- - - - - -
subota, 23 jun 2018
A+ R A-

RAMADAN EF MEHMEDI ODRŽAO HUTBU U BAJRAKLI DŽAMIJI U BEOGRADU

fDeli
0

media share 0 02 05 1ddc9f737924fee5a05606e19bdfb8cbf0b7b0dafeca91f8cbb81f6731079926 Picture

Osmog septembra / sedamnestog zu-l-hidždže u Bajrakli džamiji u Beogradu hutbu je održao Ramadan ef Mehmedi.
Centralna tema hutbe je bila pohlepa, tačnije položaj insana – čoveka koji svoja leđa okrene od Allaha a usresredi se samo na sticanje imetka i uopšte ovosvetskih dobara.

Glavni imam Bajrakli džamije je citirao Kur’anske ajete i hadise Poslanika sallAllahu alejhi ve sellem kojima se opisuju oni kojima je dunjaluk prioritetan:

“Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete
sve dok grobove ne naselite.
A ne valja tako, saznaćete svakako!
i još jednom, ne valja tako! saznaćete sigurno!
Ne valja tako, neka znate pouzdano,
Džehennem ćete videti jasno!
i još jednom, doista će te ga videti očigledno!
zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno!” (Et Tekatur 1 – 8)

“…Vi pažnju siročetu ne ukazujete,
i da se puki siromah nahrani – jedan drugog ne nagovarate,
a nasledstvo pohlepno jedete
i bogatstvo preterano volite.
A ne valja to! Kada se Zemlja u komadiće zdrobi
i kad dođe naređenje Gospodara tvoga, a meleki budu sve red do reda,
i kad se tog Dana primakne Džehennem; tada će se čovek setiti – a na što mu je sećanje?!” (El Fedžr 17 – 24)

“…Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu – navesti bolnu patnju,
na Dan kad se ono u vatri džehennemskoj bude usijalo, pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala.
‘Ovo je ono što ste za sebe zgrtali; iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali!’” (Et Tevbe 34 – 35)

“Čuvajte se pohlepe, jer pohlepa dosnosi bedu i siromaštvo.” (Taberani)

“Kada bi čovek želeo dolinu blaga želeo bi i drugu, a kada bi imao i dve doline poželeo bi i treću. Ljudski stomak ne može napuniti ništa drugo do zemlja.” (Buhari i Muslim)

Nakon citiranih Kur’anskih ajeta i hadisa, efnedija Mehmedi je istakao da bogatstvo nije zabranjeno u Islamu ali da preelika ljubav prema bogatstvu i njegovo bezrezervno skladište je pokuđeno i void čoveka u propast.

“Svima nam je jasna istina da je Islam kategorički naredio svojim sledbenicima pošten rad i sticanje ovozemaljskih dobara neophodnih za život i podmirenje ljudskih potreba”, kazao je Ramadan efendija i nastavio, “po Islamu rad je ibadet a nezavisnost od drugih je vrlina, baš kao što je vrlina i trošiti višak svojih dobara za potrebe drugih u Ime Allaha.

Sve što čovek poseduje to je Allahova blagodat ali i iskušenje. Istinski vernici vode računa kako zarađuju imetek i na šta ga troše znajući da će na Sudnjem danu polagati račun za sva svoja dela pa i za to kako su trošili imetak.
Rasipništvo je po Islamu zabranjeno. Osuđena je i preterana raskoš u bilo kom pogledu a trošennje imetka u haram poslove je mnogostruki greh.

Veliki broj ljudi čezne za bogatstvom i u ime tog cilja ponekad ne bira način da dođe do njega. Ta pohlepa je velika opasnost po iman a robovanje materijanim dobrima void na stranputicu.”

Na kraju hutbe, glavni imam Bajrakli džamije je napravio paralelu između shvatanja i praktikovanje vere ashaba i današnje generacije muslimana te slikovito ukazao na njihovo vrednovanje ahireta sa jedne i dunjaluka sa druge strane.

“Oni su čuvali iman u svojim srcima a dunjaluk su čuvali u rukama svojim. Kada danas posmatramo Ummet, videćemo da je obrnuto - dunjaluk čuvamo u srcu a kada je vera u pitanju možda je nema ni u ruci. Kada pogledamo delovanje i kako se ponašaju sledbenici Muhammeda, sallAllahu alejhi ve sellem, mi smo daleko od Kur’ana i sunneta. Njima je Allah bio preči od svega. Mi smo danas zaboravili na Allaha Uzvišenog. Zaboravili smo na obaveze koje nam je Allah Uzvišeni dao – zaboravili na siromašne, na komšije, na putnike… Danas su muslimani ostavili ono što je prioritet i lutaju po dunjaliku. Upravo nas je taj dunjaluk i robovnje dunjaluku odvratilo od sećanja na Allaha Uzvišenog. Zato su srca naša postala tvrđa i od kamena. Zato smo i prekinuli rodbinske veze, ostavli siromahe, ostavili smo muslimane da ginu, da umiru gladni… Zar mislimo da nećemo biti pitani za ovo stanje i šta smo mi učinili da to sprečimo”, završio je Ramadan ef Mehmedi.

media share 0 02 05 477be47bbff2444e34ac6865bb76961f4b88ac6572b1faac11ae314af5f2e224 Picture