- - - - - -
Ponedeljak, 21 Avgust 2017
A+ R A-

VESTI

HUTBA - 28. JUL / 5. ZU-L-KA'DE

  • Objavljeno Petak, 28 Juli 2017 20:48

19105666 1362617617179392 54026779817741206 n

Dvadeset osmog jula / petog zu-l-ka'de u Bajrakli džamiji u Beogradu hutbu je održao Ramadan ef Mehmedi. Centralna tema hutbe je bila pozivanje na dobro i odvraćanje od zla.

Nakon zahvale Allahu Uzvišenom i salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, efendija Mehmedi započeo je današnju hutbu citiranjem sto četvrtog ajeta sure Ali Imran.

"I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati – oni će šta žele postići', draga braćo i sestre ovo je naredba nama od Allaha Uzvišenog", kazao je Ramadan efendija i pojasnio šta se očekuje od svakog pojedinca.
"Ne treba da idemo putem, ulicom i da govorimo drugima šta treba a šta ne treba raditi. Mi treba da krenemo od sebe i svojih najbližih, da sebe i njih pozovemo u činjenje dobra a ostavljanje svega što je nevaljalo i ružno. Kaže Allah Uzvišeni u četrdeset četvrtom ajetu sure el-Bekara: ‘ Zar da od drugih tražite da dobra dela čine, a da pri tome sebe zaboravljate, vi koji Knjigu učite? Zar se opametiti nećete?', potvrdu da prvo moramo sebe popravljati nalazimo u rečima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je kazao; 'Reci prvo sebi pa drugima'."

Kolika je vrednost pozivanja u dobro, a kolika opasnost od neupozoravanja na ružne pojave i učinjeno zlo, efendija Mehmedi je objasnio citiranjem hadisa Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
"U prvom hadisu kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: 'Ko ukaže na neko dobro delo pripada mu ista nagrada kao i onome ko to delo učini.' A u drugom hadisu Poslanik nas upozorava rekavši: 'Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša ili ćete vi naređivati da se čini dobro a odvraćati od zla ili će na vas Allah uskoro kaznu spustiti pa ćete vi Njega moliti a On vam se neće odazvati.'”

Završavajući današnju hutbu Ramadan ef. Mehmedi je kroz primer Poslanika sallallahu alejhi ve sellem ukazao na povezanost imana sa činjenjem dobrih dela. “Rekao je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ‘Ko od vas vidi neko loše delo neka ga ukloni svojom rukom.; ako ne bude u stanju, neka to uradi rečima; a ako i to ne bude mogao neka ga bar srcem svojim prezire- a to je najslabiji vid imana’”.

RAMADAN EF MEHMEDI ODRŽAO HUTBU U BAJRAKLI DŽAMIJI U BEOGRADU

  • Objavljeno Subota, 22 Juli 2017 00:10

20246437 1398212266953260 2912536611342679297 n

Dvadeset prvog jula / dvadeset sedmog ševvala u bajrakli džamiji u Beogradu hutbu je održao Ramadan ef Mehmedi. Centralna tema hutbe bila je pokornost roditeljima.

“Gospodar tvoj zapoveda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili
oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: ‘Uh!’ – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se rečima poštovanja punim.
Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: ‘Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dete, negovali!’

Dvadeset trećim i dvadeset četvrtim ajetom sure El Isra efendija Mehmedi je započeo današnju hutbu. On je citirao i hadise Poslanika, sallallahu alejh ve sellem, koje beleži imam Buhari a u kojima se ističe važnost i vrednost pokornosti prema roditeljima. “Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ’Allahu najdraža dela su klanjanje namaza u njegovo vreme, pokornost roditeljima i borba na Allahovom putu’, hadis beleži Buhari. U drugom hadisu koji takođe beleži Imam Buhari, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ‘Ko bude činio dobro svojim roditeljima i pokoran im bio – blago njemu. Allah će mu život produžiti’”, rekao je Ramadan efendija a zatim podvukao da nema boljeg govora od Allahovog govora, niti boljeg uputsva od uputstva Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Potvrđujući da je poslušnost roditeljima farz, prisutne vernike Ramadan ef Mehmedi je podsetio citiranjem četrnaestog ajeta sure Lukman:” Mi smo naredili čoveku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dve godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti”.

Da nema pokornosti stvorenju u nepokornosti Stvoritelju Ramadan efendija je pojasnio kroz petnaesti ajet iste sure – sure Lukman: “’A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se, na ovome svetu, velikodušno ponašaj, a sledi put onoga koji se iskreno Meni obraća; Meni ćete se posle vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavestiti’. Jedino ako budemo u situaciiji da nam roditelji naređuju da činimo nešto što je suprotno veri, dužni smo to odbiti ali im i dalje biti pokoran u stvarima koje nisu haram, u stvarima i postupcima kojima se ne izaziva srdžba Allahova”.

