- - - - - -
sreda, 19 septembar 2018
A+ R A-

MUFTIJA SRBIJANSKI ODRŽAO HUTBU U BAJRAKLI DŽAMIJI U BEOGRADU

fDeli
0

media share 0 02 04 0e7967efc0f22fa2f769dc3295c96f0cb6d9a7a24c45a4b35e8115c6aa4ab86b Picture

Dvadeset devetog septembra / devetog muharrema u Bajrakli džamiji u Beogradu hutbu je održao i predvodio džuma namaz Abdullah ef Numan, Muftija srbijanski.
Centralna tema hutbe je bila dan Ašure.

Mi smo muslimani zato što pratimo Allahovu Reč, mi smo muslimani zato što pratimo stope Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, od kojih boljih i lepših stopa nema – to je naš život, to je naš cilj, to je naša nada.
Božiji Poslanik je naš uzor i naš putokaz prema našem Stvoritelju Allahu Uzvišenom. Zato uvek, svakoga trenutka našega života trebamo biti zahvlni što smo muslimani, trebamo biti zahvalni zato što postimo mesec Ramazan, trebamo biti zahvalni zato što smo otišli na hadždž...
Deseti dan Muharrema je dan kada je Allahov Poslanik bio u Medini gde je učinio hidžru i tamo je zatekao Jevreje kako poste. Na pitanje zašto poste odgovoril su ’danas je naš dan kad nas je Allah – Musa’a alejhis-selama, spasao od faraona, kad je otvorio more i mi smo prošli kroz more koje je ugušilo faraona i njegovu vojsku. Mi zbog toga postimo.’ I šta je Božiji Poslanik odgovorio? ’Nama je Musa’ bliži nego vama.’ Zapamtite to, ’Nama je Musa’ bliži nego vama i mi ćemo postiti.’"
Muftija srbijanski je pojasnio šta su značile reči Poslanika „Musa’ je nama bliži nego vama“ rekavši da je istina koju je Musa’, alejhis-selam, doneo ona istina koju je doneo Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, i da je ona nepromenjena jer je to Reč od Allaha.
Mi znamo kako su ljudi zbog svojih nekih kratkotrajnih koristi menjali religiju da bi od nje imali neki ćar, da bi od nje imali neku zaradu, da bi od nje imali nešto što njima ne pripada. Ova vera koja je jedina aktuelna vera, koja vodi Onome Koji nam je tu veru dao je Islam. Drugog nema. Svi se mi volimo i poštujemo kao ljudi. Mene je moj Islam naučio da se rukujem i da se volim i sa hišćaninom i sa jevrejinom. Mene moj islam nije naučio da pljujem nekoga, da psujem nekoga i da se ljutim na nekoga. Vera je između ljudskog bića i Allaha. Ja nemam pravo da se mešam u to i da ja, kao čovek, određujem. Ne! Svako prima odgovornost za svoje verovanje i zato je najbolje biti pravoveran. Zašto? Zato što je to put do Allaha.
Ja neću da idem na drugo mesto, ja hoću da idem kod moga Gospodara, ja hoću da moj Gospodar bude zadovoljan sa mnom, da ja nisam nešto rekao što On ne voli, da ja nisam nešto rekao protiv Njega, da ja Njega nisam opisao na neki način na koji On Sebe nije opisao. Zato nam je dao Kur’an da znamo u šta verujemo. A Kur’an je jedina Knjiga koja je objavljena a koja nije promenjena.To je jedina Knjiga koja u sebi nosi Istinu i ne samo da je u sebi nosi nego je ona Istina i zato tu nema nikakvoga dvoumljenja. Zato je Božiji Poslanik imao pravo da kaže ’Musa’ je nama bliži nego vama’, zato što su obadvojica nosili tu Istinu i naša je velika sreća što smo mi muslimani“, kazao je između ostalog Muftija srbijanski Abdullah ef Numan.

media share 0 02 04 fa9173d1a9c87af71c165d164be92131e5209c7b96ed2a25bfafb72c3d5d892d Picture