POZIV NA POST DANA AŠURE

POZIV NA POST DANA AŠURE

Podsećamo vas i pozivamo da postite Dan Ašure (deseti dan meseca muharrema), koji pada u utorak 11.10. 2016, za koji sledi velika nagrada i za koji je naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Post Ašure je uzrokom praštanja greha koji su učinjeni protekle godine!'(Muslim) Poznati ashab Abdullah ibn Abbas,radijallahu anhu je rekao:… “Nisam video…

ŠTA JE ISLAM?

ŠTA JE ISLAM?

Islam nije neka nova vera, već jedna te ista Istina koju je Bog objavljivao preko svojih poslanika svakom narodu. Za jednu petinu čovečanstava, islam je i vera i celokupni način života. Muslimani slede veru mira, samilosti i praštanja, ali i veru pravde i očuvanja dostojanstva ljudskog bića.  Šta muslimani veruju? Muslimani veruju u Jednog, Jedinog,…