna.”

Allah, azz eve dželle, na nekoliko mesta u Kur’anu je zabranio sleđenje šejtanovih stopa koje se ogleda u tome da čoveka postepeno poziva u greh. Kada bi šejtan neke čvrste vernike direktno pozivao u greh, oni se nikada ne bi odazvali tome, ali kada ih poziva postepeno, onda mnogi ne mogu odoleti. Tako šejtan ne poziva direktno u blud, ali poziva na kontakt, pogled, dopisivanje, osamljivanje I dodirivanje I to na kraju dovede do zinaluka a zbog težine tog greha se zatrese Arš Allaha azz eve dželle.

Zaborav na Allaha subhanehu ve te’ala.
Kaže Allah Uzvišeni u 19. ajetu sure El-Mudžadele:
“Njima je ovladao šejtan i učinio da zaborave na Allaha. Oni su na šejtanovoj strani, a onī na šejtanovoj strani će, sigurno, nastradati.”

Jedna od metoda kojom šejtan zavodi ljude jeste i metoda ovladavanja, toliko da ljudi zaborave na Allaha, dželle šanuhu, a kada čovek zaboravi na Allaha postaje lak plen za šejtana I njegove zamke. Čovek koji ne razmišlj o tome da ga Allah, subhanehu ve te’ala, uvek vidi, da ga uvek čuje, da zna ono što radi i misli, koji nije neprestano svestan da će biti proživljen i da će polagati račun za svaki postupak, takav čovek je spreman da uradi sve što mu došapne prokleti šejtan.

Allah, dželle ša’nuhu, nas u 22. ajetu sure Ibrahim podučava šta će prokleti šejtan reći svojim pristalicama:
“I kada bude sve rešeno, šejtan će reći: 'Allah vam je prâvō obećanje dao, a ja sam svoja obećanja izneverio; ali, ja nisam nikakve vlasti nad vama imao, samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali; zato ne korite mene, već sami sebe, niti ja mogu vama pomoći niti vi možete pomoći meni. Ja nemam ništa s tim što ste me pre smatrali Njemu ravnim.' Nevernike sigurno čeka bolna patnja.”

Citirani ajet potvrđuje da će se prokleti šejtan na Sudnjem danu odrći onih koji ga slede i uzimaju za zaštitnika, jer toga dana jedni drugima neće moći pružiti bilo kakvu pomoć. I oni će zajedno biti kažnjeni bolnom kaznom u džehennemu. A mi se utičemo Allahu, azze ve dželle, od prokletog šejtana i utečemo Mu se od kazne u džehennemu!
Čuvajmo se šejtanovih zamki.

Molim Allaha, dželle šanuhu, za milost, za oprost, molim Ga da nam primi ibadete, molim Ga da nas sastavi u Džennetu kao što nas je ovde sastavio, da budemo u društvu sa poslanicima, ashabima i šehidima i da nam poslednje reči na ovom svetu budu Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu“, kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi, glavni imam Bajrakli džamije.

b19.6.5