- - - - - -
ponedeljak, 03 avgust 2020
A+ R A-

Hutbe

HUTBA MIUFTIJE NIŠKOG ELDINA EF AŠĆERIĆA

  • Objavljeno subota, 08 jun 2019 23:07

WhatsApp Image 2019 06 08 at 21.19.19

Neizmerna zahvala pripada Uzvišenom Stvoritelju, Allahu dželle šanuhu, Vlasniku našem, Vlasniku svega onoga što vidimo između nebesa i zemlje i onoga čega mi nismo svesni. On je Stvoritelj naš, On je Vlasnik svega, On je Onaj koji je stvorio svet ni iz čega i Onaj kome će se sve a i mi sami vratiti. Svedočimo i čvrsto verujemo da nema drugog božanstva osim Allaha dželle šanuhu. Na takav način postupamo svojim srcima i svojim delima potvrđujemo. I svedočimo i čvrsto verujemo da je Muhammed, sallalalhu alejhi ve sellem, Allahov rob i Allahov Poslanik, koga nam je Uzvišeni Allah kao Milost poslao da bi nam Allahovu reč pojasnio i da bi nam svojim postpukom pokazao kako da budemo iskreni Allahovi robovi koji neće za dunjalukom tugovati i koji se na Ahiretu ničega neće bojati. Neka je salavat i selam na našega Poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, ashabe, tabine i sve one koji su sledili i slede pravi put uključujući i nas okupljene ovde.

Draga moja braćo i čestite sestre, sebi prvo pa onda vama preporučujem bogobojaznost, pokornost Allahu dželle šanuhu i poslušnost Njegovom Poslaniku u svemu onome što je govorio, radio i ćutnjom odobravao. Nijet mi je danas uz Allahovu pomoć u ovom mubarek danu, sa ovog mubarek mesta sa vama podeliti savet o Allahovoj veri što će nam biti korisno na dunjaluku u što će nam nadasve biti korisno na Ahiretu ukoliko neki od ovih saveta bude izvazvalo našu pokornost, imamo nadu da će nam se Allah smilovati. Za nama je blagoslovljeni mesec Ramazan, koga je Allah dželle šanuhu darovao kao blagodat i poseban poklon Njegovim robovima i za koji je rekao: „Post je Moj i Ja za njega posebno nagrađujem!“ Vernici su dočekali mesec Ramazan sa radošću i sa tugom se opraštaju od Njega. Allah dželle šanuhu nam kaže u suri Hašr: „O vi koji verujete, bojte se Allaha i neka svaki čovek razmisli o onome što je pripremio. Zaista Allah dželle šanuhu zna svaki vaš postupak i ne budite od onih koji su Allaha zaboravili pa je On njih zaboravio. Zaista su to pravi grešnici.“ U ovom ajetu Allah nam govori uošteno o našoj obavezi da Allahu dželle šanuhu svakodnevno robujemo i da iskreno ibadet činimo i u svakoj prilici u ramazanskoj i mimo njega. Mesec Ramazan je za nama ali da li je za nama pobožnost, dova, učenje Kur’ana, pokornost ili ćemo nakon prestanka Ramazana na Allaha zaboraviti? Onaj koji zaboravi Allaha, Allah će njega u zaborav staviti, a da li smo mi u stanju da se sa Allahom ravnamo? Taj čovek je gubitnik. U nastavku ajeta Allah kaže: „Nisu jednaki stanovnici Dženneta i nisu jednaki stanovnici Vatre. Stanovnici Dženneta će ono što žele postići.“ Pa potrudimo se da budemo od stanovnika Dženneta. Podsetimo se da je mesec Ramazan prošao ali mi treba da nastavimo sa našom sadakom, našim učenjem Kur’ana i života po Kur’anu. Dova nije rezervisana samo za zadnjih deset noći meseca Ramazana. Allah dželle šanuhu se svake večeri spušta na poslednje dunjalučko nebo i odaziva se molbi molitelja, pita ih šta im je potrebno. I tada je vredan noćni namaz. I post van meseca Ramazana je vredan, naročito 6 dana meseca ševvala. I mimo meseca Rmazana ima siromašnih i potrebnih, pa budimo od onih koji udeljuju. Na početku Kur’ana u suri Bekara govori se da su oni koji veruju u Allaha, oni koji zapravo dele ono čime ih Allah opskrbljuje. On nam daje opskrbu, a šejtan je ne može sačuvati. I mimo meseca Ramazana postoji namaz i nemojte da su nam džamije prazne. Nemojte da nas proklinje Kur’an sa police što smo ga ostavili.

