- - - - - -
ponedeljak, 02 avgust 2021
A+ R A-

Hutbe

HUTBA MUFTIJE BEOGRADSKOG,MUSTAFE EF. JUSUFSPAHIĆA - BAJRAKLI DŽAMIJA

  • Objavljeno subota, 24 jul 2021 22:49

WhatsApp Image 2021 07 24 at 22.38.17

Beograd, 23. jul 2021.

„Neka je hvala Uzvišenom Stvoritelju koji nam je dao da danas ovde sa ovoga časnog mesta, iz ove časne naše džamije, jedinice, jedine preostale od 274 koje su nekada bile u ovome gradu, posvedočimo da nema drugog Boga osim jednog Jedinog. Čvrsto verujemo da je samo On, Allah, Jedan Jedini Bog, čvrsto verujemo i jezikom očitujemo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, poslednji Božiji Poslanik. Neka je mir i spas na njega, neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu, ashabe-prijatelje i sve sledbenike njegove do Sudnjeg dana. Neka je mir i spas i na nas ovde u Bajrakli džamiji 500 godina staroj, beogradskoj, neka je mir i spas na sve muslimane sveta. Neka je mir i spas na sve one koji žele tim putem.

Braćo draga i sestre poštovane, proučili smo u hutbi suru Ihlas. Sura Ihlas znači iskrenost. Zašto je baš ta sura koja je jedna od najkraćih dobila ime iskrenost i zašto se baš ta sura vrednje kao trećina Kur’ana? Tako kratka, sažeta, ispunjena. Faktički, bez te sure ne možemo biti vernici. Ako nemamo iskrenost u našem očitovanju jedinstva Boga ne možemo biti vernici. „Reci: On Bog Jedan je! On je utočište svakome, Nit je rodio, Nit je rođen, I niko mu ravan nije!“

Prvo očitovanje označava veru našu u jedinstvo. Da nema više božanstava osim Jednoga, da je samo On taj koji nam sve daje, da je samo On taj kome treba da robujemo i služimo i čijem zadovoljstvu stremimo. U drugom ajetu Allah ti daje sreću i olakšanje kako da život na dunjaluku preživiš jer je On taj koji je naše utočište i koji će nam sreću dati, On je taj koji obećanje ispunjava, i On je taj čijom se voljom sve rešava. I onda, čuvanje od širka je sledeći ajet – niti je rođen niti je rodio a Allah je sve stvorio. Ako je Allah sve stvorio, šta će Njemu sin? Allah sve daje. Adema je stvorio i bez oca i bez majke, i šta je onda čudno tu? Adem nije prozvan Allahovim sinom a nije imao ni oca ni majku. Allah je nama pokazao svoje moći kroz ta stvaranja. Kada je stvorio Adema bez roditelja, pa od njega stvorio njegovu ženu Havu, pa od Adema i Have stvorio Kabila i Habila, od majke i oca pa onda samo od majke stvorio Isa, alejhis-selam. To je samo pokazatelj da Bog može sve što hoće! Da Bog može stvoriti ni iz čega jer je On taj koji stvara. Sve dok mi nismo pre nekih 150 godina počeli da se bavimo tehnologijom, bili smo povezaniji sa prirodom i više smo gledali Allahova stvaranja, više smo osećali Allaha. Dok nismo počeli više da gledamo ekrane, a manje zemlju i planine. Onog momenta kada smo počeli da stvaramo nešto, mi smo neuzubillah, počeli da se takmičimo sa Bogom. Allah nam neće širk oprostiti. Jedini greh koji Allah neće oprostiti je šrik i upravo zato je sura Ihlas, tako kratka, britka i jasna! Poslednji ajet „I niko mu ravan nije!“ otuda je i naziv Ihlas. Iskreno, srcem, svako od nas treba da sa ihlasom poveruje u istinitost ovih reči. Najbolji tumač ajeta jeste sam Kur’an, kada on sam sebe tumači. A sura Ihlas je protumačena jednim od najodobranijih ajeta u Kur’anu – Ajetu Kursijom.

Zašto ovaj ajet nosi ime ajeti kursijja? Zato što je napisan na Kursiji, na prestolu Allahovom, koje svojom širinom obuhvata nebesa i zemlju, koje se nalazio iznad vode, a iznad kursijje se još samo nalazi veliki Arš gde je Gospodar svih svetova. Ajeti kursijja govori o Allahovom dželle šanuhu jedinstvu, o Njegovoj moći, kudretu, vahdanijjetu i počinje sa rečima najveće istine i najvrednijeg zikra: „Allah, pored Njega nema drugog Boga“ zatim nastavlja sa opisom „El Hajju Kajjum“ Isa, alejhis-selam je ovim imenima nazivao Boga kada je oživljao mrtvaca Allahovom voljom u značenju „O Živi, Ti koji sve održavaš“ Isa nije onaj koji oživljava već mu se Allah odazvao kada Ga je Isa pozvao imenima „Ja Hajju, Ja Kajjum!“ Tako je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, ovim imenima na sedždi pred Bitku na Bedru dozivao svoga Gospodara i svi znamo ishod te bitke.

