- - - - - -
petak, 25 maj 2018
A+ R A-

BAJRAKLI DŽAMIJA U BEOGRADU - MUFTIJA SRBIJANSKI ODRŽAO HUTBU

fDeli
0

hutba 19 maj

19. maja / 23. ša’bana u Bajrakli džamiji u Beogradu, Muftija srbijanski Abdullah ef Numan održao je hutbu i predvodio džuma namaz.

“Reci: Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svetova, Koji nema saučesnika; to mi je narađeno i ja sam prvi musliman.”

Ajeti 162-163 sure Al-An’am bili su centralna tema hutbe. “Ovim ajetima Allah Uzvišeni uči Svoga poslanika kako da živi, kako da razume život, kako da razume odnos između Allaha i Njegovih stvorenja. Uči ga da sve što radi, sve što misli pripada Allahu. Uči ga da svaki trenutak života – ono što je između početka i kraja – pripada Allahu”, kazao je Muftija srbijanski.

“Allah nam ovim objašnjava šta znači biti musliman, šta znači biti predan Bogu, šta znači totalno se pokoriti Bogu - znači priznati Mu da Njemu sve pripada. Da je On Vlasnik i mene i tebe. Da je On Vlasnik svega onoga što mi vidimo”, rekao je Abdullah efendija i dodao „kada budemo znali da je naš život u totalnosti u Allahovim rukama, onda ćemo biti srećni , onda ćemo razumeti i shvatiti sreću“.

„Od onoga trenutka kada nam je Istina stigla nije promenjena ni jednom tačkicom. U Kur’anu je ono slovo koje je bilo prvoga dana i sada tu. Zato što Allah Čuva Kur’an. To je Kur’an ,to je ta Istina a mi smo ljudi te Istine. Mi smo jedini judi na ovoj planeti koji hodaju sa verom koja nije izmišljena i koja nije promenjena. Jedini ljudi na planeti gde je svaka reč njihove Knjige - Allahova Reč. Šta bolje i lepše od toga ima?!“

„Nemojte tražiti pomoć ni od koga drugog nego od Allaha. Jedino Je On Moćan da Otkloni nešto što ne valja i da Da nešto što je dobro“, kazao je Muftija srbijanski i dodao da je Islam način života.
On je hutbu završio rečima: „Trebamo ići stopama Božijih poslanika, trebamo ići stopama Ibrahima alejhisselama koji se totalno predao Allahu, koji se nije ništa dvoumio, nije ništa čekao... Takvi mi treba da budemo. A naš Božiji poslanik Muhammed salallahu alejhi ve sellem je kruna svih poslanika, on je doneo završnu reč, on je doneo Kur’an koji će biti Reč do sudnjega dana. Neka nas Allah Dragi čuva, da uvek budemo pripadnici Islama, da nam uvek Kur’an bude Knjiga“.

hhutba 19 maj 2