- - - - - -
petak, 16 novembar 2018
A+ R A-

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU

fDeli
0

WP 20180105 12 14 24 Pro

Petog januara/osamnaestog rebiu-l-ahira u beogradskoj Bajrakli džamij hutbu je održao Ramadan ef. Mehmedi.
Centralna tema hutbe je bio odnos prema roditeljima.

“Gospodar tvoj zapoveda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kada jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni "Uh!" - i ne podvikni na njih, i obraćaj im se rečima poštovanja punim.
Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: "Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dete, negovali!" (Al Isra, 23, 24)

“Mi smo naredili čoveku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dve godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti.
A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se, na ovome svetu, velikodušno ponašaj, a sledi put onoga koji se iskreno Meni obraća; Meni ćete se posle vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavestiti.” (Lukman 14,15)

“Allahu su najdraža dela: klanjanje namaza u njegovo pravo vreme, pokornost roditeljima i borba na Allahovom putu.” (Buhari)

“Onaj s kime su zadovoljni njegovi roditelji, s njima će biti zadovoljan i Allah; a na koga su njegovi roditelji gnevni, na njega će biti gnevan i Allah dž.š.”

“Ko bude činio dobro svojim roditeljima i pokoran im bio – blago njemu! Allah će mu život produžiti!” (Buhari)

“Ne okrećite se od očeva (tj.roditelja). Jer ko to bude činio, ne veruje u ono što je Allah objavio.” (Buhari i Muslim)

Citirani ajeti i hadisi ukoliko se pažljivo prouče i analiziraju mogu pomoći svakom sledbeniku dina da se o ovom odgovornom i velikom hakku pravilno orijentiše. Tokom celog perioda objave ljudi su opominjani da roditeljima dobro čine. Kur’an jasno upozorava da roditeljima ne kažemo ni “uh”, niti da im svojim postupkom damo do znanja da su nam dosadni. Naša obaveza je da im se uvek prvi javimo, selam nazovemo, napravimo im mesta da sednu i da razgovaramo s njima na najlepši način.

Jedino u situaciji kada nam naređuju da činimo nešto što je suprotno veri, dužni smo to odbiti, ali i dalje prema njima moramo zadržati korektan stav. Dakle, sevab nam je i verska naredba ne poslušati i ne slediti roditelje kada nam savetuju da im kupujemo ili sa njima pijemo alkohol, ili činimo nešto čime bismo počinili greh prema Allahu.

Dobročinstvo prema roditeljima je samo mali deo uzvraćanja zahvalnosti za sve što su za nas učinili. Uistinu je žrtva roditelja za decu bezrezervna i ogromna. Oni bdiju nad decom dok su maloletna i brinu se za njihovo izdržavanje, odgajanje i školovanje, a ta briga traje do kraja njihovog života.

“Čoveka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro, majka njegova s mukom ga nosi i u mukama rađa, nosi ga i doji 30 meseci. A kada dospe u muževno doba i kada dostigne 40 godina on rekne: “Gospodaru moj, dozvoli mi da ti budem zahvalan na blagodati koju si darovao meni i roditeljima mojim i pomozi mi da činim dobra dela kojima ćeš biti zadovoljan i učini dobrim potomke moje. Ja se, zaista, kajem i odan sam Tebi.”
Eto, od takvih ćemo Mi dobra dela koja su radili primiti, a preko ružnih postupaka njihovih preći; od stanovnika Dženneta će oni biti, istinito obećanje koje im je dato Mi ćemo ispuniti.”
A oni koji roditeljima svojim kažu – ih, što mi pretite da ću biti oživljen, kada su pre mene toliki narodi bili i nestali, a oni zazivajući Allaha u pomoć govore: “Teško tebi, veruj!” Allahova pretnja će se, doista, obistiniti. On odgovara: ”To su izmišljotine naroda drevnih.”
Na takvima treba da se ispuni Reč rečena o narodima, džinnima, ljudima, koji su pre njih bili i nestali, jer oni su zaista nastradali.” (Al-Ahqaf, 15 – 17)

Zbog svega što roditelji učine za evlad, zahvalnost prema njima je dug. Zanemariti to i zaboraviti predstavlja niskost, nečovečnost i nasilje.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorava: “Među najveće grehe se ubrajaju: Allahu druga prepisivati, bespravno ubiti čoveka, biti nepokoran roditeljima i lažan govor.”

Nemarnost i nezahvalnost prema roditeljima se, dakle, poredi sa najvećim grehom. Vera nas uči da čovek musliman ima nagradu i sevab ne samo od dobrih dela koja lično uradi, nego i od dobrih dela, ponašanja i dove svog evlada (deteta). Blago li se onim roditeljima čiji potomci budu redovno obavljali namaz i svakodnevno mnogo puta učili poznatu kur’ansku dovu: “Naš Gospodaru, oprosti meni, mojim roditeljima i mu’minima na Dan polaganja računa.” (Ibrahim, 41)

“Gospodaru moj, oprosti meni i roditeljima mojim i onome koji kao vernik u dom moj uđe, i vernicima i vernicama, a nevernicima samo propast povećaj.” (Nuh, 28)

Među najbolje načine sećanja na svoje roditelje koji su preselili na ahiret jeste iskrena dova, ibadet, te doslednost i istrajnost na pravome putu.

Sigurno smo mnogo puta čuli i ovaj hadis koji obraduje vernike: “Kada čovek umre, njegova dela prestaju osim u tri slučaja: kada iza sebe ostavi dobro i opštekorisno delo, kada iza sebe ostavi dobru, korisnu i pravu nauku kojom se ljudi služe i kada ostavi decu odgojenu u duhu islama koja ga se dovom sećaju.”
Gospodaru, podari nam evlad koji će se sećati nas sa lepim rečima i spominjati nas po dobrim delima,” rekao je između ostalog Ramadan ef Mehmedi.