Zatim, dolaze za nas vrlo važne reči: „Ne obuzima Ga ni dremež ni san!“ a to je odgovor na pitanje Musaa koji je pitao Gospodara da li On ikada spava, a Allah mu reče: „Uzmi dve čaše sa vodom i drži ih dok ti ne kažem da ih spustiš“ i Musaa zadrema i ispadoše čaše i prosu se voda a onda mu Allah kaže: „Kada bih Ja jedan trenutak zadremao i zaspao, propala bi i nebesa i zemlja.“ Nema snage do Allaha. Nema života do Živoga Uzvišenog Stvoritelja. Allah nam dalje navodi još jednu istinu koju ljudi zaboravljaju a to je: „Allahu pripada sve što je na nebesima i ono što je na zemlji“ Ljudi, ta sićušna stvorenja su toliko ohola postala da su počeli da svojataju ovo je moja zemlja, ovo je moj izvor, a sve je to Allahovo, nama posuđeno. Od tela, odela, porodice, roditelja sve nam je Allah posudio. Svi mi pripadamo samo Allahu i sve što je oko nas pripada samo Njemu, ali smo se otuđili od prirode. Pa ne čujemo više da onaj list na grani svedoči Allaha, pa kažemo šušti lišće. Kud smo otišli? I počeli da govorimo ja sa deset prstiju sam ovo stvorio. Neuzubillah! Pa kome ti staješ na crtu? Pa Allah nas je razumom obdario, kao najvećom blagodati koja je data čoveku da bi bio halifa na zemlji, namesnik. I dao nam je kurban da tu žrtvu pokažemo, da ne prosipamo ljudsku krv, a otuđili smo se toliko da ne osećamo čoveka kao rodbinu svoju zato što je druge nacije, boje kože, zato što priča drugim jezikom a taj čovek ima isto što i ti i opet ga ne osećaš i ne razumeš. Kud smo se odmetnuli?

Zatim, Uzvišeni Allah ukazuje i kaže: „I niko neće posredovati bez dopuštenja Njegova“ Ovim rečima Allah ukazuje na svoju apsolutnu moć i vlast i uzvišenost na Sudnjem danu kada će svako gledati ima li igde spasa. Ljudi će zagovarati jedni za druge ali će to činiti samo oni kojima Uzvišeni Allah dozvoli, jedan od njih je naš Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. I uvek donosite salavat #Allahume salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed“. Zatim Uzvišeni Allah ukazuje na jednu činjenicu gde ljudski razum zastaje i nesposoban je da je shvati: „On zna i ono što je ispred njih i ono što je iza njih“ tj.Allah poznaje sve ljudske živote, sve ljudske sudbine. Zna šta se pre dešavalo i zna šta će se posle dešavati. Samo Allah to zna, nikakve vračare, sihirbazi, samo Allah to zna, a šta je sa ljudskim znanjem. „A od onoga što On zna drugi znaju samo onoliko koliko On želi da znamo“ Pa zar nije čovek slab i jadan? Koliko će čega imati i znati zavisi samo od toga koliko će mu Allah Dragi podariti. I sada dolazi ona velika istina, o malenkosti čovekovoj: „Njegovo prestolje svojom širinom obuhvata nebesa i zemlju“ Gospodar nebesa i zemlje a koliko je opet mali Njegov rob - čovek koji se i pored toga oholi i uzdiže. I na kraju se spominje još jedna Allahova vrlina: „Njemu ne dosadi njihovo održavanje“ S druge strane, nama ljudima i najdraže stvari brzo dosade. Ajeti kursija se završava rečima koje opisuju Svemogućeg Allaha „On je Uzvišen i Veliki“ Tim rečima nas Allah poziva da razmislimo o Njegovoj Uzvišenosti, a našoj malenkosti.Poziv je da učenjem Ajeti kursije podignemo svoj ugled kod svoga Gospodara,“ kazao je između ostalog muftija beogradski.

HUTBA MUFTIJE BEOGRADSKOG, MUSTAFE EF. JUSUFSPAHIĆA

  • Objavljeno subota, 17 jul 2021 00:07
217703805 4196950313746094 4368776794782603414 n
Bajrakli džamija, 16. jul 2021. godine.
 
"Evo ovde iz naše Bajrakli džamije jedinice ostale od 274 džamije koje su nekad bile u ovom gradu, da posvedočimo da nema drugog Boga osim Jednog Uzvišenog Stvoritelja Allaha dželle šanuhu. Čvrsto svedočimo da nema drugog Boga osim Njega Jednog Jedinog. Jezikom očitujemo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, poslednji Božiji poslanik. Neka je mir i spas na njega, njegovu porodicu. Neka je mir i spas na njegove ashabe, drugove. Neka je mir i spas na sve sledbenike njegove do Sudnjega dana. Amin.
 
I neka je mir i spas na nas ovde, koji se okupismo ovde u ovoj džamiji, džamiji koja je dimenzija Ka'be i sve da nas podseti na to i da iz nje zamolimo Allaha da nam otvori puteve i da Ka'bu posetimo dogodine.
 
Hvala Allahu koji je Ismaila velikim kurbanom zamenio i svakoj verskoj zajednici klanje kurbana naredio. Salavat i selam na Poslanika Muhammeda koji nas je svim pa i propisima kurbana naučio. Pred nama su, draga braćo i poštovane sestre, dani žrtvovanja, kurbanski i bajramski dani. Kao i narodima svim i nama je Uzvišeni Allah prinošenje žrtve naredio.
 
