- - - - - -
nedelja, 08 decembar 2019
A+ R A-

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU

WhatsApp Image 2019 01 12 at 13.37.28

11. januara / 5. džumade-l-evvela u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao Ramadan ef. Mehmedi.
Tema hutbe – neposlušnost prema roditeljima.

“Braćo i sestre u dini Islamu! Najveći greh koji postoji, i koji rađa sve ostale grehe, jeste ljubav prema Dunjaluku. A jedan od tih rođenih greha, koji je danas prilično prisutan kod muslimana, jeste neposlušnost prema roditeljima. Tim povodom danas želim kratko da govorim o hakkovima - pravima koje roditelji imaju kod svoje djece.
O tome Uzvišeni Allah veli: ''Gospodar tvoj naređuje da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite! Ako dočekaš da jedno od njih, ili oboje, dožive starost, ne reci im ni 'Uh!' i ne diži glas na njih i obraćaj im se rečima punim poštovanja. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: 'Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dete, negovali.'' (El-Isra', 23-24.)

Neko je upitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o dužnostima dece prema roditeljima, a on je odgovorio: “Oni su ti Džennet ili Džehennem.” Hadis beleži ibn Madže.
Nažalost neka deca ovo zaboravljaju. Najlakši način da zaradimo Džennet je da slušamo, poštujemo I činimo dobro roditeljima. Zato je jednom prilikom Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, na hutbi tri puta ponovio: “Neka ga je sram!” Koga Allahov Poslaniče? – Onoga kod koga roditeli dožive starost, a on (kod njih) ne zaradi Džennet.” Hadis beleže Muslim i Ahmed.

Nažalost, deca više nisu pomoć i garant mirne starosti. Gorku istinu sadrži turska poslovica: “Otac odhrani devet sinova, devet sinova ne mogu da dohrane jednog oca!”

Hasan el Basri je rekao: “Allah dželle šanuhu će uvesti u Ddžennet i obasjati milošću čoveka koji je dobar prema roditeljima, samilostan prema potčinjenima, brižan prema siročetu i zaštitnik nemoćnih.”

Od Poslanika, alejhis-selam, se prenosi veliki broj hadisa o dužnostima i pažnji prema roditeljima iz kojih zaključujemo koliko Allah dželle šanuhu voli one koji su dobri prema svojm roditeljima:
“Allahu, dželle šanuhu, najdraža dela su: klanjanje namaza na vreme i dobročinstvo prema roditeljima.”
“Božije zadovoljstvo je uz zadovoljstvo roditelja i Božija srdžba uz srdžbu roditelja.”
“Ko je pokoran Allahu, dželle šanuhu, i roditeljima biće u Džennetu na najvišem stupnju.”
“Tri dove će bez sumnje biti uslišane: dova roditelja kojom proklinje svoje dete, dova mazluma i dova musafira.”

Allah dželle šanuhu, nam poručuje u Kur’anu: “Mi smo naredili čoveku da bude poslušan svojim roditeljima. Majka ga nosi a njeno zdravlje trpi i odbija ga u toku od dve godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. Meni će se svi vratiti.” Sura Lukman, 14. Ajet.

Dete ima pravo i obavezu da odbije poslušnost roditeljima ukoliko od njega traže da bude nepokoran Allahu dželle šanuhu, Koji je rekao: “A Ako te budu nagovarali da drugog meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se velikodušno ponašaj, a sledi put onoga koji se iskreno Meni obraća; Meni ćete se posle vatiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavestiti.” Sura Lukman, 15. Ajet.

U ovim ajetima su navedena dva najvažnija farza – robovanje Allahu i dobročinstvo prema roditeljima. To su dva neraskidivo povezana farza i jedan bez drugog nemaju nikakvu vrednost. Prema tome, ako ih čovek bude oba izvršavao, imaće veliku nagradu kod Allaha, dželle šanuhu. A ako ih ne bude oba izvršavao, imaće kaznu i na Dunjaluku i na Ahiretu.

