- - - - - -
petak, 01 decembar 2023
A+ R A-

Hutbe

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU, RAMADANA EF. MEHMEDIJA

  • Objavljeno subota, 05 septembar 2020 22:04
WhatsApp Image 2020 09 05 at 21.43.30 1
4. septembar 2020. godine
 
„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.
 
Draga i čestita braćo i sestre u islamu, Uzvišeni Allah kaže: „Džine i ljude stvorio sam radi ibadeta.“ Ljude i džine je Allah stvorio samo da Njemu robuju i da se u kratkom dunjalukom životu pridržavaju Njegovih uputa koje je slao preko svojih poslanika kako bi zaslužili Njegovu milost i ušli u Džennet čija prostranstva su kao nebesa i zemlja. Obaveza ummeta Poslanika, alejhis-selam, jeste da se pridržavaju propisa islama,da se takmiče u dobru i žude za obećanom nagradom.
 
Kaže Allah dželle šanuhu u prvim ajetima sure El-Enbija: „Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni bezbrižni ne mare za to.“ Citirani ajet oslikava naše današnje stanje gde ljudi srljaju i prave greške i ne mare za onim što dolazi. Ljudi su zaokupljeni prolaznim dunjalučkim stvarima i sve manje imaju vremena za Allaha. U toj svakodnevnoj trci ljudi izgledaju kao da su radi dunjaluka stvoreni i kao da će na njemu trajno ostati. Kada nešto rade, to čine radi dunjaluka. Ako razmišljau opet to čine radi dunjaluka, a ako vole- vole radi dunjaluka. Prepiru se i ratuju i sude radi dunjaluka i mnogi ostavljaju namaz radi bilo čega dunjalučkog – sastanak, utakmica i slično.
 
Kaže Allah dželle šanuhu u sedmom ajetu sure Er-Rum: „Oni znaju samo spoljašnju stranu života prema ovome svetu, a prema onome svetu su ravnodušni.“ Ljudi poznaju samo vanjštinu a ne suštinu stvari. Zaboravljaju na polaganje računa i kaznu. Srećni su oni ljudi koji prave planove za onaj svet i koji dunjaluk razumeju kao period života u kome trebaju činiti što više dobra.
 
Kaže Allah, džele šanuhu, u 72. ajetu sure Hidžr: „A života mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali!“ Allah dželle šanuhu podseća ljude da oni nisu uzalud stvoreni i podseća ih na neminovni povratak Njemu o čemu govori sledeći ajet sure El-Muminun: „Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da nam se nećete vratiti?! I neka je Uzvišen Allah, Vladar istine, nema drugog Boga osim Njega, Gospodara svemira veličanstvenog! A onaj koji se pored Allaha moli drugom bogu bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati i nevernici ono što žele neće postići. I reci – Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si Najmilostiviji!“ Allah, džele šanuhu, nam je rekao u suri El-Muminun 115.-118. ajet. Prema citiranima ajetima, ljudi su suštinski razlikuju od životinja koje nemaju nikakve odgovornosti za ono što čine. Ljude čeka povratak Gospodaru svih svetova, Vladaru Kijametskog dana, pred kojim će polagati račune za svoja dela.
U 36.ajetu sure El-Kijame stoji:“Zar čovek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati?“
 
Imam Katade kaže: Spomenuto nam je da je Poslanik upitao nekog čoveka šta obožavaš?! Odgovorio je: „Obožavam Allaha i toga i toga.“( Nabrojavši neke kipove) Pa je Poslanik upitao koji od njih kada te nešto pogodi, ti ga pozoveš a on ti otkloni? Odgovorio je Allah, Slavljeni i Uzvišeni. Zatim ga je upitao, koji od njih ti kada imaš neku potrebu, pa ga pozoveš, on ti da i ispuni? Odgovorio je Allah, Slavljeni i Uzvišeni! Pa šta te onda navodi da obožavaš ove uporedo sa Allahom ili ti misliš da možeš Njega nadvladati?! Odgovorio je: „Ja samo želim da Mu budem zahvalan robujući i ovima uporedo sa Njim!“ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Vi znate, a oni ne znaju, Ovaj čovek nakon što je primio islam izjavio je, sreo sam čoveka koji me je pobedio u prepirci.“ (Tirmizi)
 
