- - - - - -
ponedeljak, 17 jun 2019
A+ R A-

MINBER PRENOSI: OVAKO JE GOVORIO MUHAMMED SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM

ojgMsavs01

"Najviše ljudi koji će ući u džennet biće zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lepog ahlaka." (Buhari i drugi muhaddisi)
"Meni najbliži od vas biće oni koji imaju najljepši ahlak, koji su skrušeni i koji mire i zbližavaju." (Tirmizi)
"Poslan sam da bih upotpunio moral." (Buhari i drugi muhaddisi)
"Mu'min je prijatan i on pomiruje, a nema dobra u onom ko ne miri i zbližuje i u čijem društvu nije prijatno." (Ahmed)
"Čovek je vere svog prijatelja, pa neka čovek gleda s kim će se družiti." (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi)
"Strogo se čuvajte sumnjičenja, jer je sumnjičenje najlažniji govor." (Buhari i Muslim)
"Ne uhodite jedni druge, ne špijunirajte, ne prekidajte odnose i ne zavađajte se, nego, Allahovi robovi, budite braća." (Buhari i Muslim)
"Ko sakrije sramotu svoga brata na dunjaluku, Allah će sakriti njegovu i na dunjaluku i na ahiretu." (Buhari i Muslim) 
"Ko napusti raspravu kad nije u pravu, bude mu napravljena kuća u džennetskoj mahali, a ko ostavi raspravu kad je u pravu, bude mu izgrađena kuća u najodabranijem delu dženneta." (Ibn Madže i Tirmizi) 
"Musliman je muslimanu brat: ne nanosi mu nepravdu, ne uskraćuje mu njegova prava i ne ponižava ga. Čoveku je dovoljno zla to što nipodaštava brata muslimana." (Muslim) 
"Ostavite raspravu zbog malo dobra u njoj. Ostavite raspravu zbog male koristi od nje jer ona prouzrokuje neprijateljstvo među braćom." (Taberani) 
"Kada čovek uči dovu za svog odsutnog brata, melek govori: 'Neka je i tebi isto što i njemu tražiš'." (Ahmed i Muslim) 
"Dova brata za drugog brata koji je odsutan se ne odbija." (Muslim) 
"Primer vernika u njihovoj međusobnoj ljubavi i samilosti je kao primer tela, ako oboli jedan organ, ostatak tela obuzme groznica i nesanica." (Buhari i Muslim) 
"Vernik verniku je kao zidovi zgrade, jedan drugog podupiru." (Buhari i Muslim)