- - - - - -
nedelja, 08 decembar 2019
A+ R A-

MINBER PRENOSI: OVAKO JE GOVORIO MUHAMMED SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM

ojgMsavs02

Zikr posle sabahskog farz namaza

Nakon što se preda selam na levu stranu kaže se 3x ESTAGFIRULLAH – Allahu oprosti mi (Muslim), a zatim prouči: ALLAHUMME ENTE-S-SELAM VE MINKE-S-SELAM, TEBAREKTE JA ZE-L-DŽELALI VE-L-IKRAM - Allahu, Ti si Mir i Ti ga daješ, Blagodaran si Ti, Posedovatelju veličine i plemenitosti (Muslim). 
ALLAHUMME E'INI' ALA ZIKRIK VE ŠUKRIK VE HUSNI IBADETIK – Allahu moj pomozi mi da Te spominjem, da Ti zahvaljujem i da ti lepo ibadet činim (Ebu Davud).
Zatim sledeće dva zikra: LA ILAHE ILLA-L-LAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH, LEHU-L-MULKU VELEHU-LHAMDU VE HUVE ALA KULLI ŠEJ IN KADIR. ALLAHUMME LA MANI' A LIMA E'ATAJT VE LA MU' TIJE LIMA MENA' T, VE LA JENFE' U ZE-L-DŽEDDI MINKE-L-DŽEDD - Nema Božanstva osim Allaha Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i On nad svakom stvari ima moć. Allahu, niko ne može sprečiti ono što si Ti dao, a niti dati ono što Ti ne daješ. Nikome ne koristi njegova snaga pored Tvoje snage. (Buhari i Muslim)
A zatim drugi: LA ILAHE ILLA-L-LAH VAHDEHU LA ŠERIKE LEH, LEHU-L-MULKU VE LEHULHAMDU VE HUVE' ALA KULLI ŠEJ IN KADIR LA HAULE VE LA KUVVETE ILLA BI-L-LAH; LA ILAHE ILLE-L-LAH, VE LA NA' BUDU ILLA IJJAHU, LEHU-N-NI' METU VE LEHU-L-FADLU VE LEHU-S-SENAU-L-HASENU. LA ILAHE ILLE-L-LAAHU MUHLISINE LEHU-D-DIN VE LEU KERI-HE-L-KAFIRUN - Nema Božanstva osim Allaha Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i sva zahvalnost. On nad svačim ima moć. Nema pomoći niti moći nad Allahovom pomoći i moći. Nema Božanstva osim Allaha i nikoga mimo Njega ne obožavamo. Njemu pripada blagodat, poštovanje i sećanje. Nema Božanstva osim Allaha. Njemu iskreno veru ispovedamo, makar se bezbožnicima i nedopadalo. (Ovo je zabeležio imam Muslim).
A zatim uči 10 puta: LA ILAHE ILLA-L-LAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH, LEHU-L-MULKU VELEHU-LHAMDU JUHJI VE JUMIT VE HUVE ALA KULLI ŠEJ IN KADIR - Nema Božanstva osim Allaha Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i sva zahvalnost. On oživljava i usmrćuje. On nad svačim ima moć. (Buhari i Muslim). 
Zatim 7 puta reći: ALLAHUMME EDŽIRNI MINE NNAR – Allahu moj sačuvaj me vatre. (Ebu Davud)
Nakon toga kaži 3 x: SUBHANALLAHI ADEDE HALKIH, SUBHANALLAHI RIDA NEFSIH, SUBAHANALLAHI ZINETE ARŠIH, SUBHANALLAHI MIDADE KELIMATIH – Slavaljen je Allah brojnošću Njegovih stvorenja, Slavljen je Allah veličinom Njegovog zadovoljstva, Slavljen je Allah veličanstvenošću Njegovog prestola, Slavljen je Allah brojnošću Njegovih reči. (Ovo bilježi imam Muslim). Zatim kaži ovaj lijepi zikr i dovu: ALLAHUMME INNI ES‘ELUKE' ILMEN NAFI' AN VE RIZKAN TAJJIBA VE' AMELEN MUTEKABBELA - Allahu, od Tebe molim korisno znanje, lijepu nafaku i djelo prihvaćno kod Tebe – O ovom zikru hadis je zabilježio Ibn Madže.
33 puta: SUBHANALLAH – SLAVLJEN NEKA JE ALLAH, 33X ELHAMDULILLAH – HVALA ALLAHU, 33X ALLAHU EKBER – ALLAH JE NAJVEĆI. (Buhari i Muslim).
A zatim reći: LA ILAHE ILLA-L-LAH VAHDEHU LA ŠERIKE LEH, LEHU-L-MULKU VE LEHULHAMDU VE HUVE' ALA KULLI ŠEJ IN KADIR. Nema Božanstva osim Allaha Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i sva zahvalnost. On nad svačim ima moć. (Muslim).
Zatim proučiti Ajetul kursiju , 255, ajet sure El-Bekare (Nesai). 
Proučiti sure: Ihlas, Felek i Nas, po tri puta. (Ebu Davud i Nesai)