Na Sudnjem danu će svaki čovek naći svoja dobra i loša dela što potvrđuje 30. ajet sure Ali Imran: „Onoga dana kada svaki čovek nađe pred sobom dobro delo koje je učinio i rđavo delo koje je učinio poželeće da se između njih i njega nalazi udaljenost velika. A Allah nas podseća i Allah je milostiv prema svojim robovima!“
 
Allah Uzvišeni obaveštava svoje robove da On zna ono što javno i tajno čine i da Mu ništa ne može promaći. Njegovo znanje obuhvata sve i ne može mu izmaći ni trun ni manje od njega. To je upozorenje Njegovim robovima da Ga se boje i da imaju strahopoštovanje prema Njemu kako ne bi činili ono što je On zabranio! Na Sudnjem danu će biti doneseno ispred svakog čoveka njegovo delo, bilo dobro ili zlo. Ako bude dobro, obradovaće ga; ako bude zlo – ožalostiće ga pa će poželeti da nije njegovo i da bude daleko od njega.
 
Allah kaže svojim robovima da ne gube nadu u Njegovu milost.
 
Ibn Madže beleži sledeći hadis. Prenosi Džabir ibn Abdullah: „Govorio nam je Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, o ljudi učinite tevbu Allahu pre nego što umrete i požurite sa činjenjem dobra pre nego što budete zauzeti. Povežite ono što je između vas i vašeg Gospodara na način što ćete puno spominjati Njega. Puno delite sadaku, tajno i javno, pa ćete biti potpomognuti, ojačani i opskrbljeni.“
 
Draga braćo i sestre u dini-isalmu, budimo istinski Allahovi robovi koji se takmiče u činjenju dobrih dela, koji se čuvaju zabranjenih i sumnjivih stvari, koji izvršavaju preuzete obaveze, koji se međusobno vole i paze i koji se nadaju Allahovoj milosti i nagradi.
 
Gospodaru, učini nas tvojim iskrenim robovima koji samo tebi na ruku i sedždu padaju, ne iskušavaj nas onim što nećemo moći podneti, uputi našu decu i naše potomke, ne dozvoli da ih se stidimo i da se oni nas stide. Oprosti nam grehe i počasti nas društvom u Džennetu sa poslanicima, šehidima i svim dobrim ljudima. Kome je dat zikrullah, kome je dato da spominje Allaha, džele šanuhu, znajte da mu je dato najveće blago.
WhatsApp Image 2020 09 05 at 21.42.55

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU, RAMADANA EF. MEHMEDIJA

  • Objavljeno ponedeljak, 17 avgust 2020 04:32

WhatsApp Image 2020 08 17 at 04.19.49

14. avgust 2020. godine

„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.

Draga braćo i sestre, podsećam i sebe i vas na nama dobro poznati hadis u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao "Iskoristi pet stvari pre drugih pet: mladost pre starosti, zdravlje pre bolesti, bogatstvo pre siromaštva, slobodno vreme pre zauzetosti i život pre smrti."Hadis beleži Tirmizi.

Pored toga što ovaj hadis govori o značaju mladosti i načinu kako je provodimo, o blagodati zdravlja i imetka, o tome kako se odnosimo prema našem slobodnom vremenu i uopšteno našem životu, posebno skrećemo pažnju na početak ovog hadisa, gde Poslanik, alejhis-selam, kaže: „Iskoristi pet stvari pre drugih pet!“ Ovaj hadis možemo posmatrati i kao faze u čovekovom životu, koje ako se ne iskoriste, pitanje je da li će se i u kojoj meri, više vratiti.
Kaže Uzvišeni Gospodar: „Allah je taj koji vas nejakim stvara, i onda vam, posle nejakosti, snagu daje, a posle snage – iznemoglost i sede vlasi; On stvara što hoće; On sve zna i sve može.” (Er-Rum, 54)

