- - - - - -
utorak, 22 januar 2019
A+ R A-

HUTBA PREDSEDNIKA VRHOVNOG SABORA ISLAMSKE ZAJEDNICE SRBIJE

fDeli
0

WP 20171222 12 04 47 Pro

Dvadeset drugog decembra / četvrtog rebiu-l-ahira u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao predsednik Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije, muftija Muhamed ef Jusufspahić.

“Samome Allahu hvala. Samome Allahu je hamd. Na srpskom, bosanskom hamd se kaže hvala.” Ovim rečima je započeo svoju hutbu muftija Jusufspahić kazujući: “Ovde sa minbera se ne govori ders, već stav la ilahe ilallah! Sam Bog Jeste Bog bez ikog! Njemu smo dužni – Njemu da se odužimo!” Muftija Jusufspahić govorio je o Jednoći Stvoritelja i o odnosu roba i Rabba. Rob traži, zapomaže i zahvaljuje se samo Njemu, Jednom, Jedinome! I to je suština i pouka svakog vaza sa minbera, ali i bit našega života. “Samoga Njega služimo, Samome Njemu zapomažemo i Samoga Njega jednujemo!”

“Ovo je prilika koju nam je Allah dao da budemo i hajde da je iskoristimo zajedno i jedni druge da podržimo. U suprotnom, mi smo ništa. Allahu dragi Ti nam dozvoli svoju Milost, pa da ne budemo ništa.”

“Samo Bog jeste Bog bez ikog, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Mu je sluga a nama opominatelj jer nas Allah preko njega podseća na Sebe. To je bila misija svih poslanika i pre Muhammeda sallallahu allejhi ve sellem.

“Samopouzdanje ne postoji, samo pouzdanje u Njega- tevekul! Jer duša ne zna šta će sutra zaraditi, šta će sutra biti i u kojoj zemlji će preminuti.”

Rečca “kul” (reci!), u Kur’anu se koristi da se kaže sledeće: ”Priznaj sebi i obznanjuj! Priznaj i prenosi! Neće nas zadesiti ništa osim onoga što je Allah sudio da se dogodi! Jer On Je naš Opskrbitelj, Zaštitnik i Vlasnik.” Spoznaja i priznaja Allahove veličine kroz Njegova imena i svojstva je suština verovanja i, uopšte uzev, suština našega života.

U daljem obraćanju muftija podvlači sledeće: ”Allah nije rekao da su muslimi braća, muslimi se mnogo svađaju. Allah je rekao da su samo mumini braća jer se potpuno međusobno razumeju i nikada se ne svađaju. To su oni koji su se uverili- uvereni! Na Samoga Allaha neka se pouzdaju mumini - uvereni.”

U nastavku hutbe govorilo se o velikom ispitu na koji Allah stavlja mumine. Muftija je podsetio na trenutak kada roditelji izgube svoje dete i kada se javlja sumnja prouzrokovana gubitkom i velikim bolom. Ta sumnja vodi ka nizu pitanja, ispitivanja i propitivanja Allahove odluke, ali ne smemo zaboraviti da: “Allah zna šta radi. Allah zna šta hoće i zadesiće nas samo ono što je On sudio. Na nama je da se priklonimo i Njemu sklanjamo. Neće nas zadesiti samo Njegova volja, a ona može biti i zgoda i nezgoda.”

Smisao Allahove zgode i nepogode jeste ugađanje nama. Kada nas zadesi neka nepogoda, to na kraju biva zgoda za nas u smislu ako smo bili privrženi nekome od najbližih Allah to želi da promeni da bismo shvatili nešto drugo.”Ako si obožavao sina, Allah ga skloni radi tvog spasenja i tvoje zgode. Ako si se toliko priljubio nečemu što je dar od Allaha, Allah te još voli k Sebi ako ti ga skloni. Samo, hoćemo li odbiti ili prihvatiti upriličenu priliku koju nam je Allah dao. Naše je spasenje u tome da je prihvatimo, da kažemo - Allahu dragi Ti znaš bolje od nas.“

Muftija Jusufspahić je zaključio sa rečima koje su bile vodeća sentenca cele hutbe a to je: “Da priznamo i da obznanimo da nas neće zadesiti ni pogoda ni nepogoda osim one koju je Allah nama hteo.“
„Sabranost je pri prvom udarcu“ hadis kojeg je citirao muftija želeći da pojasni i objasni jedini način koji je ispravan kada nas zadesi ono što je Allah Uzvišeni propisao a to je sabur i prihvatanje. „Čim se desi – suđeno!“

Lep dan je svaki dan u kome svedočimo la ilahe ilallah bez obzira na vremenske i egzistencijalne prilike i neprilike, završio je muftija svoju hutbu uz dovu i traženje oprosta od Allaha za sve muslimane.

WP 20171222 12 05 51 Pro