- - - - - -
nedelja, 18 mart 2018
A+ R A-

VESTI

"A NAREĐENO IM JE DA SAMO ALLAHU ROBUJU, DA MU ISKRENO, KAO PRAVOVERNI, VERU ISPOVEDAJU." - HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE

  • Objavljeno nedelja, 04 februar 2018 15:09

WP 20180202 12 13 31 Pro

Drugog februara / šesnaestog džumade-l-evvela u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao Ramadan ef. Mehmedi.

"Draga braćo i sestre u islamu, iskrenost (ihlas) označava čisto verovanje u Allaha, bez bilo kakvih primesa širka i činjenja dobrih dela samo u Njegovo ime i radi postizanja Njegovog zadovoljstva. Iskrenost je uvet (uslov) da Allah dž.š primi dobra dela muminu i da ga višestruko nagradi.

Allah kaže u 5. ajetu sure El- Bejjine: 'A naređeno im je da samo Allahu robuju, da Mu iskreno, kao pravoverni, veru ispovedaju, da molitvu obavljaju i zekat daju, to je ispravna vera.'

Allahovog iskrenog roba ne može zavesti ni prokleti šejtan jer je on nemoćan pred iskrenim, o čemu govore 82. i 83. ajet sure Sad, u kojima Allah dž.š kaže da Mu je prokleti Iblis rekao da će zavesti sve ljude osim iskrenih.
'Tako mi dostojanstva Tvoga, reče Iblis – sigurno ću ih sve na stranputicu navesti, osim Tvojih među njima robova iskrenih.'

Iskrenost je teško postići, ali i sačuvati. Zbog toga su prethodnici molili Allaha dž.š da im podari ihlas.
Dela bez ihlasa samo su mučenje i prazan trud za koji nema nagrade, kako kaže Allah dž.š u 23.ajetu sure Furkan: 'I Mi ćemo pristupiti delima njihovim koja su učinili i u prah i pepepo ih pretvoriti.'
Dobro delo je ono koje je učinjeno u ime Allaha i u skladu sa sunnetom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a oni koji žele susret sa Allahom dužni su da rade dobra dela i da Allahu ne pripisuju druga.

U suri Kehf 110.ajetu: 'Ko želi da od Gospodara svoga bude lepo primljen, neka čini dobra dela i neka robujući Gospodaru svome, ne smatra Njemu ravnim nikoga!'

Ihlas iskrenih vernika jačaju: dova, znanje o ihlasu i poznavanje načina na koji prokleti šejtan može da zavede čoveka, izučavanje propisa na ispravan način i na vreme, druženje sa bogobojaznima.

Allah dž.š kaže u 20.ajetu sure Eš-Šura: 'Onome ko bude želeo nagradu na onom svetu – umnogostručićemo mu je; a onome ko bude želeo nagradu na ovom svetu – daćemo mu je, ali mu na onom svetu nema udela.'
Dakle, onaj ko želi budući svet, on iskreno veruje u Allaha i sve što radi radi samo u Njegovo ime i radi postizanja Njegovog zadovoljstva. Na drugoj strani, ko svojim delom namerava da dobije ovosvetsku nagradu, da ga ljudi hvale i da se uzdiže nad njima, neka za svoje delo uzme nagradu od onih zbog kojih je to radio.

Prenosi Omer ibn- El Hattab r.a. da je Poslanik, salllalahu alejhi ve sellem, rekao: 'Zaista se dela vrednuju prema namerama i svakom čoveku pripada ono što je naumio. Čija hidžra bude radi Allaha i Poslanika njegova – njegova hidžra je radi Allaha i njegovog Poslanika; čija hidžra bude radi neke ovosvetske koristi koju želi postići ili radi neke žene koju želi oženiti – njegova hidžra je radi onoga zbog čega se preselio.'

Nauka koju stičemo, takođe, treba da bude isključivo radi Allaha, kao što stoji u predaji koju beleži Ebu Davud. Prenosi Ebu Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Ko bude postizao znanje kojima se stiče Allahovo zadovoljstvo želeći da postigne neku ovosvetsku korist, neće osetiti miris Dženneta na Sudnjem danu.'
Prema tome, Allah od nas prima samo ono znanje koje stičemo i prenosimo u Njegovo ime i radi Njegovog zadovoljstva.
Allah iskrenima za malo dobra daje veliku nagradu, a za nešto što se čini radi drugih, makar bilo veliko, nema ni najmanje nagrade.

