- - - - - -
nedelja, 20 septembar 2020
A+ R A-

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU, RAMADANA EF. MEHMEDIJA

WhatsApp Image 2020 08 17 at 04.19.49

14. avgust 2020. godine

„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.

Draga braćo i sestre, podsećam i sebe i vas na nama dobro poznati hadis u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao "Iskoristi pet stvari pre drugih pet: mladost pre starosti, zdravlje pre bolesti, bogatstvo pre siromaštva, slobodno vreme pre zauzetosti i život pre smrti."Hadis beleži Tirmizi.

Pored toga što ovaj hadis govori o značaju mladosti i načinu kako je provodimo, o blagodati zdravlja i imetka, o tome kako se odnosimo prema našem slobodnom vremenu i uopšteno našem životu, posebno skrećemo pažnju na početak ovog hadisa, gde Poslanik, alejhis-selam, kaže: „Iskoristi pet stvari pre drugih pet!“ Ovaj hadis možemo posmatrati i kao faze u čovekovom životu, koje ako se ne iskoriste, pitanje je da li će se i u kojoj meri, više vratiti.
Kaže Uzvišeni Gospodar: „Allah je taj koji vas nejakim stvara, i onda vam, posle nejakosti, snagu daje, a posle snage – iznemoglost i sede vlasi; On stvara što hoće; On sve zna i sve može.” (Er-Rum, 54)

Allah Dragi nas ovde obaveštava o fazama našeg života. Svako od nas se nalazi u jednoj od ovih faza, pitanje je kako ih koristimo, i kakav je naš odnos prema prilikama koje nam Allah, dželle šauhu, u životu na ovom svetu pruža? Vernik bi trebao korisiti svaku priliku koja mu se ukaže da učini dobro delo, kako ne bi došao u situaciju koju Kur’ an opisuje: „Da čovek ne bi uzviknuo: “Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, čak sam se i izrugivao!” – ili da ne bi rekao: “Da me je Allah Pravim putem uputio, sigurno bi se Njegove kazne sačuvao”, ili da ne bi rekao kad doživi patnju: “Da mi se samo vratiti – dobra dela bih činio!” (Ez-Zumer, 56-58)

Brate i sestro razmisli, koliko je onih koji razmišljajući o svojoj mladosti imaju dosta toga što bi promenili. Koliko je onih koji nisu prepoznali blagodat svojih roditelja? Zato dok su ti roditelji živi, budi im na hizmetu. A kad presele, ta prilka je u nepovrat otišla, zato je iskoristi!

Koliko je bolesnih koji bi dali sve što imaju, da mogu vratiti izgubljeno zdravlje. Ako te je Allah počastio zdravljem, iskoristi priliku koja ti se nudi!

Koliko je onih kojima je Allah dao imetak, a on će svedočiti protiv njih. Jer su oni vođeni svojim nefsom i ljubavi prema dunjaluku, stavljali pred sebe ciljeve, i zarad njih sav svoj imetak utrošili, a sa sobom od toga nisu puno na Ahiret poneli. Kako bi voleli bogataši da se sada vrate pa da samo kašiku hrane siromahu udele, da samo jedan obrok za jetima obezbede, da pomognu siromašnog studenta na putu sticanja znanja, da kupe samo jednu ciglu za neki hajir i dobro, jer ta jedna cigla je možda teža od svega što su imali!

Koliko je onih koji bi rado svoje slobodno vreme lepim postupcima ispunili, ali ne mogu, njihova prilika je iza njih. Možda ti i ja imamo to slobodno vreme, imamo priliku, zato je iskoristimo!

Koliko je onih koji bi da se vrate. Pa samo na jedan tren, samo jednu dunjalučku minutu. A šta tebi i meni znači jedna dunjalučka minuta?

Dragi brate i sestro, ako si zdrav, koristi to, jer će sigurno doći vreme kada će te bolest sustići. Čuvaj svoju dušu, da ne oboli rano, jer ako ona oboli, telo je savakako zemlja i zemlji će se vratiti.

Ako ti je Allah dao imetak, čisti i uvećavaj ga zekatom i sadakom. Neka ti imetak nikada ne bude cilj, on je sredstvo da se dođe do cilja. Znaj, koliko god imao na raspolaganju, to ne pripada tebi, nego tvojim naslednicima. Tvoje je ono što si u ime Vlasnika svega dao.

Ako ti je Allah dao priliku da živiš na dunjaluku iskoristi je i znaj da su živi samo oni koji se Živom odazivaju.

Molim Allaha, dželle šanuhu, da blagodati koje nam je dao, kao priliku za dobro prepoznamo, i da On bude zadovoljan delima koja činimo. Amin ya rabbil alemin!

Molim Allaha, dželle šanuhu, za milost, za oprost, molim Ga da nam primi ibadete, molim Ga da nas sastavi u Džennetu kao što nas je ovde sastavio, da budemo u društvu sa poslanicima, ashabima i šehidima i da nam poslednje reči na ovom svetu budu Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu“, kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi, glavni imam Bajrakli džamije.