- - - - - -
subota, 25 maj 2019
A+ R A-

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE

WhatsApp Image 2019 02 23 at 11.20.10

22. februara / 17. džumade-l-ahira u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao Ramadan ef. Mehmedi.
Centralna tema hutbe: Selam – pozdrav meleka, Allahovih poslanika, dobrih ljudi i svih dženetlija.
Kroz kur’anske ajete i hadise, efendija Mehmedi je istakao značaj nazivanja i širenja selama među muslimanima.

„Kaže Allah dželle šanuhu u suri En-Nisa, u 86. ajetu: ’Kada pozdravom pozdravljeni budete, lepšim od njega otpozdravite, ili ga uzvratite, jer će Allah za sve obračun tražiti.’

I kaže Uzvišeni u suri El-En’am, u 54. ajetu: ’A kada ti dođu oni koji u reči Naše veruju, ti reci: ’Mir vama! Gospodar vaš je sam Sebi propisao da bude milostiv: ako neko od vas kakvo ružno delo iz lakosmislenosti učini, pa se posle pokaje i popravi - pa, Allah će doista oprostiti i samilostan biti.’

U suri En-Nur, u ajetu 27 Allah Uzvišeni kaže: ’O vernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok ukućane ne pozdravite; to vam je bolje, poučite se!’ i u istoj suri u 61. ajetu Allah nas podučava: ’A kad ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim. Tako vam Allah objašnjava propise, da biste se opametili!’

I kaže Allah u suri Ez-Zarijat, u 24. i 25. ajetu: ’Da li je doprla do tebe vest o uvaženim gostima Ibrahimovim kada mu oni uđoše i rekoše: ’Mir vama!’, i on reče: ’Mir vama, ljudi neznani!’

Nazivanje selama u međusobnim susretima, braćo i sestre u islamu, je jedna od obaveza pripadnika Ummeta Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Selam je legitimacija muslimana celog sveta. Nazivanje selama je praksa Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, baš kao i svih ostalih Božijih poslanika.
U hadisu se prenosi od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, da je Poslanik, sallallahhu alejhi ve sellem, rekao: ’Nakon što je Allah, dželle šanuhu, stvorio Adema rekao mu je: ’Idi i pozdravi ovu skupinu meleka koja sedi, pa slušaj čime će oni tebi uzvratiti. Taj pozdrav će biti tvoj pozdrav i pozdrav tvog potomstva,’ pa Adem reče: ’Es-selamu alejkum’, a oni odgovoriše: ’Es-selamu alejke ve rahmetullah.’
Kaže Allah uzvišeni u suri Er-Rad, ajeti 23 i 24: ’Edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov - oni koji su bili čestiti - i meleki će im ulaziti na svaka vrata: ’Mir neka je vama, zato što ste trpeli, a divno li je najlepše/najbolje prebivalište!’
Selam je dakle draga braćo pozdrav meleka, Allahovih poslanika,dobrih ljudi i svih dženetlija.

Ukazujući na važnost selama, u hadisu koji beleži Imam Muslim, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ’Nećete ući u Džennet sve dok ne budete verovali, a nećete verovati dok se međusobno ne zavolite. Hoćete li da vas uputim na nešto zbog čega ćete se – ako se toga budete pridržavali, međusobno voleti? Širite i nazivajte među sobom selam.’
U drugom hadisu koji beleži Tirmizi, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ’O ljudi! Širite selam, delite hranu, pomažite i pazite rodbinu i Allahu se molite kada svet spava pa ćete ući u Džennet.’
Takođe se prenosi da je Poslanik, alejhis-selam, rekao: ’Među najdraže ljude odane Allahu ubraja se čovek koji prvi selam naziva.’
Iz citiranih hadisa se vidi da se muslimani trebaju takmičiti ko će pre i više selama nazvati. I znajmo braćo, nazivanje selama jeste sunnet ali je odgovor na selam, uzvraćanje selama vadžib.

Kaže Poslanik, alejhis-selam: ’Neće se dvojica muslimana sresti i rukovati se a da im se manji gresi ne oporoste pre nego što se rastanu.’
U hadisu koji beleži Imam Muslim, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ’Nemoj propustiti nijedno dobro delo, makar t bilo da svoga brata sretneš sa veselim licem.’
Zato, braćo i sestre u islamu, nemojmo potcenjivati dobra dela, nemojmo smatrati da je nešto malo i kod Allaha nebitno, već radimo ono čime je Allah zadovoljan, radimo ono što je lako a za čije izvršavanje je obećana nagrada i oprost greha,“ rekao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi.