- - - - - -
nedelja, 17 februar 2019
A+ R A-

„POSLANIK JE ZAISTA POSLAN DA UPOTPUNI PLEMENITE OSOBINE“ – HUTBA MUFTIJE SRBIJANSKOG

fDeli
0

WP 20180504 13 16 01 Pro

4. maja / 18. ša’bana u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao muftija srbijanski Abdullah ef. Numan.

Tema hutbe je bila lepo ponašanje, ispravno verovanje u Allaha i razumevanje vere.

Muftija srbijanski je, govoreći o vrednosti i značaju Kur’ana kazao da su muslimani „ jedini narod - ummet, koji ima Knjigu u kojoj nije promenjen nijedan harf – slovo“, te da je dužnost svakog ponaosob da se menja na bolje.

„Moramo da postanemo pravi muslimani, moramo da menjamo i popravljamo sebe i svoje ponašanje. Moramo da budemo jedinstveni bez obzira na jezik kojim govorimo i bez obzira na našu boju kože. Islam je jedina religija koja je eksplicitno zabranila rasizam. Svako ljudsko biće je rođeno ravnopravno sa ostalima i niko nema pravo da čoveku oduzme dostojanstvo i ljudskost i da ga pretvori u nešto drugo. Islam nas to uči, islam je to doneo u naše živote i mi to moramo živeti.

Naša je dužnost da razumemo Allahovu reč, da razumemo islam. Nije ritual biti musliman, to nije pozorišna predstava, to je život! I lepšeg života od toga nema. Ja kao musliman mogu da budem i pilot i kuvar i kasapin i piljar, šta god hoću. Moj posao nikada ne sme da mi oduzme moju veru, moj din. Taj posao treba biti pošten i treba raditi pošteno i onda ću biti musliman. Tek onda ću biti predan i odan Allahu zato što sam pošten.

Allah Dragi neka nas sačuva, da budemo dobri muslimani, da Ga razumemo, da Ga volimo, da Ga poštujemo. Da poštujemo reč i delo i da pratimo reč i delo Njegovog Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem jer je to način života. Način života nam je dao Božiji Poslanik koji je živeo islam 23 godine, a pre toga je isto bio pošten i čist čovek, ali je živeo Objavu 23 godine. On je bio među ljudima, i ono što mi sada radimo to je preneseno vekovima. Zamislite Allahovu dobrotu - da se mi još uvek ponašamo onako kako su se prvi muslimani ponašali. Da se nismo izvitoperili. Da nismo pronašli neki drugi islam i neki treći islam, nego da smo originalni muslimani u originalnom islamu, u nepromenjenom islamu, u nepromenjenoj Božijoj reči pa makar bila i protiv nas.

’A’bese ve tevella’....Kad se Božiji Poslanik obukao lepo da bi primio čoveka i izašao napolje i video da je ovaj čovek slep i okrenuo se. Bio je razočaran što se toliko oblačio a ovaj ga ne vidi. Taj je čovek posle bio imam u džamiji Božijeg Poslanika. I šta je došlo? Došao je ajet, sura u kome Allah Uzvišeni upozorava Božijeg Poslanika da se namrštio i da se okrenuo i Božiji Poslanik to nije sakrio. Pogledajmo nas. Kad nas neko opomene za nešto mi ne kažemo nikome nego čuvamo da se ne zna da smo pogrešili. Ovo je objavljeno i ovo svaki musliman zna. Znači istina je istina i istina se ne sme menjati. I kada je istina bila da mu Allah kaže ne treba tako da se ponašaš, on je to ostavio i nije prećutao. On je to mogao sakriti ali onda ne bi bio Božiji Poslanik, ne bi bio ništa. Eto to je istina i to je ljubav prema Allahu. To je ono kakvi mi treba da budemo i onda možemo da se popravimo kada budemo shvatili šta je kod nas pokvareno. Tek onda kada vidimo šta nam fali, onda to možemo i da unapredimo.

Da nam Allah Dragi pomogne da to shvatimo, da nam Allah Dragi pomogne da budemo dobri muslimani, da budemo istiniti muslimani, da budemo pravedni muslimani, da budemo putokaz narodima i ljudima i našoj okolini i da živimo u miru i da nam da mir gde god da smo i da u tom miru budemo vernici,“ kazao je između ostalog muftija srbijanski, Abdullah ef. Numan.