Da li nam je ramazanski post primljen? Jedan od osnovnih pokazatelja primljenog posta jeste da posle Ramazana čovek postane bolji. Ukoliko se posle Ramazana čovek vrati svojim gresima, Allah najbolje zna, ali najverovatnije mu ramazanski ibadeti nisu primljeni. Ovo su neki pokazatelji o kojima mi kao ljudi možemo suditi i govoriti, a Allah je vrhovni sudija.

Molim Allaha da smo od onih kome su ibadeti primljeni. Molim Allaha da nas učvrsti na pravom putu i da naša deca budu naša radost na dunjaluku i na Ahiretu. Molim Allaha da nam primi naše ibadete i da nas sastavi u Džennetu u društvu poslanika, našeg Poslanika, šehida i svih dobrih ljudi.

„RAMAZAN NAM DONOSI PET VELIKIH POKLONA“ – HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE

  • Objavljeno subota, 11 maj 2019 16:02

WhatsApp Image 2019 05 11 at 15.51.29

10. maja / 5. ramazana u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao Ramadan ef. Mehmedi.

„Danas postimo peti dan mubarek ramazana i nalazimo se u prvoj trećini samog meseca koja je opisana kao rahmet – milost.
Draga braćo i sestre u dini islamu, ramazan nam donosi pet velikih poklona, ili darova. Na nama je da li ćemo te darove priiti ili ćemo ih propustiti.

Prvi poklon je jeste oprost grehova. „ Od Gospodara svoga oprosta tražite i da se pokajete, a On će vam dati da do smrtnoga časa lepo proživite i svakom čestitom daće zasluženu nagradu. A ako leđa okrenete - pa, ja se, zaista, bojim za vas patnje na Velikom danu.” Sura Hud, 3. Ajet.

Jedan od najvećih uspeha koje vernik može da ostvari je da se oslobodi svojih greha u ovom mubarek mesecu. Na to nam ukazuje Poslanik u hadisu u kojem kaže: “Kada dođe ramazan, otvore se džennetska vrata a zatvore se džehennemska i šejtani budu sputani.” Otvorena vrata milosti, zatvorena vrata kazne nagoveštaj su da imamo priliku da se oslobodimo od greha. Ohrabrenje na tom putu je i to što Allah obećava da će onaj ko se oslobodi greha poživeti lep ovosvetski život.

Kome od nas ne treba ovaj poklon? Ko ima a da mu nisu srce i duša zaokupirani gresima.. Gresi vrlo često opterećuju čoveka, čine ga teškim. Zato je tu ramazan. On je najbolji čistač od greha, on čisti dušu i srce. Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Ko provede ramazan u namazu verujuči i nadajući se nagradi, takvom će njegovi prethodni gresi biti oprošteni.’
Reč ‘verovati’ ovde upućuje na to da post ne treba proizilaziti iz navike ili zbog toga što svi u vašem okruženju poste, pa ne želite da se odvajate. Postitit treba da bi se udovoljilo Allahu. S druge strane postiti da bi se dobila nagrada znači da postu prilazimo sa željom da zaradimo sevap. S toga, ako želimo da nam se oproste gresi, moramo ispoštovati ova dva uslova.

Ramazan, kao što to često ponavljamo nije samo prilika da popravimo svoj odnos prema Allahu, on je i reforma u međuverničkim odnosima. Zato se potrudimo da popravimo međuverničke odnose a na vrhu prioriteta u tom pravcu je greh zle misli. U ramazanu se oslobodimo zle misli o bratu muslimanu. Ovi mubarek dani su prilika da se te bolesti oslobodimo da u muslimanu prepoznajemo dobrotu, da je ističemo i po njoj ga pominjemo.