Allah Dragi nas ovde obaveštava o fazama našeg života. Svako od nas se nalazi u jednoj od ovih faza, pitanje je kako ih koristimo, i kakav je naš odnos prema prilikama koje nam Allah, dželle šauhu, u životu na ovom svetu pruža? Vernik bi trebao korisiti svaku priliku koja mu se ukaže da učini dobro delo, kako ne bi došao u situaciju koju Kur’ an opisuje: „Da čovek ne bi uzviknuo: “Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, čak sam se i izrugivao!” – ili da ne bi rekao: “Da me je Allah Pravim putem uputio, sigurno bi se Njegove kazne sačuvao”, ili da ne bi rekao kad doživi patnju: “Da mi se samo vratiti – dobra dela bih činio!” (Ez-Zumer, 56-58)

Brate i sestro razmisli, koliko je onih koji razmišljajući o svojoj mladosti imaju dosta toga što bi promenili. Koliko je onih koji nisu prepoznali blagodat svojih roditelja? Zato dok su ti roditelji živi, budi im na hizmetu. A kad presele, ta prilka je u nepovrat otišla, zato je iskoristi!

Koliko je bolesnih koji bi dali sve što imaju, da mogu vratiti izgubljeno zdravlje. Ako te je Allah počastio zdravljem, iskoristi priliku koja ti se nudi!

Koliko je onih kojima je Allah dao imetak, a on će svedočiti protiv njih. Jer su oni vođeni svojim nefsom i ljubavi prema dunjaluku, stavljali pred sebe ciljeve, i zarad njih sav svoj imetak utrošili, a sa sobom od toga nisu puno na Ahiret poneli. Kako bi voleli bogataši da se sada vrate pa da samo kašiku hrane siromahu udele, da samo jedan obrok za jetima obezbede, da pomognu siromašnog studenta na putu sticanja znanja, da kupe samo jednu ciglu za neki hajir i dobro, jer ta jedna cigla je možda teža od svega što su imali!

Koliko je onih koji bi rado svoje slobodno vreme lepim postupcima ispunili, ali ne mogu, njihova prilika je iza njih. Možda ti i ja imamo to slobodno vreme, imamo priliku, zato je iskoristimo!

Koliko je onih koji bi da se vrate. Pa samo na jedan tren, samo jednu dunjalučku minutu. A šta tebi i meni znači jedna dunjalučka minuta?

Dragi brate i sestro, ako si zdrav, koristi to, jer će sigurno doći vreme kada će te bolest sustići. Čuvaj svoju dušu, da ne oboli rano, jer ako ona oboli, telo je savakako zemlja i zemlji će se vratiti.

Ako ti je Allah dao imetak, čisti i uvećavaj ga zekatom i sadakom. Neka ti imetak nikada ne bude cilj, on je sredstvo da se dođe do cilja. Znaj, koliko god imao na raspolaganju, to ne pripada tebi, nego tvojim naslednicima. Tvoje je ono što si u ime Vlasnika svega dao.

Ako ti je Allah dao priliku da živiš na dunjaluku iskoristi je i znaj da su živi samo oni koji se Živom odazivaju.

Molim Allaha, dželle šanuhu, da blagodati koje nam je dao, kao priliku za dobro prepoznamo, i da On bude zadovoljan delima koja činimo. Amin ya rabbil alemin!

Molim Allaha, dželle šanuhu, za milost, za oprost, molim Ga da nam primi ibadete, molim Ga da nas sastavi u Džennetu kao što nas je ovde sastavio, da budemo u društvu sa poslanicima, ashabima i šehidima i da nam poslednje reči na ovom svetu budu Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu“, kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi, glavni imam Bajrakli džamije.

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU, RAMADANA EF. MEHMEDIJA

  • Objavljeno nedelja, 21 jun 2020 14:18

b19.6. 1

19. jun, 2020. godine

„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.

Poštovana braćo i cenjene sestre, prethodne džume smo govorili o šejtanovim spletkama, pa smo spomenuli ulepšavanje greha i loših postupaka, zatim odgađanje pokajanja, odgađanje povratka Allahovoj veri i ostavljanje greha, nagovaranje na sticanje haram imetka i zavođenje glasom, vino i kocka… danas nastavljamo sa istom temom.

