- - - - - -
petak, 16 novembar 2018
A+ R A-

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU

fDeli
0

WP 20171208 12 07 51 Pro

Osmog decembra / dvadesetog rebiu-l-evvela u Bajrakli džamiji u Beogradu hutbu je održao Ramadan ef Mehmedi. Centra tema hutbe je bio uzor i učitelj muslima Poslanik sallallahu alejhi ve sellem.

„Allah subhane ve te'ala nam kazuje u suri Duha u šestom i sedmom ajetu: ’Zar nisi siroče bio, pa ti je On utočište pružio, i za pravu veru nisi znao pa te je On na pravi put uputio.’ (El- Duha, 6-7).

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je još kao dete doživeo ono što je svakom detetu najteže i najbolnije - odrastao je uskraćen za roditeljsku ljubav i pažnju. Očeve ruke ga nisu u naručje uzele, a majka je preselila u ranom detinjstvu. Zaštitu mu pružaju deda i amidža. U takvim situacijama, naš najbolji uzor, pokazuje snagu i spremnost da gradi svoju ličnost, da poziva na Allahov put. On je odabrani i stoga mu Allah dž.š pruža utočište i Svoju Milost, te ga upućuje na pravi put.

’Ti nisi očekivao da će ti knjiga biti objavljena, ali ona ti je objavljena kao milost Gospodara tvoga; zato nikako ne budi nevernicima saučesnik.’ Al- Kasas, 86.
Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je bio čovek najlepše ćudi i ahlaka, čak i pre poslanstva. Ljudi su mu dali nadimak Es-Sidik i El-Emin što znači poverljivi, pouzdani, iskreni.
’Došao vam je Poslanik, jedan od vas. Teško mu je što ćete na muke biti stavljani, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vernicima je blag i milostiv. A ako oni glave okrenu, ti reci: Meni je dovoljan Allah, nema Boga osim Njega, samo se uzdam u Njega, On je Gospodar svemira velikog.’ (Et Tevba, 128-129)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikako ne bi mogao upotpuniti svoju misiju i zadobiti poverenje umeta da u svim situacijama nije postupao ispravno i pravedno.
Allah nam kazuje: ’A tebe smo Muhammede kao milost svetovima poslali’. (El-Enbija, 107)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio mekog srca i bio je milostiv preman insanima i životinjama.
’Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima, a da si osoran i grub, razbežali bi se od tebe. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovoraj se sa njima! A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega’. (Ali Imran, 159)

Kada su stanovnici Taifa napali Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dok je bio u svojoj misiji nagovarajući decu da ga gađaju kamenjem, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uči sledeću dovu: ’Gospodaru moj, nemoj ih uništiti! To je narod koji nema znanje. A ako oni ne žele da prihvate istinu, onda učini da makar njihovo potomstvo prihvati istinu.’
Nije bio poslat da kažnjava i proklinje, već ga je Allah dž.š poslao da nam pokaže kako se islam živi i da bude najbolji primer.

Kada su upitali Aišu, radijallahu anha, kakav je bio ahlak Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Aiša im je rekla: ’Zar vi ne čitate Kur’an?!’ što nam kazuje da se Poslanik u potpunosti ponašao po propisima koje mu je Allah dž.š dao. Sve muke i poteškoće koje je on imao nisu ga primorale da odustane od svoje prvobitne misije i uvek je bio najbolji primer. Jedan od slikovitijih primera njegovog ahlaka jeste i predaja o Jevrejinu koji mu je svakodnevno bacao smeće ispred kuće i Poslanikove posete tom istom čoveku na samrtnoj postelji uz objašnjenje: ’Mene moj Gospodar ovako uči.’“

Efendija Mehmedi je završio svoju hutbu upućujući dovu Allahu i molbu umetu da se probudi, osvesti, da halali ljudima, da se vrati Kur’anu i Allahu dž.š.

WP 20171208 12 06 43 Pro