Drugi veliki poklon u ramazanu jeste spas od džehennemske vatre. Ko to ne bi voleo? Kaže naš dragi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Svake noći u ramazanu Allah oslobađa od vatre neke od Svojih robova.’ Zaista, meleki svake noći upisuju imena onih kojima će ovaj spas biti dodeljen/ poklonjen. Ko su ti probrani čija su imena zapisana? Allah gleda u srca svojih robova i bira predane i čiste, one koji se ne štede da Mu udovolje. To nudi samo ramazan i nijedan drugi mesec.

Treći veliki poklon od našeg Gospodara u mesecu ramazanu jeste udvostručavanje dobrih dela. ‘Ko se Allahu, dželle šanuhu, u ramazanu približi kakvim dobročinstvom ili nafilom tretiraće se kao da je obavio farz u nekom drugom mesecu. Ko obavi farz u ramazanu tretiraće se kao da je obavio sedamdeset farzova u nekom drugom mesecu.’
Kaže Allah, dželle šanuhu: ‘Svaki ljudski posao je šovekov osim posta, jer post je Moj i Ja za njega posebno nagrađujem.’
Allah nama sve ovo daje jer je Milostiv, jer želi da nas uvede u džennet. Pa ako vam Allah ponudi priliku prihvatite je i recite: Allahu ja sam Tvoj.

Četvrti poklon u ramazanu je primanje dove. Kazao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Dova postača se ne odbija.’ Obratite pažnju na upotrebu reči – ‘ne odbija se’. Posebno se dova prima prediftarsko vreme, 10 – 15 minuta pred iftar. Gospodar voli da mu se rob obrati u to vreme kada se približava vreme iftara jer je čovek tada najkoncentrisaniji na hranu, zna da se bliži prekid posta i onda se fokusira na to.

Peti poklon je poseban, on je na kraju a zove se lejeletul-kadr. Svako zna šta to znači i koliko ona znači. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam je preporučio da je tražimo u neparnim noćima poslednje trećine ramazana, kazao je između ostalog glavni imama Bajrakli džamije, Ramadan ef. Mehmedi.

HUTBA MUFTIJE SRBIJANSKOG – BAJRAKLI DŽAMIJA

  • Objavljeno subota, 20 april 2019 21:41

 WhatsApp Image 2019 04 20 at 21.32.00

19. aprila / 14. ša’bana u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao muftija srbijanski, Abdullah ef. Numan.

„Kaže Allah Uzvišeni u Kur’anu Časnom: ’Ako neko želi veličinu, zaista je sva veličina kod Allaha. Njemu se dižu lepe reči i dobra dela On prima.’ Ebu Džehl, Ebu Leheb i svi ostali predislamski Arapi imali su tu tendenciju da sebe, na neki način, uzvisuju. Čast je govoriti lepe reči i raditi dobro. Oni koji su bili pre nas, su se podelili. Jedni su rekli da je sve u dobrim rečima, drugi su rekli da je blizina Bogu u dobrim delima. Ti koji su govorili da je blizina Allahu u dobrim delima, taj je bio učenik Ise alejhi selama. Stvar je u tom da li je dobrota na jeziku ili u delima?
’Lepe reči i lepa dela kruže oko Arša, sve dok ne uđu u Džennet. Oni će biti ono što će nas uvesti u Džennet.’ To je hadis.

