- - - - - -
nedelja, 21 jul 2019
A+ R A-

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE

media share 0 02 04 bdc66244330a787920e72ea08618d307c73a83aacc9de4ab76393d100a1772d0 Picture

U petak 29. juna / 15. ševvala u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao Ramadan ef. Mehmedi.
Centralna tema hutbe je bila pokornost roditeljima.

„Gospodar tvoj zapoveda da se samo Njemu klanjate i roditeljima dobročinstvo da činite. Kada jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive ne reci im ni ’uh’ i ne podvikni na njih i obraćaj im se rečima poštovanja punim.
Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: „Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene kada sam bio dete negovali.’ (Isra, 23-24)
’Mi smo naredili čoveku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi a njeno zdravlje trpi i odbija ga u toku dve godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. Meni će se sve vratiti.’ (Lukman, 14)
’A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se na ovom svetu velikodušno ponašaj, a sledi put onoga koji se Meni iskreno obraća; Meni ćete se posle vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavestiti.’ (Lukman, 15)

’Allahu su najdraža dela: klanjanje namaza na vreme, pokornost roditeljima i borba na Allahovom putu.’ (Buhari)

’Ne okrećite se od očeva (roditelja) jer ko to čini ne veruje u ono što je Allah objavio.’ (Buhari i Muslim)

Svesno smo opet izabrali ovu temu, temu o kojoj treba stalno govoriti i stalno se podsećati. Citirani ajeti i hadisi, ukoliko se pažljivo prouče i analiziraju, mogu pomoći svakom sledbeniku dina da se o ovom odgovornom i velikom hakku pravilno orijentiše. Tokom celog perioda objave, ljudi su opominjani da roditeljima dobro čine. Kur’an jasno upozorava da roditeljima ne kažemo ni „uh“ niti nekim svojim postupkom ostavimo mogućnost da pomosle kako su nam dosadni. Naša je obaveza da im se prvi javimo, nazovemo selam, napravimo im mesta da sednu i da razgovaramo sa njima na najlepši mogući način.

Jedino u situaciji ako nam naređuju da činimo nešto što je suprotno veri, dužni smo to odbiti, jer nema pokornosti stvorenju u nepokornosti Stvoritelju.
Dakle, sevab nam je i verska naredba ne poslušati i ne slediti roditelje ako nam na primer savetuju da im kupujemo alkohol ili da ga sa njima pijemo ili činimo nešto drugo čime bismo počinili greh prema Allahu. Ali i dalje prema njima moramo gajiti poslušnost i pokornost u dunjalučkim stvarima i imati korektan stav.

Dobročinstvo prema roditeljima je samo mali deo uzvraćanja zahvalnosti za sve što su uradili za nas. Uistinu je žrtva roditelja za decu besprimerna i ogromna. Oni bdiju nad decom dok su malodobna, brinu za njihovo izdržavanje, odgajanje i školovanje, a ta briga traje do kraja njihovog života.

Zbog svega što roditelji učine za evlad, zahvalnost prema njima je dug. Zanemariti i zaboraviti to - predstavlja niskost, nečovečnost i nasilje.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorava: ’Među najveće grehe se ubrajaju Allahu druga pripisivati, bespravno ubiti čoveka, biti nepokoran roditeljima i lažan govor.’
Nemarnost i nezahvalnost prema roditeljima se, dakle, poredi sa najvećim grehom.

Sa druge strane i roditelji imaju obavezu prema deci, jer će biti pitani kako su ih odgajali. Oni ih trebaju podučiti propisima vere, naučiti ih šta je dobro a šta nije. Mi kao roditelji treba našoj deci pre svega delima da pokažemo kako da se ponašaju, naše je da im pokažemo put a Allah je Onaj koji upućuje. Pa kada to učinimo za verovati je da će dete koje je odgojeno u islamu razumeti Allahov govor, Njegovu naredbu i uputu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa će i njegovo ponašanje biti u skladu sa tim,“ kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi, glavni imam Bajrakli džamije u Beogradu.