Pa kaže:"Svakoj verskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo Ime." Da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje. Pa smo naučili od našeg Poslanika, Miljenika Allahovog, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovim ličnim primerom gde je svoje sledbenike učio svemu pa i propisima kurbana. Lično je svoj kurban klao govoreći:"Gospodaru, primi od mene i porodice moje." U najkraćoj kur'anskoj suri Kewser koju proučismo, Allah dželle šanuhu klanje kurbana naređuje a cilj naredbe je korist ljudima i dunjalučka i ahiretska. Glavni nauk toga jeste a ono što trebamo iz toga da naučimo jeste da se ne gleda koliko se u žrtvu ulaže već šta se iz žrtvovanog dobija. Kroz kazivanje o kurbanu sinovima Ademovim dobijamo spoznaju da je nijjet najvažniji pa vam ponavljam Allah neće brojatu vaša dela, već ih vagati. A šta to znači? Da je kvalitet važan. I da je važniji od kvantiteta. Ne može ti kurban biti ćopav, ni slep. Kurban je glavnica. I pritom nećeš se cenkati za kurban jer od njega treba da gledaš šta dobijaš. Kroz kazivanje o kurbanu sinova Ademovih dobijamo spoznaju da je svakom delu nijjer najvažniji jer Allah prima od bogobojaznih, sura El Maide, 27.ajet. Iz istog kazivanja spoznajemo da je zavidnost snažan pokretač na zlo i nesreću jer je bio glavni uzrokom prvog greha na zemlji kad brat ubi brata. Kroz kazivanje o Ibrahimu i sinu mu Ismailu,dobijamo spoznaju da ljubav prema Gospodaru biva obilno nagrađena. Spoznajemo da žrtvovanjem onim što je nama drago ostavljamo trag na dunjaluku. Allahu Uzvišenom ne treba ono što mi žrtvujemo jer kaže:"Do Allaha neće dopreti niti krv niti meso vaših kurbana" Ono što žrtvujemo treba nama, a do Njega će stići naša poslušnost, naša bogočuvarnost, naša želja da Allaha našeg Stvoritelja zadovoljimo. A krv pre nego padne na zemlju, stiže Allahu dželle šanuhu, kako kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Namera je ta zbog koje se to radi. Čista namera. A kurban znači približavanje. Približavamo se jedni drugima, žrtva nije samo da zakoljemo i uništimo stočni fond. Žrtva je da pokažemo da smo ispravni, iskreni, na tom putu. Na putu pomaganja jedni drugima da bismo Allaha zadovoljili u konačnici. To znači da ono što žrtvujemo ima smisla samo ako bude delovalo na onoga ko žrtvu prinosi. To znači ako nas to bude menjalo, kao i svi ibadeti, ako klanjaš i čim si izašao počneš da ogovaraš,nisi se promenio brate. Ako kurban žrtvuješ a i dalje pridikuješ i ogovaraš nisi se promenio. Svi znamo da Allaha prevariti ne možemo. Sve odredbe od Allaha date su za našu korist. Za korist dobre i zdrave društvene zajednice ko god u njoj živeo i kakvim god se imenom zvao a da ne vređa jedinstvo Allaha, Stvoritelja našeg. Za dobrobit celokupne zajednice je islam dat.
 
A naš Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem,obećava nam nagradu ahiretsku za naš kurban, zbog naše spremnosti za žrtvu:"Kurbani
će vas preneti preko Sirat ćuprije" Znate li šta je Sirat ćuprija? Tanja od dlake, oštrija od sablje. Ti sa svojim iskrenim nijjetom za žrtvu, za kurban, prelaziš Sirat ćupriju bez muke. Inšallah. Svako ovde ko može, veliki broj vas mislite da niste dužni da dajete kurbane, zapitajte se. To vam je karta, ulaznica na Sirat ćupriji za koju Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:"Koliko je dlake na kurbanu, toliko ti je i sevapa"
Nemojte se olako od toga opraštati i tražiti izgovor kako ne možemo. Sa kapanjem prve kapi krvi na zemlju od vaših kurbana čistire se od greha, prenosi se u hadisu u Muslimovoj zbirci. Ta nagrada biće dostignuta samo ako kurban bude imao stvarni uticaj na nas. Ako bude imao stvarni uticaj na naš život, ne da bi se hvalio i stavljao etikete kako si dao. Ne, to se radi isključivo radi Stvoritelja. Žrtva sa sadržajem biće samo kada iz Kurbana naučimo da ono što je dobro,ono što je nama važno je istinska žrtva. U kurban ne može sakato, hromo, slabo, bolesno, slepo. Iz kurbana učimo da u žrtvovanju i deljenju ne sme biti dunjalučkog interesa. Poslanik je rekao:"Ko proda kožu svoga kurbana, on nema kurbana."
 
