- - - - - -
subota, 15 decembar 2018
A+ R A-

HUTBA MUFTIJE SRBIJANSKOG ABDULLAHA EF. NUMANA

fDeli
0

WP 20180223 12 26 23 Pro

Dvadeset trećeg februara / sedmog džumade-l-ahira u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao Abdullah ef. Numan, muftija srbijanski.

Centralna tema hutbe je bila način na koji se čovek može približiti Allahu, dželle šanuhu, sleđenjem Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, praćenjem njegovih stopa.

Muftija Numan je istakao važnost i značaj ibadeta upućenih Allahu Uzvišenom, od farzova – namaz, zekat, post i hadždž, preko nafila namaza, zikruLLaha, učenja Kur’ana sa razumevanjem.

Muftija srbiijanski je podsetio da će biti iskušenja na tom putu, ali da je to test koji će vernici položiti.

Kaže muftija: „Allah, dželle šanuhu, u Kur’anu iznosi niz ajeta o šejtanu i upozorava ljude na spletke koje on priprema. U Kur’anu, Allah Uzvišeni kaže da je, nakon stvaranja Adema, alejhis-selam, svim melecima naredio da se poklone Ademu. Svi meleci su se povinovali ovoj Njegovoj naredbi, međutim, Iblis se usprotivio tome. Naveo je da je on superiorniji od njega zato što je Adem, alejhis-selam, stvoren od zemlje, a on od vatre pa je rekao da se zato neće pokloniti:
'Mi smo Adema stvorili i onda mu oblik dali, a posle melekima rekli: ‘Poklonite mu se!’ i oni su se poklonili, osim Iblisa, on nije hteo da se pokloni. ‘Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio?’ - upita On. – ‘Ja sam bolji od njega; mene si od vatre stvorio, a njega od ilovače’ - odgovori on. (Al-A’raf, 11-12)

Pored svih podlih šejtanskih taktika i borbe, postoji jedna činjenica: nad robovima koji iskreno veruju u svoga Gospodara šejtan ne može ostaviti nikakav uticaj. Šejtanske spletke su veoma slabe za mu’mine koji često spominju Allaha, dželle šanuhu, koji u svemu vide hajr i lepote Allaha, dželle šanuhu, koji se u svim svojim mislima i delima usmeravaju ka Svemogućem i pozivaju na Kur’an.
Allah, dželle šanuhu, to ističe na sledeći način: 'On zaista nema nikakve vlasti nad onima koji veruju i koji se u Gospodara svoga pouzdaju.' An-Nahl, 99

Kako da se zaštitimo? Saffom, zikrom, učenjem Kur’ana... To je borba i tu borbu treba pobediti. Nekome je to teže, a nekome lakše. Neko to voli. Onima kojima je to teško podrugljivo komentarišu da vernici po ceo dan izgovaraju samo la ilahe illallah. A oni ne znaju da će vernici sa tim la ilahe illallah u Džennet a gde će oni sa svojim neću?
’Ja bih klanjao, ali sam prljav.’ Pa okupaj se! Ne postoji nijedan razlog da čovek ne bude sa Allahom jer se kaže da je čovek najbliži Allahu, dželle šanuhu, kada je na sedždi. Sedžda je miradž vernika. Da mi to stvarno shvatamo, mi ne bismo dizali glavu sa sedžde, kad bi to bilo moguće. Ali Allah Dragi to ne zahteva od nas. Mi imamo pet dnevnih namaza. Allah od nas ne želi da preterujemo, ali želi da mislimo na Njega da bi On mislio na nas. I da ga molimo da nas uputi na Pravi put jer od Njegovog puta boljeg nema. Njegov put je taj koji garantuje duhovni mir, put u kome nema ljutnje. Njegov put je taj koji smiruje dušu.

Ljudi koji pukim slučajem imaju umne probleme, učenjem Kur’ana se smiruju. Njihova medicina i lek ošamuti čoveka i pretvori ga u drvo. Učenje Kur’ana smiruje dušu. Zašto se kaže duševne bolesti? Učenje Kur’ana leči čoveka, čisti mu musli, upućuje ga na Pravi put. Zato treba znati značenje Kur’ana, jer Kur’an nije samo lepa melodija, on je poruka Uzvišenog Allaha. Allah nam je dao svoju reč, uputu i On nam je to nesebično dao. Pozvao nas je da budemo muslimani, onaj koji se odazvao on će biti spasen. Allah neće nikoga bespotrebno kazniti, treba Ga voleti i biti Mu pokoran. Ako budemo Allaha voleli bićemo dobri jedna prema drugima i mi ćemo se voleti. Od devet kategorija ljudi koji će u Džennet su dvoje koji se vole u ime Allaha. Dva brata muslmana, dve sestre muslimanke ali se vole u ime Allaha i ni zbog čega drugog se ne vole osim zbog Njega. Njima su dženneteskta vrata otvorena.

Neka nas Allah Dragi pomogne, neka nas uputi na Pravi put, da budemo Njegovi dobri vernici, da Ga volimo i da On nas voli. Da se odazovemo Njegovom pozivu na dobro, da se uvek odazovemo Njegovom pozivu da sedždu činimo, da postimo, na hadždž idemo, zekat dajemo i da šehadet ponavljamo što više možemo.“

U drugom delu hutbe Abdullah ef Numan izdvojio još jedan način sleđenja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Živeti u zajedništvu, biti zajedno.

„Naša istorija je zasnovana na zajedništvu, mi smo spojili ljude iz svih delova sveta i svaka osoba koja je živela sa nama imala je puna, potpuna ljudska prava. U islamu nema građana drugog reda, to ne postoji. Ljudi su mogli da putuju iz jednog dela sveta u drugi u totalnoj sigurnosti i niko nikada nije bio primoran da prihvati islam i postane musliman. Bili su to što su bili i verovali su šta su verovali. Mi smo organizovali posebne sudove kojima su sudili biskupi i nadbiskupi za hrišćane koji su živeli zajedno sa muslimanima. U Španiji je halifin savetnik bio jevrejin. Jedan od najvećih jevrejskih filozofa, kako kažu sami jevreji, bio je halifin savetnik i sve svoje knjige je napisao živeći zajedno sa muslimanima. Naša istorija nas uči da živimo zajedno sa svima, gde god da se nalazimo.
Mi muslimani, zbog Kur’ana i sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zbog onoga što nas vera uči, moramo da budemo lideri u jedinstvu naroda i zajedništvu ljudi“, kazao je između ostalog muftija srbijanski Abdullah ef. Numan.