- - - - - -
sreda, 12 decembar 2018
A+ R A-

MUFTIJA SRBIJANSKI ABDULLAH EF NUMAN ODRŽAO HUTBU U BAJRAKLI DŽAMIJI U BEOGRADU

fDeli
0

media share 0 02 05 67366178f45e46933a78abeae9e14a210bd9567f2a01fe81f85b5e069629ef27 Picture

Dvadesed sedmog oktobra / sedmog safera u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao Muftija srbijanski Abdullah ef Numan.
Centralna tema hutbe su bili kur’anski ajeti iz sure el Alek.

“Čitaj/uči, u ime Gospodara tvoga koji stvara, stvara čoveka od ugruška !
Čitaj/uči, Plemenit je Gospodar tvoj, koji poučava peru, koji čoveka poučava onome što ne zna.” (El Alek, 1-5)

„Najlepša Kniga na svetu koja je ikad postojala je Kniga Istine a to je Kur’an Časni. Allah Uzvišeni kaže u Kur’anu: ’Ikre!’ mi to prevodimo kao ’uči’ ali se misli na ’proučavaj’. Učenje Kur’ana je lepo za dušu, srce i uho, makar mi to i ne znali šta znači to nas oplomenjuje, makar samo čuti Allahovu Reč to nas oplemenjuje. Ali potrebno je znati Allahovu Reč, potrebno je razumeti Allahovu Reč. Allah u Kur’anu kaže ’ovo je Knjiga u koju sumnje nema’, u njoj nema ništa da se nagađa i pogađa, Knjiga Istine da po njoj živimo i to je ono što mi treba da radimo. Ako čovek ne zna šta piše u Kur’anu kako može po tome da živi, kako može da zna kako da rešava probleme koji dolaze ispred njegovog lica, ispred njegovih očiju?! A koliko naših problema potiče od našega neznanja. Zato treba proučavati Knjigu koju nam je Allah Uzvišeni poklonio iz svoje Milosti.“

Muftija srbijanski je u nastavku izneo istorijske podatke o zapisivanju ajeta koje je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, preko Džibrila dobijao od Allaha Uzvišenog, rekavši da su oni zapisivani za vreme života Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i da je svaki harf zabeležen, da ništa nije izostavljeno, da ništa nije izmenjeno.
„Kad Allah Uzvišeni kaže: ’Ovo je Knjiga u koju sumnje nema’, jedno značenje toga je da je to Knjiga koja je istinita, onakva kakva je došla, a ne onakva kakvu su je ljudi nakon pedeset, sto, trista ili tri hiljde godina zamislili da bude. Zamislite gde bi mi sada bili da Kur’an nije u originalu zapisan. Mi bi se sada svađali, mi bi sada imali nekoliko verzija Kur’ana kao što hrišćani imaju nekoliko jevanđelja. A ovo je pisano ispred očiju Božijeg Poslanika, onako kako je njemu dostavljeno, ne onako kako mi mislimo da je njemu došlo nego onako kako je njemu Allah to spustio.
Nas, kako dalje u ajetima kaže Uzvišeni, Allah uči nauci, naučio je čoveka onome što čovek nije znao. A zbog toga što su se muslimani prihvatili pera mi smo postali najveći naučnici na svetu. Beduin je postao naučnik kada je postao pismen, a škola mu je bila Kur’an. I taj beduin je prešao preko celoga sveta i ostavio svoju nauku po celome svetu i nkada nije imao sud gde je žive palio naučnike. Nikada nije imao sud koji je palio ljude koji su govorili da je Zemlja okrugla. U Španiji se razvila islamska medicina koja je šest stotina godina bila osnova medicine zapada. Poznati Ibn Sina koga su zvali Avecena. Allah nam je dao nauku i dok smo pratili Kur’an bili smo naučnici, astronomi, znali smo da je Zemlja okrugla... to smo bili mi. Islamski život nije komlikovan, ne traži da zamajava ljude nego da im da jasna rešenja za pitanja koja su im potrebna“, kazao je između ostalog Muftija Abdullah ef Numan.

media share 0 02 05 4362563f71b8ebf527862748e1adebfac8b59768eb284c2b0126baaeeaa71908 Picture