U ovim mubarek danima pripremite se za Arefat. Ako ne postite ove dane do Arefata, postite dan Arefata. Dan milosti. Dan od podneva do akšama tekbire i dovu činite, Allaha molite, postite. Postaču Allah prihvata dovu. Molite Allaha da nam otvori svoju kuću sledeće godine. Molite Ga da nam olakša iskušenja korone, nejedinstva, da nas približi jedne drugima. Kada je u pitanju kruban, to je celina koja u sebi ima 3 važne oblasti kojima se čovek u svakodnevici mora posvetiti: porodica je na prvom mestu. Obaveza je svakome brinuti za svoje stado. Kao što i od kurbana odvajamo prvu za porodicu i porodici je posvećujemo. Nju nikad ne smemo zapostaviti, ona je naš prioritet. Neće nam kurban pomoći da preko Sirat ćuprije pređemo ako nas deca naša budu vukla za noge i usporavala optužujući nas da nismo brinuli ga njih, optužujući nas da ih nismo Kur'anu naučili, da ih nismo u mekteb poslali, da ih nismo klanjati naučili. Ta naša deca će biti vezana za naše noge, usporavaće naš prelazak preko Sirat ćuprije. Kada prođu ti dani žrtve ne prestaje naša obaveza žrtvovanja jer vernik teži se stavlja na ono što nas žrtva ući; a čovek svakodnevno žrtvuje za porodicu. Druga trećina je rodbinska, propisana. Rodbina, prijatelje. Prvi ajet sure En-Nisa kaže:"Allaha se bojte i rodbinske veze ne kidajte" Ta briga o rodbini koliko je važna najviše nam svedoče reči Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhu ve sellem, koji kaže:"Ko u redovima rodbine svoje ima siromaha, pa ne bude dobročinitelj prema njemu i sadaku koja njemu pripada usmeri drugome Allah mu tu sadaku neće primiti i neće ga na Ahiretu ni pogledati." Zapitajmo se da li u našoj rodbini imamo siromaha koji je preči. Kruže internetom mnoge lažne objave kako je bolje zaklati kurban u Mekki nego ovde u Srbiji. Ko tako može da manipuliše? Da li je možda ta krv tamo dolazi Allahu a odavde ne dolazi? Ko tako urušava telo jedne islamske zajednice bilo gde da se nalazi i da urušava autoritete koji dođoše na ovo mesto odgovorno?
 
Bojte se Allaha, nije svačije da priča ali jeste svačije da sluša. Morate slušati jer alimi su naslednici Božijih poslanika. Pazite koga ćete oklevetati i sa čijom čašću ćete se igrati.
 
U kurbanskoj celini, jedna se trećina izdvaja siromašnima. Ebu Zerr moli Poslanika:"Oporuči mi nešto što će mi u životu biti važno" Poslanik reče:"Voli siromaha i druži se sa njim. Allah dželle šanuhu je na pomoći svome robu sve dok je on na pomoći svome bratu." Želiš li pomoć Božiju? Pomozi brata svoga! Žrtvovanje za za opšte dobro,za kupovinu mesdžida, bolnica,onoga što će koristiti ljudima na Allahovom putu. Nema prestanka. Dok smo živi,moramo se žrtvovati i moramo raditi, to je šart. Našim kurbanima možemo i trebamo snažiti i našu zajednicu, našu Islamsku zajednicu. Dalekovidi ljudi, naši veliki prethodnici su razumevajući moderni način života posebno u urbanim sredinama u gradovima, omogućili da se o kurbanima brine zajednica.
 
Naš kurban će stići osim do medrese i do bolničkih restorana i studentskih domova, domova za nezbrinutu decu, javnih kuhinja i tako dalje. Imate još par dana da se obratite ovde i rezervišete svoj kurban ukoliko ga niste obezbedili na nekom drugom mestu," kazao je između ostalog muftija beogradski.

HUTBA MUFTIJE BEOGRADSKOG, MUSTAFE EF. JUSUFSPAHIĆA - BAJRAKLI DŽAMIJA BEOGRAD

  • Objavljeno subota, 03 jul 2021 01:20
WhatsApp Image 2021 07 03 at 01.06.49
2.7.2021.
 