Šta to znači? Dati nekome sadaku, a onda kukati o tome ili se praviti važan, to nije dobro delo. Ebu Bekr je davao u tajnosti, niko nije znao koliko je on dao i kada je dao i šta je dao. Dakle, nemojmo svoja dela kvariti jezikom. Ako se hvalimo da smo nešto uradili, to znači da smo hteli laskanje i pohvalu. Zar nam nije dovoljan Allah Uzvišeni da On zna šta mi radimo? Šta će nam bolje od toga? Ko je stvorio Džennet? Ko će uvesti vernike u Džennet? Ko je nas stvorio? On sve o nama zna i nemoguće Ga je obmanuti. Ako nešto dobro uradimo, čuće se. Kao što je Allah Dragi obavestio nas da je Ebu Bekr bio dobrodavalac jer Allah je taj koji daje da se vesti rasprostiru pi celoj zemlji. On nas čuva da ne bi svoju sadaku sa hvaljenjem uništavali. E sada, postoji druga grupa ljudi koji kažu: ’Oni koji se pretvaraju da su dobri, njima je Džehenem strašni.’ Njihov posao je bezuspešan, prazan. Ko se seća Ebu Džehla da je bio častan? Ili Ebu Leheba? Niko! Allah je prokleo Ebu Leheba i njegovu ženu jer su ispred Poslanika postavljali trnje da se nabode, hteli su da ga ubiju, a pravili su se da su velikodušni darodavaoci i uništili su sami sebe. Zašto? Zato što nisu mogli da prevare Allaha Uzvišenog! On je najveći dobrodavalac! Čast čoveka, njegov kavlaitet, vrednosti je ono što mu je Allah dao i koga Allah počasti zbog njegovih namera, rada zbog toga što je njegov nijet i rad se podudaraju, isti su! Čovek koji ima nijet da da, a ne da se pokaže tim davanjem! Oni koji rade u Allhovo ime, Allah Dragi će im dati i pokazaće ljudima ko su dobri ljudi. Zato se mi sećamo dobrih ljudi i zato se njihova istorija pamti i pamtiće se do Sudnjeg dana jer su bili istiniti u svojim delima, a oni koji se prave vađni i smutnju čine da bi zaveli ljude da ljudi pomisle kako su fini i dobri, oni će propasti jer Allah Dragi kažnjava smutnju. Molim Allaha Dragog da nas sačuva od toga i od svih misli koje nas odvlače od Allaha i istine, i od onih misli gde sebe uzvisujemo i stavljam iznad Božije reči. Npr, danas neću da postim, danas neću da klanjam, a Allah nam je naredio a mi se pravimo da smo jači od Allaha. Kako ćemo da stanemo pred Njim? Možemo prevariti čoveka, a ne Allaha. Svakog dana, svakoga trenutka treba da činimo dobre stvari i da mislimo dobro a ne da čekamo posebne trenutke ili duboku starost. Ovaj život je rad jer se ovde zarađuje budući život. Svi treba da se oslonimo na Allahovu milost, da će nam On oprostiti. Ali ne smemo da se oslanjamo na Njegovu Milost ako smo namerno grešili jer to znači da smo Allaha i zaboravili! Onoga koji nas je stvorio! Mi se stidimo da zaboravimo svoje roditelje! Da li se ikada zaboravimo svoju decu za koju bi život dali? Zašto onda Allaha zaboravljamo? Ko nam je dao to pravo? Šta mislimo i o čemu mislimo, to moramo sebe da upitamo! Šta sam ja danas mislio? Šta sam ja danas radio? Iz dobrih misli ne izlaze loša dela. Iz dobrog nijeta proizilazi dobro delo. Treba ujedini svoja dela i svoje reči! Sa dobrim nijetom i iskrenošću prema Onome koji nas je stvorio i onda će nam On biti prijatelj! Šta će nam bolji prijatelj od Allaha? Allah je u našem životu, hteli mi to ili ne. On je bliži nama nego žila kucavica! Njegovo prisustvo treba da bude tvoje zadovljstvo. Njegovo prisustvo je sreća, mir jer ko je sa nama? Allah Uzvišeni! Kao što je bio i sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i sa Ebu Bekrom u pećini jer su bili ubeđeni u to i bili su spašeni. Allah Uzvišeni je dao Kur’an celom čovečanstvu do Sudnjeg dana, preko Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Između nas i Stvoritelja nema posrednika, zida, prepreke! I hvala Allahu što smo mi muslimani!

Da nas Allah Dragi sačuva, da mu budemo verni, da nam uvek bude u mislima i da nam bude od pomoći!“

HUTBA MUFTIJE SRBIJANSKOG - BAJRAKLI DŽAMIJA BEOGRAD

  • Objavljeno nedelja, 14 april 2019 19:18

WhatsApp Image 2019 04 13 at 21.26.32

12. aprila / 7. ša'bana u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao muftija srbijanski Abdullah ef. Numan.