Sledeće čime šejtan pokušava da nas odalji od Allahovog zadovoljstva jeste razgolićavanje u šta otvoreno poziva. Kaže Allah, subhanehu ve te’ala, u 27. Ajetu sure El-A’raf:
“O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz Dženneta izveo, skinuvši s njih odeću njihovu da bi im stidna mesta njihova pokazao! On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo učinili šejtane zaštitnicima onih koji ne veruju.”

Allah, džele šanuhu, jasno u ovom ajetu kazuje da je poziv razgolićavanju jedan od načina na koji prokleti šejtan zavodi ljude. Onoga momenta kada se muškarci i žene odazovu šejtanu na ovaj poziv, kao što to primećujemo u današnjem vremenu, dolazi do velikog nemorala, koji je uzrokom razdvajanja porodice I slabljenja društva. Koliko je samo bluda, prevara I potvora nastalo kao plod ovog šejtanovog načina zavođenja ljudi!?

Sledeće što ćemo spomenuti jeste šejtanovo došaptavanje.
Kaže Allah, azz eve dželle, u 20. Ajetu sure El A’raf:
“I šejtan im poče došaptavati da bi im otkrio stidna mesta njihova, koja su im skrivena bila, i reče: 'Gospodar vaš vam zabranjuje ovo drvo samo zato da ne biste meleki postali ili da ne biste besmrtni bili'

Šejtan u osnovi nema nikakve vlasti nad čovekom. Jedino što ima jeste došaptavanje I nagovaranje. Kontinuiranim došaptavajem i nagovaranjem onih koji se ne znaju zaštititi od toga, on postiže svoje ciljeve. U citiranom ajetu jasno se ukazuje da je na ovaj način šejtan uspeo da zavede našeg praoca Adema, alejhis-selam, I njegovu suprugu Havu. Koliko je samo ljudi upalo u ovu šejtanovu zamku? Nakon što se nisu mogli odupreti ili nakon što im nije padalo na pamet da počine određeni greh, oni su posle dugotrajnog šejtanovog došaptavanja ipak popustili i poklekli pred ovom zamkom.

Jedna od šejtanovih zamki, u koje ljudi često upadaju, jeste i zasrašivanje neimaštinom i nagovaranje na škrtost.
Kaže Allah, suhbanehu ve te’ala, u 268. Ajetu sure El- Bekare:
“Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmerno dobar i zna sve.”

Jedna od veoma uspešnih metoda putem koje je šejtan zaveo mnoge, kako muslimane, tako i nemuslimane, jeste plašenje neimaštinom. Koliko je greha počinjeno zbog toga što se ljudi boje siromaštva? Ljudi se međusobno ubijaju, kradu, otimaju, uzurpiraju, ostavljaju namaz i čine mnoge druge grehe. Allah je taj koji daje opskrbu, za koju mi treba da se potrudimo, ali bez obzira na to koliko se mi trudili ne možemo dobiti osim ono što nam je propisano.

Postepeno pozivanje u greh je nešto čime šejtan pokušava da prevari čoveka.
Kaže Allah, dželle ša’nuhu, u 21. Ajetu sure En-Nur:
“O vernici, ne idite šejtanovim stopama! Onoga ko bude išao šejtanovim stopama on će na razvrat i odvratna dela navoditi. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od greha očistio; ali Allah čisti onoga koga On hoće. Allah sve čuje i sve zna.”

Allah, azz eve dželle, na nekoliko mesta u Kur’anu je zabranio sleđenje šejtanovih stopa koje se ogleda u tome da čoveka postepeno poziva u greh. Kada bi šejtan neke čvrste vernike direktno pozivao u greh, oni se nikada ne bi odazvali tome, ali kada ih poziva postepeno, onda mnogi ne mogu odoleti. Tako šejtan ne poziva direktno u blud, ali poziva na kontakt, pogled, dopisivanje, osamljivanje I dodirivanje I to na kraju dovede do zinaluka a zbog težine tog greha se zatrese Arš Allaha azz eve dželle.

