INTERVJU DIREKTORA VAKUFSKE DIREKCIJE IZS MOUSE ABU SABIAH

U poslednje vreme mogu se primetiti reklame na različitim medijskim platformama, posebno na Facebook-u, koje promovišu prodaju kurbana na više lokacija u Srbiji. Ono što privlači pažnju je činjenica da, osim raznolikosti lokacija i cena, postoji razlika i u potpisu ovih reklama, te je negde Islamska zajednica Srbije, a negde Vakufska direkcija Islamske zajednice Srbije. Stiče se utisak da tu postoje neke nepravilnosti. O tome je obavljen razgovor sa direktorom vakufske direkcije IZS Mousom Abusabiah.

Više o tom razgovoru možete pročitati na ovom sajtu

Similar Posts