- - - - - -
subota, 25 maj 2019
A+ R A-

MUFTIJA SRBIJANSKI ODRŽAO HUTBU U BORČI

52929419 2135644619876684 5002306817187905536 n

U Petak 22.2. muftija srbijanski, Abdullah ef. Numan, obišao je džemat Borča – Medžlis Islamske zajednice Palilula.
Muftija Numan je u džamiji u ulici Petkovačka održao hutbu.

Obraćajući se prisutnim džematlijama muftija Numan je kazao: „Osim islama drugoga spasa u životu nema. Kroz islam se rešavaju ljudski problemi. Mi verujemo u Allaha a islam je način života. Mi smo muslimani zato što živimo na predanosti i odanosti Allahu Uzvišenom. On nam je dao na koji način da živimo i kako da Mu verujemo i zato mi kažemo Allah je Jedan! (sura Ihlas)

On je stvorio čoveka ni od čega i naučio ga je imenima, pojmovima koje ni meleci nisu znali, Adem je samo znao. Ali, i pored svega toga, Adem je poklekao pa je uradio ono što mu je Allah zabranio. To je bila vrlo laka stvar, da se ne približava drvetu, a oni su se približili jer su slušali šapat šejtana. Šejtan ulepšava neistinu i pravi je istinom! On se ljudima predstavlja u najlepšem obliku jer je to ljudima primamljivo.

Allah nam je dao odgovor, On je dao Kur’an. Zato ljudi imaju probleme, jer ne znaju poklon koji im je Allah dao. Kur’an Časni je knjiga koju treba čitati. Reč Kur’an znači ono što se čita dušom. Čuti Allahovu reč na arapskom jeziku je lekovito, ali znati šta to znači, to je razlog same Objave. Cilj učenja jeste da se nešto nauči, da se nešto sazna. Cilj dolaska u džamiju je hutba, govor kako bi se nešto načilo. A učenjem se mi unapređujemo pa što više znamo, sve smo bolji ljudi, jer mnogo ljudi ne zna šta ne treba da radi ili obrnuto šta bi trebali da rade da bi bili dobri vernici.

’Stvarno su vernici braća!’ kaže Uzvišeni Allah u Kur’anu i to stalno treba da nam je na umu jer braća se ne svađaju. Pre islama, najveća osobina im je bila da se tuku. Pleme koje je najjače je vladalo i to je bilo pleme Kurejš koje je bilo zaduženo za Hadždž. Mnogobošci su išli oko Kabe gde su bili kipovi i to je bio Hadždž. Posle nekoliko godina, pleme Kurejš je prestalo da obavlja Hadždž i nisu više obavljali Hadždž jer su hteli prvenstveno da zarade. Kipovi su bili velika investicija i na taj način su kontrolisali ljude jer su imali 360 kipova za svaku potrebu. Imali su neko znanje da je Allah iznad svega toga ali se Allahu nisu molili i zato je došao islam. Islam je došao da ispravi neistinu jer je Allah Dragi hteo da nas nauči ko je On! Naš Stvoritelj! Ljudi nisu znali za Boga koji ih je stvorio i bez koga ne bi postojali. Došao je Božiji Poslanik da nas uputi prema Allahu. Zato mi izgovaramo šehadet jer potvrđujemo njegovu istinu! Da je On Jedan Jedini!

Nisu sve vere jednake i to bi trebali da zapamtimo! Treba da znamo da je Allah Jedan i da istrajemo na tome i da ne pokleknemo pod pritiskom današnjice. Gospodaru nije potreban sin. I pogledajte koliko je Allah dobar jer nas sve drži na ovoj planeti i hrani nas; uprkos tome što ga psujemo!

Molim Allaha da ne bude od neznalica i da nam oprosti ono što uradimo u neznanju i da budemo dobri prema svim ljudima. Allah Dragi neka nas čuva, neka nas drži u islamu kao braće i sestre, neka nam da znanje i volju da budmeo dobri muslimani i dobri vernici i da stalno napredujemo! „