HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU, RAMADANA EF. MEHMEDIJA

14. januar 2022.

„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle ša’nuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.

Islam je vera ljubavi, a jedno od 99 Allahovih lepih imena je Vedud – Onaj koji voli. Naš Gospodar je na više mesta u Kur’anu istakao da nas, kao vernike i odane robove, voli i da od nas očekuje da budemo oni koji će voleti Njega i voleti i slediti Njegovog Poslanika. Nadalje, Allah dželle šanuhu, nam govoru o našoj ljubavi i pažnji spram deteta, bračnog druga, roditelja, svojih bližnjih te našoj međusobnoj bratskoj ljubavi. O ovoj bratskoj ljubavi želim govoriti. Zapravo, želim podsetiti sebe i vas na jedan od ključnih uslova našeg zajedničkog opstanka i uspeha, uslova koji je sve češće i sve više zanemaren a to je upravo naša međusobna ljubav.

Najpre treba imati na umu da je naša međusobna ljubav bolja i jača od bilo koje druge vrste ljubavi i to sa posebnim razlogom – ona je samo i isključivo u ime Allaha a ne bilo kakvog drugog interesa ili cilja  o tome svedoči i hadis: “Ko bude voleo radi Allaha, mrzeo radi Allaha, davao radi Allaha i zabranjivao radi Allaha, taj je upotpunio svoju veru!”

U drugom hadisu Muhammed, alejhis-selam, je do ulaska u Dzennet pobrojao nekoliko uslova ili nekoliko stepenica među kojima je, naravno, i naša međusobna ljubav. U hadisu se kaže:”Nećete ući u Džennet sve dok ne budete verovali, a nećete istinski verovati sve dok se ne budete međusobno voleli. Hoćete li da vam ukažem na delo koje će, ako ga budete činili, biti uzrokom vaše međusobne ljubavi? Nazivajte i širite selam!” (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Madže)Dakle, koliko god se trudili i kakva god dela činili, prave i potpune vere nema bez međusobne ljubavi. Kako je dostići? Širenjem selama. Naravno, selamom, jer selam je najlepši mogući način zbližavanja i iskazivanja ljubavi i počasti. Selam je pozdrav ali ujedno i dova i to ne bilo kakva nego dova puna ljubavi. Te čarobne reči selama nas zbližavaju, kao što i kur’anski ajeti traže od nas da se pomažemo u dobru i da na tom putu i druge zbližavamo i pomažemo.
“Ako vidite da su dva vaša brata u svađi, vi ih nastojte pomiriti!” kaže se u Kur’anu. Selam upravo znači mir.
Konačno, plodove naše međusobne ljubavi na najbolji način ćemo ubirati tamo gde je to i najpotrebnije. Setimo se samo opisa Sudnjeg dana i teškoća koje će se tada sručiti na ljude. U predajama se spominje da će se i sunce toliko približiti da će biti nadomak ljudskih glava. U toj nesnosnoj patnji i vrelini Allah, dželle šanuhu, garantuje svoj hlad, dakle, spas i zaštitu za sedam kategorija ljudi. Među tih sedam sretnika spadaju i “dvojica ljudi koji se vole samo u ime Allaha te se u Njegovo ime i sastaju i rastaju”
Verujem kako smo i iz navedenog već razumeli jasnu poruku. Ukoliko nismo, poslušajmo i ovu predaju u kojoj stoji:
“Među Allahovim robovima ima onih koji nisu ni verovesnici ni šehidi a kojima će na Sudnjem danu zavideti i verovesnici i šehidi zbog visokih stepena koje će imati kod Allaha.” Rekoše:”O Allahov Poslaniče, hoćeš li nam reći ko su ti ljudi?”  Allahov Poslanik reče:”To su oni koji su se radi Allaha voleli, a nisu bili rodbinski vezani, niti radi imetka koji su jedni drugima darovali. Tako mi Allaha, njihova su lica od svetlosti, u svetlu će boraviti i neće strahovati onda kada drugi ljudi budu strahovali, niti tugovati kada drugi budu tugovali.”

Prema tome, samo nas međusobna ljubav može spasiti i uzdići na visoke stepene i samo nas međusobna ljubav i poštovanje mogu odvesti do statusa istinskih vernika koji su u Kur’anu opisani rečima: “A vernici i vernice su prijatelji (zaštitnici) jedni drugima: traže da se čine dobra dela,a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati – Allah je doista silan i mudar.”

Molim Allaha dželle šanuhu da nas učini od Svojih dobrih i iskrenih robova koji se vole i poštuju samo u ime Njega.” Amin!”

Similar Posts