- - - - - -
Četvrtak, 19 Oktobar 2017
A+ R A-

VESTI

HAFIZ ABDURRAHIM EF SULEJMAN ODRŽAO HUTBU U BAJRAKLI DŽAMIJI U BEOGRADU

  • Objavljeno Petak, 22 Septembar 2017 16:49

WP 20170922 13 05 41 Pro

Dvadeset drugog septembra / drugog muharrema u Bajrakli džamiji u Beogradu hutbu je održao i predvodio džuma namaz hafiz Abdurrahim ef Sulejman.
Centralna tema hutbe je bila hidžra Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i vrednost meseca muharrema.

„Draga braćo i poštovane sestre, nalazimo se u novoj 1439. hidžretskoj godini. Prošlo je 1438 godina od znamenitog, velikog i važnog - poukom i porukom neiscrpnog - preseljenja poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, iz Meke u Jesrib – Medinu. Prema proračunu hidžra se dogodila 20 sptembra 622 godine a utvrđivanje za računanje vremena od ovog događaja datira od vremena halife Omera radijallahu anhu. Odluka je doneta sedamnaest godina nakon hidžre.
Mesec muharrem je određen kao prvi mesec u godini zato što ponovo, iznova počinjemo sa radom nakon povratka sa hadža.
Nadam se da naša memorija nije izgubila kazivanje o hidžri, o Poslanikovom preseljenju, o tegobama koje su dovele do hidžre, o tegobama same hidžre i uspeha koji je usledio nakon nje. Znati napamet kazvanja ne znači ništa ako iz njih pouke i poruke ne uzmememo. Hidžra ne sme da se zaboravi kao što ne sme da se svede samo na poruku preseljenja jer hidžra nije samo iseljavanje već je i pojam koji nas uči da kao što su Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i ashabi bili spremni zarad vere ostaviti sve što su imali da i mi trebamo imati spremnost i pokazati odlučnost da radi vere ostavimo ono što je loše makar nam to donosilo probleme, materijalne i druge gubitke i slično.

Hidžretskom novom godinom mi ulazimo i u sveti mesec muharrem koji je prvi mesec islamskog kalendara. Naziv meseca je izveden iz arapskog korena reči hareme što ima značenje sveti, nepovrediv, zabranjen.
Govoreći o mesecima Allah Uzvišeni u Kur’anu u suri et -tevba trideset šesti ajet kaže:
’Broj meseci u Allaha je dvanaest,
prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio,
a četiri su sveta;’
Sveti meseci su još redžeb, zu-l-kade i zu-l-hidže.
U bogatoj islamskoj literaturi preporučuje se da u ovom mesecu trebamo nametnuti sebi poseban režim života, prema svakoj inače redovnoj obavezi ophoditi se kao prema nečemu svetom, naterati sebe za traganjem i prepoznavanjem svetosti u životnim pojavama te ljudima i uopšteno svim stvarima koje nas svakodnevno okružuju. Deset dana meseca muharrema ko je u mogućnosti neka isposti, jer kazao je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji beleži imam Muslim u svom Sahihu: ’Najvredniji post nakon Ramazana je post Allahovog meseca muharrema’. Isto tako trebalo bi pojačati učenje Kur’ana, povećati zikr, dobrovoljni namaz...
Draga braćo i poštovane sestre otvorite svoja srca Kur’anu“, kazao je između ostalog hafiz Abdurrahim ef Sulejman.

WP 20170922 13 06 12 Pro

ISLAMSKA ZAJEDNICA SRBIJE UZELA UČEŠĆE U DANIMA EVROPSKE BAŠTINE 2017.