Muftiija se danas nadovezao na prethodnu hutbu te je nakon zahvale Allahu i salavata na poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, proučio suru El Asr i nastavio da govori o vrednosti vremena.
“Veoma često ostavljamo i ne razmišljamo o vremenu. Nije vreme samo kazaljka na satu. Vreme je svaki otkucaj tvoga srca. To je nepogrešivi sat koji je Allah dželle šanuhu svakome od nas usadio. I On zna koliko nam je još otkucaja ostalo da se od ovoga sveta oprostimo. Veoma često potcenjujemo i tu jedinicu vremena koja se zove minut. Pa kažemo šta ja mogu u toj jednoj minuti da uradim, Allah dželle šanuhu Najmilostiviji,naš Tvorac, Onaj koji te voli više od bilo koga,u tom jednom minutu,u tih 60 sekundi, toliko prilika ti daje. Da Džennet zaradiš u jednoj minuti. A koliko smo minuta potrošili na prazne priče? Koliko nam je omladine skrenulo sa puta zbog toga što je uvek govorilo ma kasnije ću babo, ostavi me samo da završim ovaj level na video igrici. Boga mi taj level se neće uzdići na level Allahove lestvice već će se srozati sine dole i setićeš se toga, setićeš se svoje majke. Samo se nadam da ti neće biti kasno to. Šta sve u tom jednom minutu može? Shvatio sam da se u jednoj minuti života može učiniti puno toga. Može se proučiti nekoliko kur'anskih ajeta iz poslednje Božije objave, iz poslednjeg upustva, posle njega nema više. To uputstvo trajaće nepromenjeno do Sudnjega dana kao što je rekao i kao što je obećao. I zato Mu verujemo. Može se proučiti nekoliko ajeta a svaki ajet sadrži nekoliko desetina slova, a svako slovo, kako kaže, desetorostruka je nagrada za jedno slovo. Deset sevapa za jedno kur'ansko slovo. U minuti može i 100 puta da se izgovori tesbih, 100 puta reč subhanallah, može se 100 puta zahvaliti rečima elhamdulillah, umesto da pustiš svoj jezik i da se svađaš sa svojim ocem, sa svojom majkom, sa svojom sestrom, bratom. Možeš 100 puta da kažeš hvala ti Allahu, slavljen neka je Allah i Njemu hvala pripada.
Svako ko izgovori ove reči, biće mu oprpšteni gresi kako kaže Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, makar ih bilo kao morske pene. Za jedan minut možemo pročitati i 4 stranice neke knjige, možemo proučiti suru El Fatiha. Neki su računali koliko ova sura donosi sevapa pa su izračunali više od 1400 sevapa sura Fatiha. Za isto vreme mogu 20 puta proučiti suru El Fatiha. Ako sumnjate,probajte. Ovim vam želim dati do znanja koliko vredi samo jedan minut života. Minut je veliki trenutak u zikru, u učenju Kur'ana. Veliki trenutak u dovi, u razmišljanju,pa vidiš neke stvari, veliki trenutak u tewbi, u čitanju,u pisanju, nisu muslimani, kako ih gledaju, nepismeni. Jer prva zapoved u Kur'anu bila je "ikrе!" Uči! Čitaj! Proučavaj! Nije čak bila veruj, nego uči da ti spozna um kao najveća blagodat koja se dala čoveku, iz tog uma se spušta i postaje uverenje i onda veruješ Allahu. Nismo mi tradicionalisti koji lupaju glavom o zemlju i ne znaju šta rade, nit smo gimnastičari koji um ne koriste već se umom spuštaš i pokazuješ koliko svoga Allaha vrednuješ. Da li si pogled svoj uperio u nebesa da se hrveš sa Bogom i da Mu prkosiš ili si skrušeno iz svog srca shvatio koliko si sićušan a koliko ti je emaneta dato u tom vremenu kojim se Allah kune.
Time is not money. Vreme je mnogo vrednije od novca. Vreme ne možeš vratiti. I Allah kao Tvorac vremena se kune njime da nama pokaže važnost i vrednost vremena. On nam to vreme daje u emanet da ga provedemo onako kako bi Njega zadovoljili. Danas je vreme u Beogradu kada smo elhamdulillah slobodni kao vernici, imamo pravo i od ove države dato da kupujemo mesdžide, da se molimo Allahu i niko nam ne zabranjuje to. Budimo od generacije koja će raditi na tome da zadovolji svoga Stvoritelja. Još malo nam je vremena ostalo. Možda sekund, dva, možda godina ili pet ali svakako Allahu se vraćamo. Jedna minuta ti može puno doneti u životu. Može ti povećati sposobnost, ideje, shvatanja, memoriju i dobra dela. I ova sada minuta može biti upisana u knjigu dobrih dela ako je budeš znao iskoristiti i sačuvati. Pogledaj koliko minuta, čak i dana,meseci pa i godina protekne uzalud. U zaboravu. Osam sati spavamo, osam sati radimo, I ostaje nam još osam sati a nikada nemamo odgovor za tih osam sati od 24 časa. Gde smo ih i kako protraćili i s kim smo ih proživeli. Da li smo u tom društvu subhanali ili šejtanili, ogovarajući one koji rade, ili one koje nam se ne sviđaju ili nečije stvaranje od Allaha. Kome se rugamo? Da li slici ili Tvorcu te slike? Čoveku ili Stvoritelju tog čoveka? Ko god da je on, to je Allahovo stvorenje i naš poslanik Muhammed nije nas tako učio. On nas je učio da kada prođe pored ustajale strvine da kaže "vidi kako je imala lepe zube". Iako su se svi okrenuli od smrada, on je video lepe zube. A šta mi gledamo? Rugate se hodžama, viceve pišete, šta nam ostaje? Hoćemo li raditi onako kako nam je Poslanik naložio da radimo u skladu sa Kur'anom, poslednjom objavom: "Ko od vas vidi nešto loše,neka rukom to skloni"
Nema nacionalizma. Sve su to stvorenja Allahova koja su sebi dala ime po nekom svom pretku (Srbin, Bošnjo...) to je glupost. Zaboravili su ime svoga Stvoritelja. A uzeti nešto što se rod zove a zaboraviti svoga Stvoritelja. Nema stvorenja koje se stvorilo a da nije s ovoga sveta otišlo. Niti će ga biti jer tako ti obećava tvoj Gospodar. Pa ako si vernik,a kažeš da jesi,onda postupaj po onome što piše. Allah je rekao:"Onaj svet je bolji od ovoga"i ako si vernik onda imaš veru u Njega,imaš poverenje. A ne vernik sam jer je moj đedo bio na Hadžu. To je sve od moje mere,ja sam tradicionalan,mašallah. Koga zavaravaš? S kim igraš klikera? Ne možeš tako. Ne možeš biti polu-musliman. Musliman znači odan. I moraš naći taj mir sa svojim Stvoriteljem", kazao je između ostalog muftija Jusufspahić.
WhatsApp Image 2021 07 03 at 01.06.51 1
WhatsApp Image 2021 07 03 at 01.06.50 1

"PALESTINA - DA LI VAM SRCE KUCA ZA TO, DA LI VAM OKO SUZI NA TO?" - HUTBA MUFTIJE BEOGRADSKOG, MUSTAFE EF. JUSUFSPAHIĆA

  • Objavljeno subota, 08 maj 2021 13:58

 155089272 3805257302915399 3702042484145073715 n

Bajrakli džamija Beograd, 7. maj 2021.

