POZIV NA POST DANA AŠURE

Podsećamo vas i pozivamo da postite Dan Ašure (deseti dan meseca muharrema), koji pada u utorak 11.10. 2016, za koji sledi velika nagrada i za koji je naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

‘Post Ašure je uzrokom praštanja greha koji su učinjeni protekle godine!'(Muslim)

Poznati ashab Abdullah ibn Abbas,radijallahu anhu je rekao:… “Nisam video da Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, toliko nastoji postiti dan smatrajući ga boljim od drugih kao što je nastojao postiti ovaj dan, dan Ašure…” (Buhari).

Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhu, prenosi: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je došao u Medinu i primetio da Jevreji poste na Dan ašure, pa ih je upitao: „Zašto to činite?“ Odgovorili su: „Ovo je dobar dan u kojem je Bog spasio Izraelćane od njihovog neprijatelja, pa ga je zbog toga Musa, a.s., postio. „Pa ja sam Musau preči od vas“ – rekao je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. On je zatim nastavio da posti taj dan i naredio je da se posti.“ (Buhari)

Imami Nevevi napominje da su islamski učenjaci jednoglasni u tome da je post na Dan ašure mustehab. Post devetog dana uz deseti Abdullah ibn Abbas.radijallahu anhu je takođe rekao: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je postio dan Ašure i naredio da se posti, pa su rekli: Allahov Poslaniče to je dan kojeg obeležavaju Jevreji i hršćani! Na to je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: Kada dođe naredna godina postićemo, ako Bog da, i deveti dan. Međutim pre nego je došla naredna godina Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je preselio” (Muslim).

Poznati islamski učenjak Ibn Kajjim je rekao:” post dana Ašure ima različite stepene; – najpotpunije je da se posti, deveti, deseti i jedanaesti dan, – drugi stepen je, da se posti, deveti i deseti, – i najniži stepen je, da se posti samo deseti dan. Braćo i sestre! Posteći ova dva dana, uz Allahovu pomoć postižemo nekoliko ciljeva:

1) Bićemo nagrađeni posebnom nagradom, za post, kao poseban vid ibadeta;

2) Posteći i izvršavajući druge ibadete u mesecu muharremu, postižemo Allahovo zadovoljstvo i milost;

3) Ovim načinom posta se razlikujemo od sledbenika prošlih knjiga;

4) Sledimo praksu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem;

5) Brišu nam se gresi koje smo učinili u protekloj godini.

Similar Posts