  • Objavljeno Subota, 16 Septembar 2017 20:06

daniEvropskeBastine04

Dani evropske baštine 2017, od 15. septembra do 2. oktobra, u Beogradu i Srbiji će biti obeleženi temom „Kulturno nasleđe i priroda“. Na taj način, kao i prethodne godine, Srbija se priključuje obeležavanju zajedničke teme na nivou Evrope.
Tim povodom Rijaset Islamske zajednice Srbije organizovao je izložbu u Šejh Mustafinom turbetu. Poznato je da najveći problem sa kojim se suočava muslimanska zajednica Srbije jeste nepostojanje održive institucionalne strategije očuvanja duge i značajne kulturne i običajne tradicije muslimana. Time je sprečen kulturni i običajni kontinuitet IZS ali i šira javnost nije upoznata sa viševekovnim bogatvom naše kulture i tradicije i njenim doprinosom kulturi ovih prostora. U Beogradu ali ni u drugim gradovima Srbije ne postoji prostor koji bi, sa jedne strane bio prepoznat kao autentični prostor očuvanja muslimanske baštine, a sa druge kao centar okupljanja savremenih kulturnih stvaralaca i prezentacije njihovog stvaralašta. IZS i GAJRET, kao društvo koje se bavi kulturom, primorana je da u ovakvim i sličnim manifestacijama organizuje prezentaciije u skromnom prostoru Šejh Mustafinog turbeta, kako ne bi bila nevidljiva na kulturnom prostoru Beograda. Ujedno, ovo je i višegodišnja borba Islamske zajednice i skretanje pažnje relevantnim institucijama o nepostojanju islamskog muzeja.

Dani evropske baštine traju do drugog oktobra, a Šejh Mustafino turbe, koje se nalazi u Višnjićevoj ulici, biće otvoreno u tom periodu.

daniEvropskeBastine03daniEvropskeBastine05media share 0 02 04 6fe9139db8692ea5d879c96cb4cb39b765416bc1354db65cd02cbeaad3ff8582 Picturemedia share 0 02 04 8af6d1ccc730e1266a511f9473ae09117ab33efb2421e07882ba2a914fc967fa Picture

MUFTIIJA SRBIJANSKI ODRŽAO HUTBU U BAJRAKLI DŽAMIJI U BEOGRADU

  • Objavljeno Petak, 15 Septembar 2017 18:04

21728384 1456913444416475 1115658717312613917 n

Petnaestog septembra / dvadeset četvrtog zu-l-hidždže u Bajrakli džamiji u Beogradu hutbu je održao i predvodio džuma namaz Abdullah ef Numan, Muftija srbijanski.

Centralna tema hutbe je bila Jednoća Allaha.
Muftija srbijanski je kroz Kur’anske ajete i stavove učenih pojasnio ispravno verovanje u Allaha i Njegovu Jednoću.

„Jedina vera kod Allaha je Islam. Drugi mogu da budu nabogatiji na svetu, mogu da budu najoružaniji u svetu , mogu da budu šta hoće ali neće biti vernici, a u Džennet će jedino ući vernici. Jedino će oni ući i biti sa svojim Gospodarom, Njegovim poslanicima i ako Allah da sa svojim porodicama.
Allah Uzvišeni nam je dao u Kur’anu suru Ihlas. Najvažnija sura u Kur’anu što se imana tiče, što se verovanja tiče - u Koga verujemo, kako da verujemo...ništa nam drugo nije potrebno osim sure Allahovog Jedinstva.
’Reci Allah je Jedan, On je Sveobuhvatan, nije ni rođen niti je On nekoga rodio’, i to je to. Kada su zapitkivali imama Malika u Medini oko pojedinih reči kojima se Allah opisao u Kur’anu, imam Malik je kazao ’Ja u to verijem bez kako’,jer ono što je Allah rekao to je istina“, kazao je efendija Numan i dodao da su mnogi ušli u „slobodno tumačenje“ i tako zgubili svoj iman.

U nastavku hutbe Muftija srbijanski je istakao da će iskreni vernik, onaj koji obožava i voli Allaha slediti poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. „Božiji Poslanik nam je svojim primerom pokazao kako da se ponašamo jedni prema drugima, sami prema sebi, kako prema Allahu. To je naš ahlak, to je naš moral. Allah nam je dao najlešpe na svetu i način kako da se međusobno zbližavamo,kako da se upoznajemo, kako da živimo, kako da budemo moralno dobra bića... Zašto radimo ono što ne piše u Božijoj Knjizi, ono što nije po sunnetu Božijeg Poslanika? Kako možemo sebi da dozvolimo da nam ponašanje bude van sunneta?! , kazao je između ostalog Abdullah ef Numan.

21730954 1456916017749551 973895231322025389 n

DELEGACIJA OPŠTINE PALILULA U POSETI ISLAMSKOJ ZAJEDNICI SRBIJE

  • Objavljeno Sreda, 13 Septembar 2017 17:44

WP 20170913 12 10 08 Pro

Danas je u prostorijama Islamske zajednice Srbije u Beogradu boravila delegacija Gradske Opštine Palilula. Đorđa Aleksića, šefa kabineta predsednika opštine, i njegove saradnike Jelenu Mijatović i Miroljuba Nestorovića ugostili su: Muftija srbijanski Abdullah ef Numan, Muftija beogradski Mustafa ef Jusufspahić, Predsednik VS Muhamed Jusufspahić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Palilula Muhamed ef Hadžić, predsednik džematskog odbora Palilula AbdulAziz Šerir, Eldin ef Ašćerić i glavni imam Bajrakli džamije Ramadan ef Mehmedi.

