- - - - - -
sreda, 24 februar 2021
A+ R A-

URUČENA MENŠURA NOVOM REISU-L-ULEMI ISLAMSKE ZAJEDNICE SRBIJE

mensura1

Danas je u Bajrakli džamiji, nakon podne namza ustoličen novi Reisu-l-ulema Islamske zajednice Srbije. Menšuru koja je tradicionalno pročitana na arapskom, turskom i srpskom, Sead ef Nasufoviću, predao je predsednik VS Srbije Muhamed ef Jusufspahić. On se novom reisu-l-ulemi obratio sledećim rečima: ”Mi muslimani Srbije od tebe tražimo da nas vodiš stazom islama – Bogoljublja ka Samome Bogu da Mu nikada, nikoga ne pridružujemo. Da smo uvek muslimi – Bogoljubi, da nam je Bog preči i od roda. Tom stazom da hodimo i ti da nam budeš imam.” Nakon ustoličenja, novi Reisu-l-ulema se obratio prisutnima. mensura3Posle zahvale Uzvišenom Allahu, i nakon što je doneo salavat i selam na sve Allahove Poslanike, Reis efendija je kazao: ”Draga moja braćo, dragi moji prijatelji, kada je Bog Uzvišeni stvorio prvog čoveka, spustio ga je sa mnogo blagodati. Jedna od najvećih blagodati jeste reč Božija.Ta reč, to svetlo se prenosilo sa poslanika na poslanika, proširilo se na celo čovečanstvo. Jednog dana ta reč, i to svetlo dato je poslednjem poslaniku, Muhamedu sallallahu alejhi ve sellem. Te reči Božije potekle su kao reka iz pećine Hira u gradu Mekki. Ta velika reka je potekla do Medine. Iz Medine je potekla ka svim krajevima sveta. Preko Mesdžidul Aksa, preko Istanbula pa sve do ovih krajeva ovde.I mnogo je reka nastalo. Pitkih, čistih lepih reka. Jednu reku takvu, nam je Bog dao, koja se zove Islamska zajednica Srbije i ta reka postoji bezmalo 148 godina. mensura4Nekada je ona bila plića, nekada je bila dublja. ali ono što ljudi moraju znati da ova reka koju mi čuvamo, toliko je duboka da ne savetujem nikoga i nikada da ne pokuša da pregazi tu reku. Ta reka je izvor našeg znanja, izvor našeg morala, izvor naše lepe reči. Naš zadatak, moj zadatak koji sam danas prihvatio jeste da ovu našu reku čuvam, pazim od svake vrste nečistoća. Moj amanet je da dozvolim pristup svakome žednome koji želi da se napije sa ove reke. Moj zadatak je da podučim druge kako da se sa tog izvora napajaju. Moj zadatak jeste da čuvam tu reku da joj ne bi neko slučajno kakvu branu napravio. Jer kad se reci koja teče napravi brana, Allah je dao takvu moć vodi da ona svaku branu poruši a kad reka ruši branu, onda nastaje haos.” Reisu-l-ulema je svoju hutbu završio zakletvom:” Zaklinjem se pred Allahom, zaklinjem se pred Allahovim poslanicima, zaklinjem se pred Allahovim melekima i zaklinjem se pred vama da ću danas poverenu mi dužnost i amanet, časno obavljati i izvršavati u skladu sa Kur’anom, u skladu sa sunnetom, poštujući šerijat, poštujući ustav i zakon ove državi u kojoj živimo, na dobrobit svih muslimana i na dobrobit svih ljudi naše države.”
Na uručenju menšure, pored muftija, glavnih imama, imama prisustvovali su i predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković, direktor Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Mileta Radojević, predstavnici države, vikarni vladika toplički Srpske pravoslavne crkve Arsenije, kao i predstavnici drugih tradicionalnih verskih zajednica i crkava i diplomatskog kora. Podsetimo, Sead ef Nasufović je treći Reis-ul-ulema Islamske zajednice Srbije i izabran je za period od 2016. do 2021.

mensura2