HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU, RAMADANA EF. MEHMEDIJA

Beograd, 7. januar 2022.

„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle ša’nuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.

Početak nove kalendarske godine prilika je da analiziramo svoj rad, život i ulaganje u protekloj godini, te da razmislimo i planiramo u kojim životnim pitanjima možemo biti bolji.

Često uzroci brige, nesloge i zavade kod ljudi povod su nedovoljne lične analize, odnosno potrebe da se više bavimo svojim, a manje tuđim problemima.

Allah dželle šanuhu nas poziva i kaže: “O, vi koji verujete, Allaha se bojte, i neka svako pogleda šta je za sutra pripremio, i opet, Allaha se bojte. Uistinu, Allah dobro zna ono što radite.” (El-Hašr- Okupljanje, 18)

“Ko se uputi na Pravi put,za svoje dobro se uputio, a ko zaluta, na svoju štetu je zalutao, i niko neće ničiji tuđi teret nositi, a Mi ne kažnjavamo dok poslanike ne pošaljemo!” (El-Isra’ – Noćno putovanje, 15)

Čovek bi trebao spoznati da svako dobro koje učini, ustvari, sebi čini. Da ono što iskreno uradi i u želji Božijeg zadovoljstva udeli, zapravo sebi ostavi.

Šejtan odlično radi svoj posao i njegova jedina uloga je da nas od cilja odvrati i da nas zabavi tuđim problemima, da ne bismo o svojim mislili. A onaj ko zaboravi Allaha zasluži da Allah učini da i sam sebe zaboravi:

“I ne budite od onih koji su zaboravili Boga, pa je dao da i sami sebe zaborave. To su oni istinski grešnici.” (El- Hašr- Okupljanje, 20)

Biće i onih koji će proživljeni na Sudnjem danu slepi biti, iako na dunjaluku takvi nisu bili.

“Od mene će vam, svakako, uputa dolaziti pa ko bude sledio Moju uputu neće zalutati i neće nesrećan biti, ali ko odbaci svest o Meni, u teskobi će živeti i na Kijametskom danu slepim ćemo ga proživeti.” (Ta-ha, 123-124)

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao:”Najlepši islam jednog čoveka je da se ne meša u ono što ga se ne tiče.”

Potrudimo se da u skladu sa ovim hadisom živimo. Ostavimo se poslova za koje nemamo odgovornosti ni na ovom ni na budućem svetu.

Priča se da su Nasrudin hodži rekli: “Eno,hodža, kroz selo nose punu zdelu mesa!” a on odgovori: “Šta se mene tiče, neka nose kuda hoće!” Oni dodaše:”Tebi nose!” a on odgovori: “Pa dobro šta se onda vas tiče!”

Žalosno je da se ljudi često naslađuju pričama o drugima, a od ogovaranja i potvaranja samo veća šteta dolazi.

Poslanik, alejhis-selam, je rekao: “U predkijametsko vreme biće takvo stanje da će ljudi formalno, vanjštinom, biti prijatelji, a unutar sebe jedni drugima neprijatelji.” A ashabi upitaše kako je to uopšte moguće, da se ljudi pokazuju kao prijatelji, glume prijateljstvo, a unutar sebe osećaju mržnju i nepoverenje jedni prema drugima. A Poslanik kaže: “Kada ih budu povezivali interesi, biće prijatelji, ali će zbog mržnje koje u sebi imaju osećati strah jedni od drugih.”

Blago svakom insanu kojem se Allah dželle šanuhu smiluje da shvati da je naša sreća u nama, a ne u drugima. Blago onom ko shvati da se treba više baviti onim što ga se tiče, jer će samo takav ispravnim primerom kazivati.

Prisetimo se reči Pejgamberovih, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko se bude bavio onim što ga se ne tiče, proći će ga ono što ga se tiče.”

Nova godina prilika je da razmislimo kakvo je naše stanje, naše društvo i zajednica. Kakvo će biti naše stanje kada na Sudnjem danu pred Boga stsnemo i o pozvanom pitani budemo?

“I reci: “Radite! Bog će videti ono što radite, kao i Njegov Poslanik

i vernici, i bićete vraćeni Poznavatelju i skrivenog i vidljivog sveta, i On će vas izvestiti o onome što ste radili.” (Et-Tevbe – Pokajanje, 105)

Hajdemo krenuti u novu godinu s namerom da sebe menjamo, jer kad se promene ljudi, promeniće se i vreme. Uzvišeni Allahu, uputi nas i pomozi nas. Amin!” Kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi.

Similar Posts