Do sastanka je došlo na inicijativu predstavnika Opštine Palilula koji su izrazili želju da se upoznaju sa potrebama muslimana ove beogradske opštine, njihovim problemima kao i predlozima za rešavanje istih uz želju da se do rešenja dođe zajedničkom saradnjom. „Opštinska vlast ulaže veliki trud da olakša život svih njenih građana, a briga prema manjinama i rešavanje njihovih problema je nešto što je u samom vrhu prioriteta“, kazano je na sastanku.

Muftija srbijanski Abdullah ef Numan izrazio je zahvalnost na inicijativi za susretom, samoj poseti i kako je kazao „na iskreno pokazanoj želji za rešavanjem konkretnih problema uz nadu da će se u skorije vreme pokazati i sami rezultati rada“.

Mustafa ef Jusufspahić Muftija beogradski je kazao u svom obraćanju jednu vrlo interesantnu činjenicu. Naime, kao rođeni Beograđanin on se nikada ne može osetiti tzv. „manjinskim delom stanovništva“ kao i da je takva kategorizacija pogrešna i nepotrebna navodeći da treba da „budemo iskreni sledbenici Isusa (Isa’ a.s) i Muhammeda (s.a.v.s.)“, što bi u praksi značilo da bismo bili društveno angažovani članovi društva čime bi svaki građanin osetio samo hajr – dobro.

Muhamed ef Hadžić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Palilula, istakao je važnost saradnje između lokalnih vlasti i Islamske zajednice kako bi se stvorili optimalni uslovi za institucionalno tumačenje vere. Naime, nedostatkom adekvatnih objekata i prostorija u kojima bi se, pre svega mladima, pojašnjavali propisi vere i gde bi Islam tumačile osobe koje su školovane na priznatim i poznatim islamskim fakultetima, otvara se mogućnost zloupotrebe vere i okretanja mladih ka alternativnim izvorima informacija koji su najčeće neprovereni i pogrešni. Efendija Hadžić je izneo podatak da preko hiljadu učenika pohađa islamsku versku nastavu u paliluskim osnovnim školama. On je takođe istakao da ovaj susret vidi kao „prvi korak u konkretizaciji odlične saradnje između opštine i IZS.“

Predstavnici Islamske zajednice Srbije izrazili su želju da u saradnji sa Opštinom Palilula pokrenu projekte od kojih bi imali koristi svi stanovnici ovog dela grada bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost. Polje delovanja Islamske zajednice je široko, te osim verske misije (kojom treba objasniti i podučiti ljude šta je zaista Islam i kako biti iskren i pravi musliman praktičar) oblasti obrazovanja, brige o mladima, borbe protiv nasilja nad ženama, pomoć socijalno ugroženima samo su neke kojima se bavi IZS.

Đorđe Aleksić je istakao da su vrata predstavnika opštine uvek otvorena za projekte koje kreira Islamska zajednice Srbije i da su takvi projekti uvek rado prihvaćeni i promatrani. S druge strane, Aleksić je dodao da su zajednici dostupni kulturni objekti za sve manifestacije kao i potpuna podrška u realizaciji istih.

WP 20170913 11 58 43 ProWP 20170913 11 58 16 ProWP 20170913 11 18 43 Pro

RAMADAN EF MEHMEDI ODRŽAO HUTBU U BAJRAKLI DŽAMIJI U BEOGRADU

  • Objavljeno Petak, 08 Septembar 2017 19:39

media share 0 02 05 1ddc9f737924fee5a05606e19bdfb8cbf0b7b0dafeca91f8cbb81f6731079926 Picture

Osmog septembra / sedamnestog zu-l-hidždže u Bajrakli džamiji u Beogradu hutbu je održao Ramadan ef Mehmedi.
Centralna tema hutbe je bila pohlepa, tačnije položaj insana – čoveka koji svoja leđa okrene od Allaha a usresredi se samo na sticanje imetka i uopšte ovosvetskih dobara.