„Draga i poštovana braćo i sestre, hvala Uzvišenom Stvoritelju koji nam je dao priliku danas da ovde u našoj Bajrakli džamiji jedinici ostaloj od 274 džamije koje nekad bejahu u ovom gradu da čvrsto posvedočimo da nema drugog Boga osim jednog jedinog Allaha Uzvišenog i da posvedočimo jezikom i srcem da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, poslednji Božiji Poslanik neka je mir i spas na njegovu porodicu neka je mir i spas na sve ashabe i sledbenike njegove do Sudnjeg dana, neka je mir i spas na sve nas ovde prisutne. Amin.

Mi se nalazimo u poslednjoj trečini mubarek meseca Ramazana za koji Allah dželle šanuhu u hadisi kudsi kaže da je to spas od vatre. Zadnja trećina Ramazana je spas od vatre Džehenemske. Nalazimo se u danima velike milosti Allahove, to nisu dani to su sekundi, milisekundi svakog našeg bivstvovanja milost Allahova se spušta. Melajka u zadjoj toj noći Lejletul kadra kada je Kur’an objavljen više nego kamenja na zemlji se spušta. Da li ćemo propustiti tek tako te prilike koje nam Allah dželle šanuhu daje?

Zadnja je hutba u mesecu Rmazanu, posvećujemo je kao i svake godine našoj braći kojoj treba pomoć bilo gde da se nalaze u svetu a posebno našoj braći u Palestini, u Kudsu, da im Allah podari olakšanje, to su naša deca. Gledamo veoma potresne snimke na društvenim mrežama koje dodiruju naša srca, jedna reč samo i upitaću vas na reč PALESTINA da li vam srce kuca na to, da li vam oko suzi na to - PALESTINA? Da li vam srce kuca za to, da li vam oko suzi na to svako neka se zapita. Našoj deci u emanet ostavljamo da ono što mi ne budemo mogli da budu na tom putu uvek. Mesdžidul Aksa je treća svetinja muslimana iz celog sveta, to treba svi da znaju. Meka, Medina, Mesdžidul Aksa. To ne smemo da zaboravimo, to treba da stoji u našim ličnim kartama, u ličnoj karti svakog muslimana, to nije samo priča, to je iskušenje od Allaha. Onoga dana kada se naša ulema razišla tada smo počeli da postajemo prosjaci. Moramo da naučmo našu decu ispravnim vrednostim i ako smo pogrešili da se ispravimo. Prilika je danas, a ne sutra. Sutra nije naše Samo danas je naše. Za danas možemo da napravimo još koji korak na tom putu, Allah dželle šanuhu da nam ukabuli i u dobra dela upiše. Ramazan prolazi, najdraži gost nam odlazi. Da li smo naučili našu dušu i naš organizam na disciplinu islama. Da li smo naučili ili smo proverli još jedan Ramazan u spavanju, najblažem ibadetu. Jer muslimanu je i spavanje ibadet u Ramazanu ali to nije vredno kao činjenje dobrih dela gde Allah daje kao podsticaj nagradu 700 puta veću za dobro delo koje se učini. Da li se hvatamo za uže spasa? Koliko nas je naučilo da čita Kur’an u toku meseca Ramazana? Koliko nas je naučilo decu da uče Kur’an? Elhamdulillah tu je hafiz iz Turske, braća iz Irana, Saudijske Arabije, Egipta, celog muslimasnkog sveta. Da li smo decu naučili onoj reči Allahovoj koja će biti njihovo uže spasenja? Ovaj svet neće večno trajati i nećemo zauvek ovde ostati, elhamdulillah što nećemo. Nama je Allah obećao mnogo lepše mesto. Adema je stvorio u Džennetu pa ga spustio na Zemlju, ovo je naše iskušenje, ispit, test koji moramo da položimo i ne smemo da dozvolimo da svoju decu gurnemo u propast zbog svog nemara. Što smo nemarni što se gradi džamija u Pančevu? Koliko vas je gurnulo ruku u džep za izgradnju Allahove kuće. Prva džamija u istoriji u Pančevu posle mnogo stotina godina, to je kuća Stvoritelja. Koliko vas se odaziva kada kažemo gradimo Allahovu kuću ili me pitaš jesi li ti iz Sandžaka ili sa Kosova, iz Irana ili Saudisjke Arabije. Allahova kuća nema naciju, Allahova kuća nema rasu! Mi se razlikujemo samo po bogobojaznosti, po bogočuvarnosti i to moramo da znamo. I u emanet svojoj deci da ostanemo. Milijarda i osamsto miliona ljudi i naš Mesdžidul Aksa u opasnosti od par miliona ljudi. Pa kada ćemo shvatiit da je jedini ispravan put put Allahovoj koji nam je dat i očitan u rečima..Bogobojaznost. Jesi li rekao la ilahe illallah ti si moj brat, ko sam ja da gledam u tvoje srce, to ostavljam Allahu. A onaj Kinez koji je došao ovde i rekao la ilahe illallah ja ga odmah kao brata gledam. Ova naša Srbija je otvorila vrata našoj braći koja su izbegla iz razmih zemalja, ali i našoj braći Plaestincima da izgrade ovde sovje kuće. Naša zemlaj je otvroila svoje srce, al da li smo mi kao muslimani svoje srce okamenili. Pitajte se vi svako za sebe. Allah dželle šanuhu da nam ukabuli i u dobra dela upiše. Amin.

