- - - - - -
nedelja, 08 decembar 2019
A+ R A-

MINBER PRENOSI: OVAKO JE GOVORIO MUHAMMED SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM

minber25112016

Od Hasana ibn Alija, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: „Upamtio sam od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: 'Ostavi ono što ti je sumnjivo,  a prihvati ono što ti nije sumnjivo’. " (Tirmizi)
Od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Niko od vas neće biti vernik sve dok ne bude želeo svome bratu ono što želi i sebi.“ (Buhari)
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Ko veruje u Allaha i Sudnji dan neka govori dobro ili neka ćuti; ko veruje u Allaha i Sudnji dan neka bude pažljiv prema svom komšiji; ko veruje u Allaha i Sudnji dan neka počasti svoga gosta.“ (Muslim)
Od Ebu Zerra, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: Rekao mi je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Boj se Allaha ma gde bio, a posle lošeg dela uradi dobro delo koje će ga izbrisati, i lepo se prema ljudima ophodi.“ (Tirmizi)
Od Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: „Jednog dana sam bio iza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa mi je rekao: 'O, mladiću,
podučiću te nekim rečima: Čuvaj Allaha, Allah će te čuvati. Pazi na Allaha, naći ćeš Ga ispred sebe. Kada moliš, moli Allaha. Ako tražiš pomoć, traži je od Allaha. Znaj, da kada bi se svi ljudi sakupili da ti neku korist pribave, ne bi ti mogli pomoći
osim samo onoliko koliko ti je već Allah propisao. Također, kada bi se sakupili da ti nanesu neku štetu, ne bi ti mogli nauditi osim onoliko koliko ti je to Allah već odredio. Podigla su se pera i osušile su se stranice.'“ (Tirmizi)
„Pazi na Allaha, uvek će ti biti na pomoći. Seti se Allaha kad si u obilju, Allah će te se setiti kada si u oskudici. I znaj, da ono što te je mimoišlo nije te moglo ni zadesiti, a ono što te zadesilo nije te moglo ni mimoići. Znaj, zaista je pobeda u strpljivosti i zaista je spas nakon nevolje, i zaista je s tegobom olakšanje.“(Hakim)
Ebu Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ono što su ljudi zapamtili od vremena prvog poslanstva jesu reči: Ako se ne stidiš, radi što hoćeš.“ (Buhari)
Od Sufjana ibn Abdullaha, radijallahu anhu, prenosi se da je kazao: „Rekao sam Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, O, Allahov Poslaniče, reci mi o islamu nešto o čemu neću morati nikoga pitati posle tebe. Na to je Allahov Poslanik, sallallahu
alejhi ve sellem, rekao: 'Reci, verujem u Allaha, a zatim ustraj na tome.' (Muslim)
Od Ebu Malika Eš'arija, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Čistoća je polovina imana. Reč El-hamdulillah puni mizanske terazije. Reči Subhanallahi vel-hamdulillahi pune prostor što je između nebesa i zemlje. Namaz je svetlo. Sadaka je jasan dokaz. Strpljivost je sjaj. Kur'an je nepobitan dokaz za tebe ili protiv tebe. Svi ljudi rade i trude se i odgovorni su za svoju dušu, spasiće se onaj koji je svoju dušu očistio pokoravajući se Allahu, a propao je onaj koji ju je gresima zaprljao.“ (Muslim)