- - - - - -
utorak, 17 jul 2018
A+ R A-

ELDIN EF AŠĆERIĆ ODRŽAO HUTBU U BAJRAKLI DŽAMIJI U BEOGRADU

fDeli
0

20525714 1414389762002177 3820717347661854815 n

Četvrtog avgusta / dvanaestog zu-l-ka'de u Bajrakli džamiji u Beogradu hutbu je održao Muftija niški Eldin ef Ašćerić. Centralna tema hutbe je bila peti islamski šart – hadždž.

„Nijet mi je danas, uz Allahovu pomoć, sa vama podeliti nasihat o jednom islamskom šartu - dužnosti koja je pred nama muslimanima, odraslim muškarcima i ženama, koji je Allah Uzvišeni propisao. Allah Uzvišeni u suri Hadždž naređuje.’I oglasi ljudima hadž! – dolaziće ti peške i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mesta dalekih.’
Komentatori Kur’ana Ibn-Džerir, Ibn-Kesir i drugi prenose predaju od Ibn-Abasa, radijAllahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, govorio o Ibrahimu, alejhisselam, kad je dobio naredbu od Allaha Uzvišenog da oglasi ljudima hadž, a on je rekao: ’O Gospodaru, kako da pozovem ljude kad moj glas ne može doprijeti do njih?’ Pa mu je rečeno: ‘Pozovi, a Naše je da dostavimo!’ Pa se popeo – neki kažu na kamen, neki na stenu a neki na Safu i povikao: ‘O ljudi, vaš Gospodar je odabrao Hram, pa ga posećujte!’ Predaja kaže da je glas odzvanjao brdima i planinama i dolinama, dok nije došao na kraj zemlje. Kaže da su se u tom momentu sva brda snizila kako bi glas bio što prodorniji . Čuli su ga i oni što su bili u matericama i u kičmama. Odazvali su mu se i drvo i kamen i zemlja i mora i planine i svi oni Allahovi robovi kojima je Allah Uzvišeni propisao da obave hadž do Sudnjeg dana. Svi su odgovorili rečima: 'Lebbejke Allahumme lebbejk – odazivam ti se Gospodaru moj, odazivam.'

ResuluLLah, sallAllhu alejhi ve sellem, je na oprosnom hadžu, obraćajući se prisutnima, između ostalog rekao: ‘O ljudi, poslušajte od mene šta ću vam pojasniti, jer ja doista ne znam da li ću se ikada više sresti sa vama posle ove godine na ovome mestu časnom.
O ljudi, zaista je šejtan izgubio svaku nadu da će biti obožavan u ovoj vašoj zemlji, ali je zadovoljan da vas skrene sa pravoga puta malim stvarima i u onome što ćete mu se pokoravati idući njegovim stopama mimo ovih mesta.
O ljudi, doista su vernici braća, i zato nije dozvoljeno verniku da prisvaja imetak svoga brata, osim sa dozvolom od njega. Da li sam preneo ono što sam hteo?’ upitao je Allahov poslanik,sallAllau alejhi ve sellem, pa su prisutni su rekli: ‘Jesi Allahov Poslaniče.’
‘Allahu, budi svedok da sam ovo preneo ljudima.’
Dalje je rekao Poslanik, sallAllah alejhi ve sellem: ‘Nemojte se nakon moje smrti vraćati u neverstvo pa da jedni drugima skidate glave sa ramena. Jer, doista sam vam ja ostavio nešto koje ako prihvatite i uzmete za svoj put, nikada nećete zalutati, a to je Allahova Knjiga - Kur’an Časni i moja praksa.’
U ovom govoru Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, nam je preneo mnogo nasihata i pojasnio mnogo propisa . Nakon što je završio govor ima predaja da je ovo bio uzrok objave Kur’anskog ajeta, trećag ajeta sure El-Maide ‘…Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera…’
Bio je to dan blagodati i zahvale.

Draga moja braćo!
Sve druge islamske propise možemo obaviti na bilo kom mestu na zemlji. Allah Uzvišeni nam je za namaz zemlju čistom učinio, dok hadž možemo obaviti samo u Meki.
Svaki obred ima svoje vreme, a može se nekada obaviti i naknadno, a hadž se može obaviti samo u određeno vreme, prema ajetil-kerimu u suri Bekare ‘Hadž je u određenim mesecima …’
Neki islamski ibadeti ili obredi imaju svoj duhovni, neki telesni, odnosno fizički, neki materijalno-ekonomski karakter, a hadž je ibadet koji objedinjava sve ove aspekte.
Svakodnevno se u namazu okrećemo prema Kabi preko bezbroj prepreka, a odlaskom na hadž, kod Kabe, nestaju sve prepreke.
Svi se obredi mogu obavljati tajno, a hadž se obavlja javno.
Dnevni namazi brišu grehe počinjene u međuvremenu.
Džuma namaz do sledeće džuma namaza.
Post u ramazanu čisti grehe još od prošlog ramazana. Hadž generalno je čišćenje od greha, što potvrđuje i hadis: ‘Ko bez greške obavi hadž, vratiće se kod Allaha čist od greha, kao na dan svoga rođenja’.
Hadž je poslednji objavljeni islamski šart, objavljen je u devetoj godini po hidžri i počast je ostalim šartovima.
Neki islamski učenjaci upoređuju islam i njegove šarte sa kućom i njenim delovima. Tako je šehadet njen temelj, namaz je glavni stub, post je unutrašnje uređenje kuće, zekat su zidovi, a hadž je krov ove kuće, kuće pokornosti Allahu Uzvišenom”, kazao je između ostalog Eldin ef Ašćerić.

20620843 1414390342002119 8266546773914682760 n