Samo jedno delo koje čovek učini iskreno u ime Allaha, može biti uzrokom da mu Allah oprosti velike grehe. To potvrđuje i sledeća predaja koju beleži imami Tirmizija.
Prenosi Abdullah ibn Amr ibn As da je Poslanik, salllallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Biće pozvan čovek iz mog ummeta pre ostalih stvorenja na Sudnjem danu, pa će mu biti otvoreno devedeset i devet knjiga, svaka od njih dužine koliko oko može videti. - Poričeš nešto od ovoga? Jesu li te zakinuli moji pisari koji su te pratili? Reći će: „Ne moj Gospodaru.“ Biće rečeno – Imaš li opravdanje za ovo ili neko dobro u njima? Reći će čovek: „Ne!“ Biće rečeno - Ali ti imaš kod nas dobro delo, a tebi danas neće biti učinjena nepravda, pa će biti pokazan list na kojem piše šehadet. Reći će čovek: „Allahu, šta je ovaj list u odnosu na ovolike knjige?“ Biće rečeno: „Tebi neće biti učinjena nepravda!“ Pa će se staviti taj list na jedan tas, a na drugi knjige, pa će tas sa listom šehadeta prevagnuti.'

Draga braćo i sestre, ovaj hadis govori o velikoj Allahovoj Milosti, ali ni u kom slučaju nam ne sme biti izgovor kao što neki govore da veruju i da je važno ono što je u njihovim srcima, a to svoje verovanje ne potvrđuju delima, jer se iskren vernik trudi da svoj šehadet potvrdi dobrim delima i nadom u Allahovu Milost.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji beleži imami Muslim govori, na prvi pogled, o malom delu koje će biti uzrokom nagrade Dženneta. Prenosi se da je Poslanik rekao: 'Video sam čoveka kako uživa u Dženntu, zato što je pored puta slomio granu koja je uznemiravala muslimane!' (Muslim)

I mi smo, draga braćo i sestre u islamu, svakodnevno u prilici da učinimo mnogo dobrih dela, koja mogu biti uzrokom velike nagrade na budućem svetu pa se zato trudimo da sa puta, iz harema džamije i na svakom drugom mestu, sklonimo ono što smeta prolaznicima. Pomozimo onima kojima je pomoć potrebna, a ako ne možemo ništa drugo, onda se iskreno, bratski nasmešimo bratu muslimanu i to će nam biti upisano kao sadaka. Obiđimo bolesnike, pa će za nas taj dan ili tu noć 70 hiljada meleka činiti istigfar (tražiti oprost).

Klanjajmo i pratimo dženazu umrlog muslimana pa ćemo imati nagradu dva ogromna brda i takmičimo se u dobru.
Braćo i sestre, budimo od onih koji su iskreni u svome verovanju, delima i govoru i natečemo se u dobru.

Gospodaru, učvrsti nas na put islama, ne iskušaj nas sa onim što nećemo moći podneti, učini nas od onih koji su iskreni i koji ispunjavaju svoje obaveze, učini nas u našim očima malim, a u očima ljudi i kod Tebe velikim, oprosti nam grehe i počasti nas Džennetom, društvom poslanika, šehida i svih dobrih ljudi!"

"NE KLANJAM ALI IMAM ĆISTO SRCE !" - HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE

  • Objavljeno subota, 27 januar 2018 19:32

WP 20180126 12 14 40 Pro

Dvadeset šestog januara / devetog džumade-l-evvela u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao Ramadan ef. Mehmedi.

Glavni imam Bajrakli džamije, Ramadan ef. Mehmedi, je u hutbi pojasnio pogrešno shvatanje imana kroz primer tzv. "čistog srca" koje čisto i jasno oseća, ali ne klanja i ne obavlja propisane farzove.

Postavljajući pitanje "da li je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada ga je Uzvišeni obavestio da su mu oprošteni svi gresi koje je učinio i koje će eventualno učiniti do kraja svoga života, odustao od obavljanja svakodnevnih verskih obaveza pravdajući se da on ima čisto srce," dao odgovor citirajući hadis koji beleže Buhari i Muslim. "Jedne noći Poslanikova supruga Aiša, radijallahu anha, nakon što je primetila da zbog noćnog namaza koji je klanjao svake noći, iz njegovih peta teče krv zbog dugog stajanja, upitala ga je zašto toliko dugo klanja kad su mu gresi oprošteni, a on na to nije rekao: 'U pravu si, o Aiša, ja imam čisto srce!', već je odgovorio: 'A zar da ne budem Allahu zahvalni rob?'