Draga braćo, iskoristimo zadnje dane meseca Ramazana da učinimo što više dobrih dela. One koji vas odvraćaju od vaše Islamske zajednice i po pitanju zekata i sadekatul fitra ili su površni u svojim razmišljanima i u halu u kojem živimo, ili su neobazrivi ili su zlonamerni prema vašoj Islamskoj zajednici. Adresa na kojoj se uplaćuje zekat i sadekatul fitr je Gospodar Jevremova 11 i na račun Bejtul mala i tako dalje. To je adresa koja objedinjuje sve muslimane, to je put koji objedinjuje muslimane. Oni koji vam drugačije govore, oni žele da razbiju Islamsku zajendicu. Nemojte dozvoliti da se manipuliše vama, nemojte nikome dopustiti da se manipuliše Islamskom zajednicom Srbije. Islamska zajednica postoji kao kišobran svim muslimanima Srbije, kao pomoć za sve muslimane u Srbiji. Ali morate svi biti deo te zajendice. Srcem u toj zajendici, aktivni u toj zajednici, kada kažem gradimo džamiju, gradimo mesaru za muslimane da imaju halal meso. Koji je to interes osim da sačuvamo nas i našu decu u ovom gradu i u ovoj zemlji? Nismo mi privatnici da imamo neke privatne poslove. Mi se bavimo tim od jutra do mraka, da biste vi koji radite u firmama bili toga oslobođeni. Zašto se razbija Islamska zajednica? Zato što je to jedini faktor koja može obezbediti bolju budučnost za sve muslimane i da ostanu to što jesu. Moramo biti odovorni i budni. Razapet ćeš vam biti vaš post između nebesa i zemlje sve dok ne damo sadekatul fitr i tada se odvaja od zemlje i ide ka Allahu na nebesa. Da nam Allah džele šanuhu ukabuli.

Nemojte na svom džepu škrtariti. Škrtica u Džennet neće ući, nemojte škrtariti. Škrtica je onaj koji se plaši da ako nešto da na Allahovom putu da će izgubiti opskrbu. A Allah je Opskrbitelj!“

HUTBA MUFTIJE BEOGRADSKOG I VOJNOG, MUSTAFE EF. JUSUFSPAHIĆA

  • Objavljeno subota, 17 april 2021 12:43

155089272 3805257302915399 3702042484145073715 n

Bajrakli džamija, Beograd, 4. ramazan 1442. h.g. / 16. april 2021. g.g.

„Neka je hvala Uzvišenom Stvoritelju, Gospodaru svetova, koji nas je dao da danas ovde iz naše miljenice Bajrakli džamije jedine od 274 džamije opstale ovde u ovome gradu svedočimo da nema drugog Boga osim jednog jedinog Uzvišenog Stvoritelja Allaha dželle šanuhu i da svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik. Neka je mir i spas na njega, njegovu porodicu časnu, neka je mir i spas na ashabe i na sve sledbenike njegove neka je mir i spas do Sudnjega dana. Amin!

Nalazimo se u prvoj sedmici blagoslovljenog meseca Ramazana, meseca koji je Allah dželle šanuhu uzdigao u odnosu na sve mesece u toku godine. Allah dželle šanuhu u Kur’anu u suri El – Bekare reče:
„O vernici!“ Nije rekao o nevernici, nije rekao o ljudi već o vernici. „Propisuje vam se post kao što je bio propisan i narodima pre vas i ljudima pre vas, da biste bili bogočuvarni, da biste bili bogobojazni, da biste čuvali Allahovu ljubav koju vam daje.“
Svrha posta nije da smršamo koji kilogram, svrha posta je da zavežemo jezik koji landara tokom cele godine, svrha posta je da nas disciplinuje, da nas humanizuje, da se saosećamo sa ovom braćom koja nam prolaze ispred očiju i koja nemaju, da se saosetimo sa njima, to je svrha posta. Nije svrha da se udaraš u pleća kako si ti veliki musliman što ti izdrža 12, 15, 17 sati posta, što nisi pojeo, sto nisi popio vode... svrha posta je da te nauči pravim vrednostima. Da shvatiš da si stvorenje od Allaha dato, da jedni druge usmeravamo, pomažemo, da jedni druge u oči gledamo i da ne lažemo i da jedni sa drugima svedočimo postojanje samo jednog Boga. Svrha posta je da nas oplemeni kao ljude, da nas učvrsti kao ljude, da nam unese karakter u naše ponašanje, svrha posta je da ne postanemo lenjivci i da nam život prođe u nezanju. Svrha posta je da nas nauči, edukuje, da nam bude škola. Post je škola, fakultet fakulteta to je ono za što postoji post. Allah dželle šanuhu nije želeo da nas muči, već da nam milost podari. „A kako može biti milost kada ja ne jedem“, pita se onaj koji slabo razmišlja, kako može biti milost kada ja gladujem i žeđam. Pa tako što ti ne vidiš 11 ostalih meseci u kojima jedeš i piješ bez ikakve mere. U kojima ne znaš da se zahvališ Allaha na svemu što ti je dao.