Sa druge strane efendija Mehmedi je podvukao i odgovornost roditelja u vaspitanju dece, rekavši da će svako biti pitan na Sudenjem danu čemu je to podučavao svoju decu i da li im je preneo Istinu, da li ih je podučio veri, objasnio im ko je Allah i ko je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a zatim dodao: “Blago onim roditeljima čiji potomci budu redovno obavljali namaz i u njemu svakodnevno učili Kur’anske dove: ‘Gospodaru naš oprosti meni, mojim roditeljima i mu’minima na Danu polaganja računa’, kao i ‘Gospodaru moj oprosti meni i roditeljima mojim i onome koji kao vernik u dom moj uđe i vernicima i vernicama, a nevernicima samo propast uvećaj’”.

20228902 1398212400286580 1985668182317237361 n

"MOJ POKLON KUR'AN" - PODELA MUSHAFA ISPRED BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU

  • Objavljeno Petak, 21 Juli 2017 18:30

WP 20170721 14 02 44 Pro

Danas je nakon džume namaza ispred Bajrakli džamije podeljeno preko dvesta primeraka mushafa sa prevodom. Podelu su vršili predstavnici Muftijstva beogradskog i Vakufske direkcije Dijaneta Republike Turske.

Podela je počela simbolično ispred Bajrakli džamije odakle će se distribucija nastaviti u preostale mesdžide u Beogradu.

Podela mushafa sa prevodom je deo akcije "Moj poklon Kur'an" koju sprovodi Uprava za verske poslove Republike Turske tokom koje će se podeliti pedeset hiljada primeraka prevoda Kur'ana na teritoriji Srbije, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine.

WP 20170721 13 54 17 Propodela mushafa 123WP 20170721 14 00 57 ProWP 20170721 14 03 05 Pro

REISU-L-ULEMA ODRŽAO HUTBU U BAJRAKLI DŽAMIJI U BEOGRADU

  • Objavljeno Subota, 15 Juli 2017 01:44

media share 0 02 05 178a9fe2e706a34f8596b8f789b1ae6c7b55070f7be746c9787037a826c5097a Picture

Četrnaestog jula / dvadesetog ševvala u Bajrakli džamiji u Beogradu hutbu je održao Reisu-l-ulema Islamske zajednice Srbije Sead ef Nasufović.

Centralna tema hutbe je bila zulum koji musliman čini drugom muslimanu.

„Fizičko ubistvo je kad čovek ubije čoveka i njegovo telo prestane da živi. Metafizičko ubistvo jeste kada brat musliman svog brata muslimana nazove nevernikom. Onog trenutka kad nazoveš svog brata muslimana nevernikom, ti si ga tada duhovno ubio, i odgovaraćeš pred Svevišnjim Allahom za ubistvo. Mnogo se ubiijamo. I rukama i jezicima međusobno, na svim stranama sveta. Pogledajte, ne postoji žešće svađe, ne postoji krvavijegeg sukoba nego kad brat na brata udari. To znajte. Tad se hiljade šejtana pojavi da pomogne čoveku protiv svog brata. Tad se najviše snage i tad se najviše huje i srdžbe pojavi u jednom čoveku na svog brata da krene. Zato znajte, kad osetite taj osećaj u sebi, niste sami imate hiljade šejtana sa sobom koji će vas bodriti da budete što žešći u kidisanju uništavanja svog brata vernika.
Mi smo danas svedoci kako se međusobno ubijamo, uništavamo jedan drugoga u safu u kojem istom klanjamo, jedan pored drugog u safu stojimo, prema jednoj se Kabi okrećemo, Jednom Allahu Svevišnjem se molimo, Jednom Allahu Svevišnjem na sedždu padamo a jedan drugoga nevernikom nazivamo. Mislimo li da ćemo se time okoristiti i daćemo time moći čista obraza da izađemo na Sudnji dan verujući da smo bili dobri ljudi?! Čuvajmo se toga. Da vas ne zaklinjem Allahom, čuvajte se toga, ako ne možete drukčije makar sačuvajte svog brata u veri, nemojte ga ezijet činiti, nemojte ga uznemiravati, nemojte ga duhovno ubijati a to je danas postalo vrlo popularno, vrlo prisutno u safovima svih naših džamija da se tako olako presudi našem bratu muslimanu.“