Govoreći o životu Allahovog miljenika i uzora svih muslimana, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ef. Mehmedi je zapravo govorio o primeru najispravnijeg doživljaja islama i imana i praktikovanju istog, pitajući se "da li je ikada čovek najčistijeg srca koji je hodao ovom zemljom do Sudnjega dana ostavio, propustio, ili odustao od bilo kojeg dela koje mu je naredio Uzvišeni Allah: namaz, post, zekat, hadž, hidžra, i sl."

"Allah je stvorio čoveka i učinio ga namesnikom na Zemlji, na kojoj mu je sve podčinio i kroz objavu odredio pravila njegovog življenja.

On mu je odredio vek na ovom prolaznom svetu kako bi ga iskušao i time mu odredio ahiretski položaj svojom, dakle, Allahovom Milošću a ne čovekovom zaslugom, jer se večnost ne može nikako zaslužiti u kratkom dunjalučkom životu.
O tome Allah kaže: „Onaj koji je stvorio smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati. On je Silni i Onaj koji prašta.“
Allah dž.š je u ovom ajetu prvo spomenuo smrt i dao joj prioritet nad životom, jer je smrt tj. život posle nje cilj, a život na dunjaluku je samo sredstvo za ostvarenje tog cilja.

Allah nas podučava u suri Junus (24, 25) šta je to dunjaluk. „Život na ovom svetu je sličan bilju zemaljskom na koje Mi spustimo kišu s neba, kišu s kojima se ona izmeša, kojim se onda hrane ljudi i stoka. Pa kada se Zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti i kada stanovnici njeni pomisle da su oni toga gospodari i dođe naredba Naša noću ili danju, i Mi to pokosimo, kao da pre ničega nije bilo. Eto tako Mi potanko izlažemo dokaze narodu koji hoće da razmisli.“

Allah poziva u Kuću mira i ukazuje na pravi put onome kome On hoće.
Iz ovih ajeta čovek treba da shvati da je ovaj svet prolazan kao i rast biljaka, a da je naš ovozemaljski život kao kiša koja natapa zemlju i čini je plodnom; ali, kada sve nabuja i kada čovek pomisli da je to sve njegovo, Allahovom voljom sve to nestane.
Ahiretska kuća koju Allah naziva „Kućom mira“ je pripremljena za one koji su na pravom putu i koji se samo Njega boje i nadaju Njegovoj nagradi.

Vernik ne sme zapostaviti dunjaluk i odreći se materijalnih dobara jer nam je dunjaluk potreban i kao sredstvo do Ahireta i on mora imati za cilj da pokornost Allahu, bude ispred dunjalučkih interesa.

Musliman od dunjaluka neće uzeti ništa drugo osim onoga što je halal i neće raditi ništa sem halal poslova i sav dunjaluk će iskoristiti za sticanje Allahovog zadovoljstva.

Dunjaluk treba da bude sredstvo, a ahiret cilj koji zaslužuje da čovek zbog njega, u ime Allaha, žrtvuje svoje vreme i uloži maksimum napora i materijalnih dobara sa kojima ga je njegov Gospodar počastio," kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi.

REISU-L-ULEMA NASUFOVIĆ UGOSTIO MILORADA GRČIĆA DIREKTORA EPS-A

  • Objavljeno ponedeljak, 22 januar 2018 23:05

direktor eps a 1

Direktor Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić posetio je Islamsku zajednicu. Njega je primio poglavar muslimana Srbije reisu-l-ulema Sead ef. Nasufovć.

Prva zvanična poseta gospodina Milorada Grčića je iskorišćena i kako bi se uričilo priznanje za dobru saradnju između Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ i Islamske zajednice Srbije.

Sastanku su prisustvovali i muftija beogradski i vojni Mustafa ef. Jusufspahić, muftija niški Eldin ef. Ašćerić i glavni imam Bajrakli džamije u Beogradu Ramadan ef. Mehmedi.

Nakon sastanka gospodin Milorad Grčić je obišao Bajrakli džamiju kao i zgradu Islamske zajednice Srbije gde su smešteni Fakultet islamskih nauka i Beogradska islamska srednja medresa.

IMG 20180122 WA0006IMG 20180122 WA0007direktor eps a 2

"TI SI POSLANIČE UISTINU NAJBOLJEG MORALA" - HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE

  • Objavljeno subota, 20 januar 2018 13:42

hutba 19.1

Devetnaestog januara / drugog džumade-l-evvela u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao Ramadan ef. Mehmedi.
Centralna tema hutbe je bio ahlak/moral muslimana.