U vezi s tim poslušaćemo jedan poduži hadis, koji prenosi Enes b. Malik, r.a. On veli:
"U vreme Božijeg Poslanika, alejhis-selam, živeo je u Medini jedan mlađi čovek po imenu Alkame, koji je bio poznat kao veliki borac za Islam. Uz to bio je jako darežljiv i mnogo je delio sadaku. Jednog se dana razboleo i bolest se iz dana u dan pogoršavala. Kada je njegova žena videla da mu se bliži smrt, poručila je Božijem Poslaniku: "Muž mi je na samrti. Želim da te o tome na vreme obavestim". Čim je Muhammed, alejhis-selam, primio obavest pozvao je Bilala, Aliju, Selmana i Ammara, r.a., i rekao im: "Otiđite do Alkame i vidite kako je i u kakvom je stanju". Oni su odmah otišli i kada su ušli kod Alkame, rekli su mu: "Reci: La ilahe illellah". Međutim, on nije mogao micati jezikom. Kada su se uverili da on ne može izgovoriti šehadet, poslali su Bilala da obavesti Muhammeda, alejhis-selam, u kakvom se halu nalazi Alkame. Tada je Muhammed, alejhis-selam, upitao: "Ima li Alkame roditelje?" "Otac mu je umro, a stara mati mu je živa.", rekoše Muhammedu, alejhis-selam. On tada naredi Bilalu: "Otiđi do Alkamine majke. Poselami je od mene i reci joj, ako joj starost dozvoljava nek dođe kod mene, a ako ne, onda joj reci da ću ja kod nje doći". Kada ju je Bilal obavestio o Poslanikovoj poruci rekla je: "Iako sam veoma stara, ipak ne mogu sebi dozvoliti da meni na noge dolazi Božiji Poslanik, kojeg ja toliko volim da sam spremna i svoj život za njeg dati". Uzela je štap i zaputila se Božijem Poslaniku. Kada je došla, nazvala mu je selam i sela pred njega. On joj reče: "Reci mi istinu: kakav je tvoj sin Alkame? Ako mi ne kažeš pravu istinu, mene će o tome Allah obavestiti." "Klanjao je i postio, a uz to je mnogo delio sadaku." - reče Alkamina majka. "Kako se odnosio prema tebi?" - upita Božiji Poslanik, a ona mu reče: "Ja sam se na njega žestoko naljutila zbog toga što više udovoljava svojoj ženi, nego meni kao svojoj majci. Nju u svemu sluša, a mene neće ni da čuje". Tada Muhammed, alejhis-selam, reče: "Dakle, sada je jasno. Razlog zašto Alkame ne može da izgovori šehadet jeste što se njegova majka na njega naljutila. Bilale! Idi i saberi podosta drva da spalim Alkamu na vatri". "Pa zar ćeš na moje oči spaliti moga sina, koji je plod moga srca?" - zavika Alkamina majka, na što joj Božiji Poslanik reče: "Božija kazna koja čeka tvoga sina zbog neposlušnosti prema tebi je teža i duža od ove. Ako želiš da Allah oprosti tvome sinu greh, koji je učinio prema tebi - potrebno je da mu halališ, jer, tako mi Allaha, bez tvog mu oprosta neće pomoći ni namaz koji je klanjao, ni sadaka koju je delio". Kada je starica čula reči Božijeg Poslanika rekla je: "Pored tebe i prisutnih, neka mi je i Allah svjedok da ja opraštam svome sinu Alkami". Tada Alejhis-selam reče Bilalu: "Otiđi i vidi da li sada Alkame može izgovoriti šehadet, jer je možda njegova majka samo iz poštovanja prema meni rekla da mu oprašta, a možda to nije učinila sa srca". Bilal je otišao i kada je prišao kućnim vratima Alkame, čuo je Alkamu kako izgovara: "La ilahe illellah." Kad je ušao kod Alkame rekao je prisutnim: "Alkame nije mogao izgovoriti šehadet jer je njegova majka bila na njega jako ljuta. Ona mu je sada oprostila i on ga je izgovorio. Alkame je toga dana umro. Muhammed, alejhis-selam, je naredio da se okupa i opremi, a zatim mu je klanjao dženazu. Kada je Alkame položen u mezar, Muhammed, alejhis-selam, je prisutnim muhadžirma i ensarijama rekao: "Pazite! Neka je Božije prokletstvo na onoga ko da veće pravo ženi nad majkom. Takvom čoveku Allah neće primiti ni namaz ni druga dobra dela".

Braćo moja draga, dajte svojim roditeljima njihov hakk!
Tih hakkova ima 10, a to su: da ih nahranite, ako su gladni; da ih odenete, ako nemaju odeće; da ih uslužite, ako im zatreba usluga; da im se odazovete, kad vas zovnu; da im budete poslušni, ako vam nešto dozvoljeno narede; da s njima blago razgovarate; da ih ne zovete po imenu; da ih sledite na Pravom putu; da želite roditeljima isto što želite i sebi; i kad se molite za oprost, da tražite oprost i za svoje roditelje.

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put i da nam pomogne da ispunimo hakk prema našim roditeljima, te da našim roditeljima oprosti grehe i smiluje im se, onako kako su i oni prema nama bili milostivi dok su nas, kad smo mali bili, podizali. Amin! “