"Allah, dželle šanuhu, u Kur’anu kaže:
'Allah ne opterećuje jednu dušu više nego što ona može (preko njene širine). Njoj je ono što ona zaradi i za nju je ono što je ona zaradila.'
Što znači - sve što dobro uradimo, bićemo za to nagrađeni; sve što loše uradimo, bićemo za to odgovorni. Suština ovog ajeta je u tome što su poslednja četiri ajeta sure Bekare, koje je Božiji Poslanik preporučio, preko hadisa koji prenosi Ebu Hurejra, da su to ajeti koje treba učiti pre spavanja i ko uči te ajete, šejtan mu se ne može približiti. Naučimo ih napamet i učimo ih stalno jer šejtan kada čuje Allahovu reč, on se od nje sklanja jer se protiv nje pobunio. A pobunio se jer je bio ponosan i jer je mislio da zaslušuje više nego čovek. Šejtan nije ljubomoran na meleke, na drugo bića, ni na šta što je Allah stvorio osim na čoveka i dao je sebi zadatak da čoveka zavede i zato se čuvajmo jer on zavodi polako i onda nas gurne u veliku provaliju da ne možemo da se izvučemo. Jedan od načina da se zaštitimo jeste da učimo ove ajete. Ali, šta je povod objavljivanja ovih ajeta?
Ajet u kojem Allah Uzvišeni kaže:
'Allahu pripada i nebo i zemlja i sve ono što vi radite, i dobro i loše Allah će vam za to uzeti račun. On će se sa vama obračunati.'
Ashabi su se uplašili kada su čuli ovaj ajet jer nisu znali da je i ono što mislimo - kažnjivo. Moramo znati da bilo svesni ili nesvesni svojih misli, mi po njima radimo. Čovek ne može ništa da uradi, a da nije doneo odluku da to uradi. Međutim, neki put ne zna da je tu odluku doneo, nije svestan toga. Recimo, čovek koji puši istovremeno pije kafu. To radi automatski, ne razmišljajući o tome. Ali negde u našoj glavi, mozgu, ta odluka je doneta. Postoje ljudi koji su uvek svesni svojih misli i koji ih kontrolišu, oni ne mogu da pogreše i da kažu neke budalaštine. Neki put se desi, ali većinom ne. Ashabi su se uzbudili povodom ovog ajeta jer nisu znali da će biti kažnjeni za svoje misli i tražili su savet od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I onda je došao ajet koji je derogirao prethodni: 'Allah ne opterećuje dušu van njene mogućnosti.' Dakle, Allah Uzvišeni ne traži od nas ništa da radimo što mi u biti ne možemo da radimo. Propisan nam je namaz, ali taj namaz je dobar za nas. Jedino što treba da radimo jeste da se pokorimo Allahu i onda nam je Allah dao olakšicu da oni koji ne mogu da klanjaju stojeći, da klanjaju sedeći, oni koji ne mogu sedeći, mogu ležeći. Allah nam je dao mogućnost da budemo u pokornosti i u vezi sa Njim, u svakom našem stanju. Važno je da znamo da namaz nije fiskultura. To su pokreti koji našem telu daju mogućnost, recimo, da pumpa krv mozak i da se na taj način osvestimo i da budemo bliži Allahu. I kada sedždu učinimo, onda smo Mu sa dve strane najbliži. Tada smo najpokorniji i mozak je u tom položaju da se obrati Gospodaru na najlepši način. Ljudsko biće kada se Allahu moli, ima koristi od toga, nije prazna akcija, ali se od toga i oplemenjujemo. Kako se osećamo pre namaza, a kako posle? Najbolje da pogledamo sami sebe.
Kada su ashabi čuli ove ajete, oni su razumeli da ih Allah neće opterećivati iznad njihove mogućnosti. Ne može ništa dobro od nas izaći u istini, ako smo u srži loši i obratno. Toga treba da smo svesni. Jer dobar čovek neće lagati, loše misliti, biti zavidan. Dobar čovek želi svakome dobro.

