- - - - - -
subota, 06 jun 2020
A+ R A-

HUTBA HAFIZA ABDURRAHIMA EF. SULEJMANA

hfz Abdurrahim 27

U petak 27. jula / 14. zu-l-ka’de u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao i predvodio džuma namaz hafiz Abdurrahim ef. Sulejman.
Cetralna tema hutbe bila je zahvalnost Allahu dželle ša’nuhu.

“Allahove blagodati su tako mnogobrojne da ih ljudi nisu u stanju prebrojati, kao što je Svevišnji kazao: ‘Čovek je, uistinu, nepravedan i nezahvalan.’ Sura Ibrahim, 34. ajet.
Aiša, radijallahu anha, videvši koliko Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem noću klanja, tako da mu od dugog stajanja otiču noge i vene, iznenađeno pita: ‘Allahov Poslaniče, zar to činiš a Allah ti je oprostio tvoje prošle i buduće grehe?’ A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovara: “O Aiša, zar da ne budem rob zahvalni!’ Hadis beleži Muslim.

Biti zahvalan Allahu znači prepoznati Njegove blagodati i priznati ih, a zatim to jezikom izreći i delima potvrditi. Neuočavanje Allahovih blagodati ili njihovo poricanje je osobina zalutalih, dok Allahovi iskreni robovi svojim srcima priznaju NJegove blagodati, jezicima Ga hvale, a delom te blagodati usmeravaju u postizanju NJegovog adovoljstva.
Zahvala je polovina vere, a druga polovina je strpljenje. Kazao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Čudan li je primer vernika, vernik stalno profitira, a to je samo za vernika i nikog drugog; ako ga snađe kakvo dobro, zahvaljuje Allahu pa mu u tome uistinu bude dobro, a ako ga snađe kakvo zlo, strip se pa mu opet bude dobro.’ Hadis beleži Muslim.

Zahvalnost Svemogućem Gospodaru znak je upute i čiste vere i to je stepen kojeg će postići samo srećni. I mi se možemo učvrstiti među Allahove zahvalne robove i povećati svoju zahvalnost, a u tome nam pomaže:
Dova i molitva Uzvišenom Allahu da nas učini od Njemu zahvalnih.
Pripisivanje svih blagodati Uzvišenom Allahu, kao što je kazao Uzvišeni: ‘Od Allaha je svaka blagodat koju uživate.’ Sura en-Nahl, 53. ajet. Prenosi se od Musa’a, alejhisselam, da je govorio: ‘Gospodaru kako da ti zahvalim kad sva moja dela nisu ravna ni najmanjoj blagodati kkoju si mi podario!’ Zatim mu je došla objava: ‘O Musa, sad si mi zahvalio.’
Govor o Allahovim blagodatima. Kazao je Uzviđeni Allah: ‘I o blagodati Gospodara svoga kazuj.’ Sura ed-Duha, 11. ajet. Da bi mogli kazivati o blagodatima potrebno ih je prvo uočiti. Neki jednostavno to neuspevaju. Međutim sammo to što smo stvorenni u ljudskom obliku je velika blagodat. Uzvišeni Allah kaže: ‘Mi čoveka stvaramo u skladu najlepšem.’ Sura et-Tin, 4. ajet. U istinitost ovog ajeta možemo se osvedočiti ljudskom maštom zamišljajući neka druga stvorenja, poput vanzemaljaca, ma kako ih zamislili, dodali im rogove ili rep, izdužili im uši ili nos, ma šta od ljudskog izgleda promenili nastaće izopačenost jer je čovek stvoren u najlepšem obliku. Ztim, za sreću na ovom svetu nije potrebno mnogo, kao što je kazao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘ Ko od vas osvane siguran u svovjoj porodici, zdrav u svome telu, ima dovoljno hrane za taj dan, kao da je ceo dunjaluk njemu sakupljen!’
Zahvalnost ljudima na dobru koje nam učine. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, je govorio: ‘Ne zahvaljuje Allahu onaj ko ne zahvaljuje ljudima!’

Kada čovek u ime Allaha nešto žrtvuje, Allah mu to boljim zameni. Jusuf, alejhisselam, je žrtvovao svoju slbodu i dao prednost tamnici nad grehom pa mu je to Allah nadomestio podarivši mu vlast na zemlji: ‘I tako Mi Jusufu dadosmo vlast u zemlji, boravio je onde gde je hteo.’ Sura Jusuf, 56. ajet.
Sulejmanu, alejhisselam, je kone koje je žrtvovao Allaha radi, zameni vetrom koji je nosio njega i njegove vojske kud god je hteo: ‘A Sulejmanu – vetar, ujutro je prevaljivao rastojanje od mesec dana, a naveče rastojanje od mesec dana.’ Sura Sebe, 12. ajet.
Ashabe, Allah njima zadovoljan bio, nakon što su žrtvovali svoje domove i imetke, Allah je učinio vladarima i namesnicima na zemlji.

Uzvišenog Allaha molim da nas uvrsti u Njemu zahvalne robove, one o kojima je kazao: ‘A Allah će zahvalne zasigurno nagraditi’”, kazao je između ostalog hafiz Abdurrahim ef. Sulejman.