"Draga braćo u islamu, danas govorimo o ahlaku (moralu). Ovo je jedna od prioritetnih tema u vremenu opšte krize morala i sve većeg gubljenja stida, koji je prepoznatljiva karakterna osobina mumina. Bez morala nema ni pravog iskrenog mumina.
Kaže Allah dž.š govoreći o Poslaniku, salllallahu alejhi ve sellem, u 4.ajetu sure El- Kalem: „Ti si Poslaniče uistinu najboljeg morala!“

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio najlepšeg ahlaka i on je naš najbolji uzor u svom odnosu prema ahbabima, komšijama, svojoj porodici pa i prema dušmanima.

Kaže Abdullah bin Haris: „Nisam video čoveka da je bio više nasmejan od Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.“
Kaže Džerir bin Abdullah: „Nije Poslanik čuo moj glas pod svojom kućom, a da me nije uveo u kuću. Od kada sam primio islam nikada se nije sreo sa mnom, a da nije bio nasmejan.“

Jedna od osnovnih poruka je izgradnja moralnih vrednosti kod ljudi na što ukazuju i reči Poslanika koje beleži Ahmed.
Prenosi Ebu Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Zaista sam poslan da upotpunim plemenite osobine.“ (Ahmed)

Prenosi Džabir bin Abdullah da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Meni najdraži i najbliži od vas na Sudnjem danu su oni koji su najboljeg ahlaka.“

Pa ko od nas želi da ga voli Poslanik i da se raduje njegovoj blizini na Sudnjem danu neka bude što boljeg ahlaka.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, savetuje Ebu Zerra rečima: „Boj se Allaha, gde god bio, nakon lošeg dela učini dobro delo, pa ćeš ga izbrisati; i lepo se ophodi sa ljudima.“

Draga braćo i sestre u islamu, lepim ahlakom se upotpunjuje iman kao što stoji u hadisu, koji beleži Tirmizi. Prenosi Ebu Hurejre da je Poslanik rekao: „Najpotpunijeg imana su oni mumini koji su najboljeg ahlaka, a najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama.“

Lep ahlak je ono što će vernika posebno krastiti na Sudnjem danu. Kada se budu vagala ljudska dela pa blago onima koji se okite moralom.

Prenosi Ebu Derda da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Nema ničeg težeg na mizanu vernika na Sudnjem danu od lepog ahlaka.“ (Tirmizi)

Lep ahlak će biti razlogom ulaska u Džennet kao što stoji u predaji koji beleži Tirmizija.
Prenosi Ebu Hurejre da je upitan Poslanik o tome šta će najviše ljude uvesti u Džennet, pa je rekao: „Takvaluk i lep ahlak.“

Budimo od onih koji se lepo ophode sa ljudima, iskreni, skromni, strpljivi, stidljivi i blagi!

Molim Allaha da nas učvrsti na put islama, da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podneti, da nas učini od onih koji su najlepšeg morala, da se smiluje našim roditeljima, da nam oprosti grehe i uvede nas u obećani Džennet u društvu sa poslanicima, šehidima i svim dobrim ljudima. Amin."

REISU-L-ULEMA RAZGOVARAO SA NAČELNIKOM GENERALŠTABA VOJSKE SRBIJE

  • Objavljeno četvrtak, 18 januar 2018 21:29

reis efendija u generalstabu 1

Reisu-l-ulema Islamske zajednice Srbije Sead ef. Nasufović razgovarao je u kasarni „Banjica 2“ u Beogradu sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Ljubišom Dikovićem. Reč je o prvoj poseti poglavara Islamske zajedinice Srbije generalštabu vojske.

Reis Nasufović i general Diković su razgovarali o značaju i dostignućima verske službe u VS i potrebi veće zastupljenosti građana islamske veroispovesti među pripadnicima vojske.

Reisu-l-ulema Nasufović je izrazio zadovoljstvom posetom Generalštabu VS i zahvalnost na učinjenom naporu da pripadnici VS islamske veroispovesti u Vojsci ostvare Ustavom zagarantovano pravo na slobodu veroispovesti.
Načelnik Generalštaba je istakao da je Vojska Srbije vojska svih građana, koja poštuje različitosti i stvara uslove za ispunjenje verskih potreba svih pripadnika.

Treba napomenuti da je Rijaset obezbedio za svakog vojnika islamske veroispovesti prevod Kur’ana

U delegaciji Vojske Srbije bili su načelnik Uprave za ljudske resurse pukovnik Savo Iriškić, načelnik Odeljenja za veru pukovnik Saša Milutinović, muftija vojni major Mustafa ef. Jusufspahić i njegov pomoćnik zastavnik Elvir Selimović.

reis efendija u generalstabu 1.18. II