U nastavku hutbe Reisu-l-ulema je citirajući Kur’anske ajete govorio o munaficima. „Ko su ti ljudi koji su munafici, ko su oni koji su licemerni? Šta to oni najviše rade i čime oni to najviše truju ummet ResuluLLaha sallAllahu alejhi ve sellem? Šta god da ih pitate oni će reći: ’Mi hoćemo samo red da zavedemo. Mi hoćemo red da uspostavimo’. A Allah ih pita ’Zašto kada je red na Zemlji već uspostavljen? Ja sam kao Gospodar svetova red na Zemlji već uspostavio. Ko si ti da ti uspostavljaš red kada Sam ga Ja već ustanovio?’ Taj red, savršeni red koji je Allah Dželešanuhu uspostavio zove se Islam znajte. Sve što čovek počne mimo tog reda da pravi – nered je učinio. A oni koji nered čine biće osramoćeni na ovom svetu i teško kažnjeni na budućem svetu. U to verujte i to znajte. Teška je kap ljudske krvi. Teška je sudbina da nekom budeš sebet da njegova duša sa ovoga sveta ode zato što si ga ubio“.

Reis efendija se dotakao godišnjice „teškog terora koji se desio prošle godine u Turskoj“, kao i godišnjice „teškog terora koji se dešavao na ovim našim krajevima ovde“.
„Naše nije da sudimo, naše nije da se svetimo, naše je da naučimo iz svega toga kako da budemo bolji ljudi pa da sebe i svoju decu naučimo da se to više nikad ne ponovi. Nije naše da kukamo nad tuđom mukom a da ne preduzmemo ništa da te muke više ne bude. Ljudski je naučiti grešku i ne dati da se ona više ikada ikome ponovi. To je zadatak mene i tebe kao roditelja prema svom evladu. Ako mi svoju decu budemo učili pogrešnim naukama, pogrešnim lekcijama da se nastavi ta zla krv – onda smo isti kao oni što ubijaju“.

Reis efendija je kroz primer Nemruda podsetio prisutne vernike kako su završavali oni koji su zulum činili a zatim poručio: „Nemojte se plašiti. Onaj ko čini zulum on je objavio rat Allahu Svevišnjem, a ko ratuje protiv Allaha izgubio je. Izgubio je pre nego što je počeo. Zato ti nemoj ratovati protiv Allaha i protiv ResuluLLaha sallAllahu alejhi ve sellem. Zato čuvaj svoju ruku i čuvaj svoj jezik tako ti Bog pomogao“.

Reisu-l-ulema se na kraju hutbe obratio na turskom jeziku. On je podsetio da je tačno pre jedne godine, 15. jula 2016. turski narod osujetio pokušaj terorističke organizacije FETO da izvede vojni udar. „Ovaj udar je ostao bezuspešan zahvaljujući otporu turskog naroda ali je živote izgubilo više od 250, i ranjeno preko dve hiljade naše braće. Osuđujemo ovaj podmukli teroristički napad, a šehidima želimo milost od Allaha“.

PROUČEN JASIN ŠEHIDIMA TURSKE

  • Objavljeno Petak, 14 Juli 2017 18:36

media share 0 02 05 4553853d5d4fa0afcd02439007b6e8e2b78860c91a517e7a98b0ff59096c8337 Picture

Danas su u Bajrakli džamiji u Beogradu, pre džume namaza proučeni Jasin i dova za duše šehida - žrtve prošlogodišnjeg neuspelog državnog udara u Turskoj.
Jasin su proučili Reisu-l-ulema Sead ef Nasufović, glavni imam Bajrakli džamije Ramadan ef Mehmedi i Fatih Jucel.

U izjavi za medije Reisu-l-ulema je istakao da Rijaset Islamske zajednice Srbije pruža punu podršku Republici Turskoj i demokratiji i osuđuje sve nemile događaje koji su se prošle godine desili u Republici Turskoj.

„S obzirom da se nalazimo u 21. veku najveća tekovina savremenog čoveka jeste demokratija i to moramo svi poštovati. Predsednik Republike Turske je demokratski izabrani predsednik i to mora poštovati i narod Turske i svi ljudi u svetu. Prošlo je vreme da se na bilo koji drugi način izrazi volja, osim demokratije, putem glasačke kutije. To je nešto što obavezuje. Uvek smo bili uz pravedne ljude“, kazao je efendija Nasufović.
Reisu-l-ulema je u ime muslimana Srbije izjavio da ovom prilikom želi svima da uputi poruku mira: "Naša je želja da poručimo i pošaljemo poruku mira i onim drugim ljudima, koji se bespravno bune i svojim bespravnim postupcima uznemiravaju svoju braću u Turskoj i svu svoju braću muslimane u svetu“

media share 0 02 05 f3648ee7c49d70dbf181a51d75db45776748f4e6717486ad63d67acc2607e3af Picturemedia share 0 02 05 621b3ff8b7f0477fb57fc7ea7eb87f3449906b2b3a69eee6e8a84dc176625e61 Picturemedia share 0 02 05 e5d49d92d25b34e7210a4178a900718fe91978e0b5d586a35896dadea9c9d414 Picture