- - - - - -
sreda, 16 januar 2019
A+ R A-

BAJRAKLI DŽAMIJA U BEOGRADU – HUTBA MR JAKUBA EF. LEKOVIĆA

fDeli
0

WP 20180309 12 17 07 Pro

Devetog marta / dvadeset prvog džumade-l-ahira u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao mr Jakub ef. Leković.

„Allahu dž.š, Gospodaru svetova, Gospodaru nebesa i zemlje i onoga što je između njih, Gospodaru duša naših pripada zahvala na svim ni’metima i blagodatima koje nam je dao. Na blagodati vere islama u kojoj se rađamo, živimo i umiremo. Na blagodati knjige Kur’an-i-Kerima koju je poslao preko poslednjeg poslanika i miljenika Muhammeda, alejhis-selam, i donosimo selame i salavate na njega, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji ga slede do Sudnjeg dana. Amin.

Uzvišeni Allah dž.š nam je u mudrome Kur’anu poručio i rekao: ’I svi se čvrsto Allahovog užeta uhvatite i nemojte se razjedinjavati i razbijati.’ Ovaj kur’anski ajet po mnogim komentatorima, mufesirima znači, pre svega, Allahovu dž.š veru, znači džemat tj. zajednicu i zajedništvo. Ovaj kur’anski ajet u kome je uže simbol govori o tome da svako uže ima određene karakteristike a karakterisitke užeta su uglavnom da ima dva kraja. Ako je jedan kraj na zemlji, onda je drugi kod Allaha i onaj ko se uhvatio za Allahovo uže uhvatio se i konektovao se kod Gospodara svoga. Karakteristike jednog užeta jeste da u sebi ima mnoštvo drugih, malih tankih žica, niti koje čine to uže. To su dobri pojedinci koji se uvezuju čvrsto i ako uzmete jedan prut da slomite, lako ćete ga slomite. Ali, ako uzmete više onda je mnogo teže. Uglavnom, ovome kao prepreka najčešće bivaju dve stvari. Prva stvar jeste predrasuda, a druga stvar jeste smutnja ili fitna. Često puta živimo u predrasudama jedni prema drugima, pogotovo u ovakvim sredinama, često puta narodi među sobom imaju predrasude, vernici imaju predrasude jedni prema drugima. ’Doista je smutnja gora od ubistv’, kaže Allah dž.š u Kur’anu i to je upravo zato što često puta u smutnji ljudi naprave veliko zlo. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ’Musliman je brat muslimanu.’ Neće ga ostaviti na cedilu. Poslanik govori i sledeće: ’Onaj ko pomogne svome bratu muslimanu na dunjaluku, Allah će njemu pomoći na Sudnjem danu. A onaj ko sakrije sramotu brata muslimana na dunjaluku, Allah će sakriti njemu na Sudnjem danu.’

Čovek će doći na Sudnjem danu pred ekranom svojih dela i gledaće ih kao što sada gleda u televiziju pa će poželeti od srama i stida da potone u zemlju i reći će Allah dž.š njemu: ’Ustani! Ovo nije video niko osim Ja i ti!’ Čovek će upitati: ’Zašto Gospodaru?’ ’Zato što si ti na dunjaluku prekrivao tuđe sramote.’ U sledećem hadisu je rečeno ’Nije musliman onaj od čijeg jezika i ruku nisu sigurni ostali muslimani.’ To je pravilo.

Poštovana braćo, završiću sa primerom poslanika Junusa alejhis-selam. On je pozivao svoj narod danonoćno ali nisu hteli da ga slušaju. Pred kraj svog pozivanja, saopštio im je da će ih zadesiti kazna koja je zadesila pređašnje narode i pre vremena je napustio svoj narod. Oni su se uplašili jer su videli da ih je poslanik napustio. Napustio je narod i došao do obale mora, do jednog pristaništa gde je bila spremna lađa da uplovi i ukrcao se. Međutim, na sredini mora, kada su talasi i vetrovi poludeli, posada beše primoran da baci sve nepotrebne stvari sa broda. Međutim, nije to bilo dovoljno. Nakon toga, odlučiše da bace i jednog od putnika i svaki put kada su izvlačili padao je na Junusa, alejhis-selama. I baciše Junusa u vodu. On ubrzo shvati da nije utopljen, da nije udavljen. Osetio je da je negde u nekoj toplini, mraku, tunelu. Nakon određenog vremena, ova ogromna riba izbacila je Junusa alejhis-selam na kopno. Ali kada je upao u nju tada je učio dovu koju svi mi učimo i volimo: ’Nema drugog Boga osim Tebe, a ja sam prema sebi bio nepravedan!’ I nepravdu svi mi činimo prema sebi. A Allah nam odgovara: ’O vi koji ste se prema sebi ogrešili, ne gubite nadu u Allahovu milost. On oprašta sve grehe jer je On onaj koji prašta i koji je milostiv.’ Kada se vratio Junus alejhis-selam u svoj narod, oni su bili vernici, uplašili su se i postali vernici. Ali ga je Allah dž.š iskušao jer je napustio svoj narod. Prema tome, iz ovoga saznajemo da Allah dž.š nama naređuje da do kraja svog života budemo istrajni. ’I naređuj uporno i traži od porodice da klanjaju namaz i ustraj u tome!’ Ova riba je ustvari tunel u koji svi treba da uđemo. To je grob. Ali, mi nećemo izaći iz tog tunela kao što je izašao Junus alejhis-selam zato činimo dobro jedni drugima, budimo mirni sa sobom i svojim porodicama i sa drugim muslimanima. Činimo dobro pre nego što uđemo u ovaj tunel i proučimo ovu dovu.

Molim Allaha dž.š da nam se smiluje, nama i našim umrlima, da pomogne šehadet, da pomogne našu braću koji se bore u Afrinu protiv terorizma, da pomogne zajedno sa njima tursku vojsku i oslobodilačku vojsku Sirije. Molim Allaha dž.š da pomogne islam i muslimane i na ovim prostorima, da nas učvrsti u Njegovoj veri, da budemo dobri i pravi prema sebi i prema drugima. Amin.“

WP 20180309 12 17 43 Pro