Dolazi nam najlepši mesec u godini, mesec Ramazan, gde je jako lako biti dobar. Tada postimo, gladni smo, nemamo snage da budemo loši. Mislimo na Allaha Dragog i na to kako da sebe unapredimo. Post je način na koji mi ulepšavamo svoj život. Tada shvatamo zašto smo stvoreni, šta nas čeka, postajemo bolji ljudi. U mesecu Ramazanu je dobro činiti dobre stvari jer su nagrade velike i zato potrudimo se da zaradimo što više sevapa. Jedan od načina jeste da kroz Islamsku zajednicu organizujemo iftar, tako da oni koji nemaju mogu da uživaju u hrani nakon dana koji su proveli u postu.
Da dočekamo Ramazan snažni, zdravi, da imamo snage da ga postimo i da u toku tog meseca ojačamo kao ljudi i kao vernici i da dobijemo što više znanja o islamu. Jedan od načina kako biti dobar musliman jeste poznavati svoju veru. Bez Kur’ana nema islama i zato ga treba proučavati."

HUTBA MUFTIJE SRBIJANSKOG – BAJRAKLI DŽAMIJA BEOGRAD

  • Objavljeno subota, 06 april 2019 10:52

56293819 2194821423959003 3969923874685976576 n

5. aprila / 29. redžeba u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao muftija srbijanski Abdullah ef. Numan.

„Hvala Allahu Uzvišenom da smo ovde, hvala Allahu Uzvišenom da smo shvatili da je jedini način života biti musliman, da je jedini način života koji blagodari našoj duši, našem telu, našim mislima i našim odnosima sa drugim ljudima – islam.
Islam nas uči kakvi treba da budemo, šta treba da radimo, šta treba da verujemo. Islam je istina. Allah Dragi nam ga je poslao da bi Sebe u njemu objavio. Mi smo ti koji čuvamo Njegovu istinu, mi smo ti koji se borimo za Njegovu istinu.
Allah Uzvišeni u Kur’anu Časnom kaže: ’Onaj ko ide Pravim putem, od toga će samo on koristi imati, a onaj ko luta – na svoju štetu luta, i nijedan grešnik neće tuđe grehe nositi. A Mi nikad nismo kaznili dok poslanika nismo poslali!’ Poslednji Božiji poslanik je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, i on je poslat svima. I onima koji ga priznaju i onima koji ga ne priznaju. Oni koji ga ne priznaju neće moći reći da nisu čuli za njega i da ne znaju šta je on govorio. Svaki dan se negde čuje Kur’an, svaki dan se negde čuje prevod Kur’ana, svaki dan se negde čuje poziv u islam, svaki dan se negde čuje ezan ali ga jedino muslimani ispravno čuju.
Niko se ne kažnjava bez obaveštenja, od nikoga se ne traži odgovornost ako ta osoba nije obaveštena šta joj je ta odgovornost, za šta je ta osoba odgovorna. Pa nam je Allah Uzvišeni poslao Kur’an pa je u njemu rekao sve što treba da verujemo. Ne možemo biti vernici a da ne upoznamo svoga Gospodara, On nam u Kur’anu objašnjava ko je On, Er-Rahman, Er-Rahim... On se nama predstavio. Poslao nam je Poslanika koji nas je obavestio šta treba da radimo, šta ne treba da radimo, šta treba da verujemo. 23 godine, koliko je trajala objava, Poslanik je sve istinito prenosio, ništa nije zatajio. Mi to čuvamo, pratimo primer čoveka koji je stalno istinu govorio i koji je bio hodajuća istina, Kur’an koji hoda- živeo je Kur’an. U svakoj njegovoj reči, u svakom njegovom pokretu se vidi sjaj Kur’ana. I mi od toga treba da naučimo kako da živimo. Preispitajmo sebe koliko volimo Allaha, koliko volimo Njegovog Poslanika. Preispitajmo sami sebe jer to je srž islama. Islam nije fiskultura. Allah Dragi nam je dao da klanjamo da bismo se Njemu približili. Jedino onaj koji se ponaša onako kako se Allahov Poslanik ponašao ga stvarno voli. Kad su vam Allah i Poslanik u mislima, znaćete da ih volite, a onda ćete voleti i porodicu i prijatelje i celo čovečanstvo,“ kazao je između ostalog muftija srbijanski Abdullah ef. Numan.