- - - - - -
nedelja, 17 januar 2021
A+ R A-

MUHAMED EF DEMIROVIĆ ODRŽAO HUTBU U BAJRAKLI DŽAMIJI

hutbaDemirovic02

Danas je u Bajrakli džamiji u Beogradu održao hutbu i predvodio džuma namaz Muhamed ef Demirović. Citirajući Kur'anske ajete i hadise Poslanika sallallahu alejhi ve sellem efendija Demirović je podsetio prisutne džematlije na glavni zadatak svakog muslimana a to je da jedni druge podsećamo na Allaha Uzvišenog. "Najbolji su oni koji omiljavaju Allaha ljudima. Ne moraš biti alim, ne moraš biti učen da bi samom svojom pojavom podsetio ljude na Allaha, na Gospodara Milostivog i Samilosnog. Potrebno je da celim svojim bićem stremiš ka Allahu Uzvišenom i da sve što radiš javno i tajno bude samo radi jednog razloga a to je da stekneš Allahovo zadovoljstvo i Njegovu ljubav." Muhamed efendija je pozvao prisutne da se zamisle i shvate kako bi bilo biti sebet da neko našim ponašanjem počne da se pokorava Allahu Milostivom a kako ako ga našim ponašanjem oteramo od pokornosti Allahu Uzvišenom. Efendija Demirović je takođe ukazao na to da Allah Uzvišeni i Veličanstveni od nas traži da budemo dobročinitelji prema svim Njegovim stvorenjima i da uvek budemo Njemu pokorni pa makar to ne bilo drago ljudima.
Naši slušaoci će, uz Allahovu dozvolu, uskoro imati prilike i da poslušaju hutbu u celosti kao i kraći vaz koji je Muhamed efendija održao pre džume.

hutbaDemirovic01hutbaDemirovic03hutbaDemirovic04