Zaborav na Allaha subhanehu ve te’ala.
Kaže Allah Uzvišeni u 19. ajetu sure El-Mudžadele:
“Njima je ovladao šejtan i učinio da zaborave na Allaha. Oni su na šejtanovoj strani, a onī na šejtanovoj strani će, sigurno, nastradati.”

Jedna od metoda kojom šejtan zavodi ljude jeste i metoda ovladavanja, toliko da ljudi zaborave na Allaha, dželle šanuhu, a kada čovek zaboravi na Allaha postaje lak plen za šejtana I njegove zamke. Čovek koji ne razmišlj o tome da ga Allah, subhanehu ve te’ala, uvek vidi, da ga uvek čuje, da zna ono što radi i misli, koji nije neprestano svestan da će biti proživljen i da će polagati račun za svaki postupak, takav čovek je spreman da uradi sve što mu došapne prokleti šejtan.

Allah, dželle ša’nuhu, nas u 22. ajetu sure Ibrahim podučava šta će prokleti šejtan reći svojim pristalicama:
“I kada bude sve rešeno, šejtan će reći: 'Allah vam je prâvō obećanje dao, a ja sam svoja obećanja izneverio; ali, ja nisam nikakve vlasti nad vama imao, samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali; zato ne korite mene, već sami sebe, niti ja mogu vama pomoći niti vi možete pomoći meni. Ja nemam ništa s tim što ste me pre smatrali Njemu ravnim.' Nevernike sigurno čeka bolna patnja.”

Citirani ajet potvrđuje da će se prokleti šejtan na Sudnjem danu odrći onih koji ga slede i uzimaju za zaštitnika, jer toga dana jedni drugima neće moći pružiti bilo kakvu pomoć. I oni će zajedno biti kažnjeni bolnom kaznom u džehennemu. A mi se utičemo Allahu, azze ve dželle, od prokletog šejtana i utečemo Mu se od kazne u džehennemu!
Čuvajmo se šejtanovih zamki.

Molim Allaha, dželle šanuhu, za milost, za oprost, molim Ga da nam primi ibadete, molim Ga da nas sastavi u Džennetu kao što nas je ovde sastavio, da budemo u društvu sa poslanicima, ashabima i šehidima i da nam poslednje reči na ovom svetu budu Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu“, kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi, glavni imam Bajrakli džamije.

b19.6.5

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU, RAMADANA EF. MEHMEDIJA

  • Objavljeno nedelja, 14 jun 2020 00:22

ddzuma 12.61

12. jun, 2020. godine

„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.

Mnogo je ljudi koji ne poseduju osnovno znanje na koje načine prokleti šejtan, kao čovekov najveći neprijatelj, zavodi ljude, pa se samim tim i ne znaju zaštiti od njega. Odgovori na ta pitanja su u Kur’anu i sunnetu, u kojima je uputa čovečanstvu sve do Sudnjeg sada. Za nas je svet džina-šejtana, svet gajba i nepoznanica, i u ovoj hutbi kroz ajete i hadise govorićemo o deset šejtanskih zamki, sa ciljem da to naučimo i da se lakše suprostavimo prokletom šejtanu.

Ulepšavanje greha i loših postupaka:

Kaže Allah dž.š u 48. ajetu sure El-Enfal: „I kada im je šejtan kao lepe njihove postupke predstavio i rekao: „Niko vas danas ne može pobediti i ja sam vaš zaštitinik!“ A kada su se dva protivnička tabora sukobila, natrag je uzmakao i rekao: „Ja nemam ništa sa vama! Ja vidim ono što vi ne vidite i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava.“

Iblis, koji je bio u liku Surake bin Malika, pred bitku na Bedru je hrabrio mušrike govoreći im da su oni toga dana nepobedivi i da je on njihov zaštitnik. Ali kada su se sukobile dve vojske i kada su ashabi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, uz Allahovu, dž.š, pomoć bili na pragu prve i najvažnije pobede u istoriji islama, Iblis se prepao i pobegao sa bojnog polja. Bežao je sve do mora i zaronio u njega govoreći: „Vi ne znate ono što ja znam!“

Koliko je danas ljudi u svetu, muslimana, ali i nemuslimana, kojima je šejtan ulepšao njihove loše postupke, pa lepim smatraju ubistvo, drogu, alkohol, kocku, blud, prevaru, mito, krađu, laž, ogovaranje, prenošenje tuđih reči i potvaranje čestitih mu’mina i mu’minki, ne razmišljajući da su na taj način upali u jednu od šejtanovih zamki. A prokleti šejtan nakon što kroz pomenute grehe zavede ljude, on ih ostavlja i izdaje, a posebno će ih se odreći na Sudnjem danu.