Glavni imam Bajrakli džamije je citirao Kur’anske ajete i hadise Poslanika sallAllahu alejhi ve sellem kojima se opisuju oni kojima je dunjaluk prioritetan:

“Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete
sve dok grobove ne naselite.
A ne valja tako, saznaćete svakako!
i još jednom, ne valja tako! saznaćete sigurno!
Ne valja tako, neka znate pouzdano,
Džehennem ćete videti jasno!
i još jednom, doista će te ga videti očigledno!
zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno!” (Et Tekatur 1 – 8)

“…Vi pažnju siročetu ne ukazujete,
i da se puki siromah nahrani – jedan drugog ne nagovarate,
a nasledstvo pohlepno jedete
i bogatstvo preterano volite.
A ne valja to! Kada se Zemlja u komadiće zdrobi
i kad dođe naređenje Gospodara tvoga, a meleki budu sve red do reda,
i kad se tog Dana primakne Džehennem; tada će se čovek setiti – a na što mu je sećanje?!” (El Fedžr 17 – 24)

“…Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu – navesti bolnu patnju,
na Dan kad se ono u vatri džehennemskoj bude usijalo, pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala.
‘Ovo je ono što ste za sebe zgrtali; iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali!’” (Et Tevbe 34 – 35)

“Čuvajte se pohlepe, jer pohlepa dosnosi bedu i siromaštvo.” (Taberani)

“Kada bi čovek želeo dolinu blaga želeo bi i drugu, a kada bi imao i dve doline poželeo bi i treću. Ljudski stomak ne može napuniti ništa drugo do zemlja.” (Buhari i Muslim)

Nakon citiranih Kur’anskih ajeta i hadisa, efnedija Mehmedi je istakao da bogatstvo nije zabranjeno u Islamu ali da preelika ljubav prema bogatstvu i njegovo bezrezervno skladište je pokuđeno i void čoveka u propast.

“Svima nam je jasna istina da je Islam kategorički naredio svojim sledbenicima pošten rad i sticanje ovozemaljskih dobara neophodnih za život i podmirenje ljudskih potreba”, kazao je Ramadan efendija i nastavio, “po Islamu rad je ibadet a nezavisnost od drugih je vrlina, baš kao što je vrlina i trošiti višak svojih dobara za potrebe drugih u Ime Allaha.

Sve što čovek poseduje to je Allahova blagodat ali i iskušenje. Istinski vernici vode računa kako zarađuju imetek i na šta ga troše znajući da će na Sudnjem danu polagati račun za sva svoja dela pa i za to kako su trošili imetak.
Rasipništvo je po Islamu zabranjeno. Osuđena je i preterana raskoš u bilo kom pogledu a trošennje imetka u haram poslove je mnogostruki greh.

Veliki broj ljudi čezne za bogatstvom i u ime tog cilja ponekad ne bira način da dođe do njega. Ta pohlepa je velika opasnost po iman a robovanje materijanim dobrima void na stranputicu.”

Na kraju hutbe, glavni imam Bajrakli džamije je napravio paralelu između shvatanja i praktikovanje vere ashaba i današnje generacije muslimana te slikovito ukazao na njihovo vrednovanje ahireta sa jedne i dunjaluka sa druge strane.

“Oni su čuvali iman u svojim srcima a dunjaluk su čuvali u rukama svojim. Kada danas posmatramo Ummet, videćemo da je obrnuto - dunjaluk čuvamo u srcu a kada je vera u pitanju možda je nema ni u ruci. Kada pogledamo delovanje i kako se ponašaju sledbenici Muhammeda, sallAllahu alejhi ve sellem, mi smo daleko od Kur’ana i sunneta. Njima je Allah bio preči od svega. Mi smo danas zaboravili na Allaha Uzvišenog. Zaboravili smo na obaveze koje nam je Allah Uzvišeni dao – zaboravili na siromašne, na komšije, na putnike… Danas su muslimani ostavili ono što je prioritet i lutaju po dunjaliku. Upravo nas je taj dunjaluk i robovnje dunjaluku odvratilo od sećanja na Allaha Uzvišenog. Zato su srca naša postala tvrđa i od kamena. Zato smo i prekinuli rodbinske veze, ostavli siromahe, ostavili smo muslimane da ginu, da umiru gladni… Zar mislimo da nećemo biti pitani za ovo stanje i šta smo mi učinili da to sprečimo”, završio je Ramadan ef Mehmedi.

media share 0 02 05 477be47bbff2444e34ac6865bb76961f4b88ac6572b1faac11ae314af5f2e224 Picture