Allah dželle šanuhu uzdiže ovaj mesec u odnosu na sve druge mesece. Zašto? Zašto je baš njemu Allah dželle šanuhu podario Kur’an – uputstvo za život. Želeo je da nas disciplinuje, svrha posta je da od nas napravi bolje ljude. Da istreniramo svoju decu za celu godinu, da ustaju na sabah, da Allaha slave. To je svrha posta i meseca Ramazana. Božiji Poslanik Muhammed, sallalalhu alejhi ve sellem, kaže: „Ko posti Ramazan verujući i nadajući se Allah će mu oprostiti sve njegove grehe pre toga, koje je prethodno počinio.“ Zar ne vidimo koja je to milost? Još pored namaza koji nam je Allah dao, suština Ramazana je da nas poveže stalno sa našim Stvoriteljem. Suština molitve, namaza je konekcija. Neko će reći da nas Allah muči time što nam daje da ga molimo. Pa kako nas može mučiti neko ko nas je stvorio? Iz ljubavi nas je stvorio, u Džennetu nas stvorio, odmah nam najlepše dao. On nam je samo dao svoje ime da Ga dozivamo, kada zatreba. Kao što dete doziva majku kada traži da se napoji, toliko je ljubavi od Allaha dato, a sve je samo 1 posto od 99 onoga što nas čeka na Ahiretu. Od toga je i da nisi gladan 11 meseci, da dišeš vazduh punim plućima, i da gledaš lepote dunjaluka, da dodirneš lice svoje majke i da joj ruke poljubiš, a zaboravismo Ga. I zato nam Allah daje Ramazan, to žeđanje za ljubavlju Allahovom, mi to tražimo u Ramazanu i da nam Allah to podari nama, muslimanima Srbije.

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve selem: „Kada nastupi Ramazan, otvore se Džennetska a zatvore Džehenemska vrata i šejtan biva zaključan.“ Allah dželle šanuhu nam pomaže i šejtana da nam zaključa. Ostalo je da zaključamo svoj ego i da ego prizemljimo. Da spustimo sebe i svoje veličine narodne, od te zemlje smo stvoreni da nikada ne pomislimo da smo ptice, da nas podseti da ćemo u nju biti vraćeni. Allah nam daje priliku da se tom zemljom očistimo, razmišljajući o pokornosti, o sedždi, o momentu kada smo najbliži. Molimo Allaha da nas uzme onda kada je najzadovoljniji nama.

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik rekao, Uzvišeni Allah je rekao: „Svako čovekovo delo pripada njemu osim posta. Post je Moj i Ja ću za njega iznimno nagraditi.“ Ima li većeg događaja kada znamo da postimo i da je to nešto što zadovoljava Allaha posebno. Kada Allah vidi da si ti uzeo vodu za abdest i stavio u usta ali je nisi progutao, kada vidi da ćeš tako i svoje dete odgojiti, a koja nagrada može biti osim oprosta. Time pokazuješ čistotu svoga bića u odnosu prema svome Stvoritelju, iskrenost jer post u prevodu znači i iskrenost. Znači da si iskren prema Allahu i nije te briga šta će pričati čovek, stvorenje, ono boli, ali znajte šta god da pričaju, o sebi pričaju. I vas koji ste čisti samo čiste. Ne brinite, Allah sve vidi, ne brinite Allah sve zna, Allahu se vraćamo i zato budite u stalnom kontaktu sa svojim Stvoriteljem dok ste na dunjaluku.
„ Post je štit i kada neko od vas posti neka ne govori bestidne reči, neka ne psuje, a kada ga neko napadne neka kaže Moj Allahu ja postim“, tako kaže Poslanik, alejhi selam.

„Tako mi onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz usta postača kod Allaha je bolji od miska, mirisa miska.“
Mnogo je hadisa koje trebate da čitate, koje trebate da znate o Ramazanu, koji će stimulisati vas i vašu decu da budete od najboljih ljudi, da budemo najbolji od ummeta Allahovog Poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve selem.

U Džennetu, vrata koja se zovu Rejjan, na njih samo postači ulaze. Niko drugi osim postača neće ući. Oni će ustati i niko drugi osim njih neće ući. Vrata će se zatvoriti i niko drugi na ta vrata ne može ući. Blagodati su velike u mesecu Ramazanu, nemojte se opuštati, nemojte se lenjiti. Jeste i spavanje postača je ibadet ali je mnogo lepše nahraniti postača, uraditi hajr neki i za vreme posta. Oslobođeni su oni koji su bolesni, oslobođeni su ustezanja jela i pića, ali nisu oslobođeni od činjena dobra, od izgradnje mesdžida kao što gradimo mesdžid u Pančevu. Gde su vaše ruke tamo ljudi? Gde su vaši novci? Dobili smo dozvolu od države, to su lepe vesti, i sredstva imamo ali su još uvek u vašim džepovima, oslobodite se toga u mesecu Ramazanu. Od 10 do 700 puta Allah nagrađuje mimo Ramazana, a u Ramazanu i više od toga. Pa čemu se nadate? Škrtica u Džennet ući neće. Nemojte škrtariti na Allahovim blagodatima“, kazao je između ostalog muftija beogradski i vojni, Mustafa ef. Jusufspahić.