Odgađanje pokajanja, povratka Allahovoj veri i ostavljanja greha:

Kaže Allah, azze ve dželle, u 25. ajetu sure Muhammed: „Oni koji su od vere svoje otpali, pošto im je bio jasan Pravi put, šejtan je na greh navodio i lažnu im nadu ulivao.“

Jedno od najjačih oružja kojima šejtan zavodi mnoge ljude ili bolje rečeno, putem kojeg mnoge ostavlja u grehu i zabludi, jeste i odgađanje tevbe (pokajanja) i povratka Allahovom, dž.š, putu. Tako ćemo primetiti da mnogi ljudi znaju da ono što čine nije dobro, ali odgađaju donošenje odluke da krenu Pravim putem i da ostave grehe i loše navike. Mnogi i ne dočekaju da dožive trenutak povratka Allahu, dž.š. jer ih pretekne smrt, a šejtan nije ništa drugo radio osim što im je ulivao nadu u dug život i došaptavao odgađanje pokajanja.

Lažno obećanje, nagovaranje na sticanje haram imetka i zavođenje glasom

Kaže Allah, dželle šanuhu, u 64. ajetu sure El-Isre: „I zavodi koga možeš od njih svojim glasom i poteraj na njih svoju konjicu i svoju pešadiju i budi im ortak u imecima i u deci i daj im obećanja, a šejtan ih samo obmanjuje!“

Ovaj ajet razotkriva nekoliko načina pomoću kojih šejtan zavodi ljude:
1. Glasom, a svi smo svedoci koliko je danas greha i nemorala nastalo putem zavođenja ljudi glasom, kroz pesme uz muziku, medije, laži i potvore.
2. Ortaklukom u imecima i porodu i pozivanjem da ljudi imetak i decu stiču na haram načim. Razumnom čoveku ne treba pojašnavati koliko je ljudi u današnjem vaktu upalo u ovu šejtanovu zamku, jer je nekima od njih bitno da povećaju svoj imetak, ne vodeći računa o tome kako su ga stekli i na koji ga način troše.
3. Lažnim obećanjima, a samo koliko je greha na svetu počinjeno zbog ove šejtanove metode? On ljudima obećava dobru završnicu u gresima, obećava im da se za grehe neće saznati i obećava im da će se nakon greha popraviti, a sve su to čiste obmane.

Vino i kocka:
Kaže Allah, dželle šanuhu, u 91. ajetu sure El-Maide: „Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti?“
Allah, dželle šanuhu u ovom ajetu jasno nam kazuje da šejtan putem vina i kocke zavodi ljude. Pogledajmo koliko je danas na svetu vina/alkohola, u svim njegovim vrstama i koliko danas postoji vrsta kocke, a zatim koliko su ta dva greha unela razdora među ljude na Zemlji! Koliko se ubistava, kriminala i krađe desilo kao plod činjenja jednog od ova dva greha, koji su zahvatili i naše društvo, kao prava epidemija!

Mi ćemo inšaAllah sledeće džume nastaviti da govorimo o šejtanskim spletkama.
Molim Allaha, dželle šanuhu, za milost, za oprost, molim Ga da nam primi ibadete, molim Ga da nas sastavi u Džennetu kao što nas je ovde sastavio, da budemo u društvu sa poslanicima, ashabima i šehidima i da nam poslednje reči na ovom svetu budu Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu“, kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi, glavni imam Bajrakli džamije.

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU, RAMADANA EF. MEHMEDIJA

  • Objavljeno nedelja, 07 jun 2020 23:22

BAJRAKLIdzuma5.6.1

5. jun, 2020. godine

„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.

Verovesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kaže: „Allah, dželle šanuhu, za dobro delo daje desetostruku nagradu. Ko isposti mesec Ramazan, kao da je postio deset meseci, a post šest dana posle Ramazana (nakon Bajrama, u mesecu ševvalu) upotpunjuje godinu (kao da je postio celu godinu)“

Imam En-Nevevi kaže: „Učenjaci su kazali da to vredi kao post čitavo vreme upravo radi toga što jedno učinjeno dobro delo vredi kao deset dobrih dela. Otuda dolazi vrednost meseca Ramazana kao deset meseci, a šest dana kao dva meseca.“

U drugom hadisu koji prenosi Ebu Ejjub el-Ensari r.a, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Ko isposti Ramazan i nakon njega još šest dana meseca ševvala kao da je celo vreme postio.“ (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed i Ibn Madždže)

Šest dana ševvala se može ispostiti uzastopno i zaredom na početku ševvala ili pojedinačno u toku ovog meseca.

Imam En-Nevevi kaže: „Čak i ako bi neko podelio te dane, ili odgodio njihov post do poslednjih šest dana, postigao bi nagradu koja se spominje pod pojmom „a zatim isposti šest dana ševvala.“

Post šest dana ševvala biva kao čin zahvale na ukazanu blagodat oprosta svih greha, blagodat bajramske radosti itd..

Navika i ustrajnost u postu nakon posta meseca Ramazana je veoma lep znak da je primljen post Ramazana jer u životu mu’mina ibadeti ne prestaju završetkom Ramazana.

Ibn Abbas, r.a, kaže: „Dobro delo se upotpunjuje trima stvarima: težnjom da ga što pre uradiš, umanjivanjem veličine dobroga dela i sakrivanjem dobroga dela koje si uradio od ostalih.“

Pa što više težiš da pre uradiš, time ga pozdravljaš; kada umanjuješ njegovu veličinu, ti ga, ustvari, uveličavaš; a kada ga sakriješ od znanja drugih – time ga upotpunjuješ.“

Post nakon Ramazana trebao bi biti konstantni ibadet. Uzvišeni u Kur’anu kaže: „...i takmičite se u činjenju dobra!“ (El-Bekare, 148)

I kaže: „...i požurite da zaslužite oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje!“ (Ali Imran, 133)

Aiša, radijallahu anha, kaže: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je toliko postio (dobrovoljni post) da bi se reklo: „Nikada ne prekida post!“ A nekada nije postio (dane dobrovoljnog posta), da bi se moglo reći: „On ne posti (te dane).“ Ja nisam primetila Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je postio kompletan mesec dana, osim meseca Ramazana, a nisam zapazila da je pored njega više postio od meseca ša’bana.“

Jednom kada su upitali Aišu, radijallahu anha, o Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, aktivnostima, ona je odgovorila: „Osnovna odlika svih njegovih dela bila je kontinuitet.“

Navešćemo nekoliko primera dobrovoljnog posta:

Davudov, alejhis-selam, post- Verovesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Allahu najdraži post ke post Davuda, alejhis-selam, postio bi svaki drugi dan.“ (Buharija i Muslim)

Post na dan Arefata (deveti dan zu-l-hidždžeta, uoči Kurban- bajrama) i post „belih dana“ (to je post svakog trinaestog, četrnaestog i petnaestog dana u hidžretskom mesecu)

Ebu Katade, radijallahu anhu, prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Post tri dana svakog meseca i Ramazan do Ramazana je poput neprestanog posta. Post Arefata briše grehe protekle i dolazeće godine, a post Ašure briše grehe protekle godine.“ (Muslim, Tirmizi, Ebu Davud i Nesai)

Ovo je jedan od velikih darova kojima je počašćen ummet Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, jer nam je Allah, dželle šanuhu, odredio dan koji može da nam poništi male grehe protekle i dolazeće godine!

Nevevi ističe da je svako od ovih navedenih dela keffaret, iskupljenje a počinjenje grehe, pa ako se kaže da je keffaret od malih greha, onda čovek čini ta dela (tj.postom) eliminiše male grehe (ali se treba sustezati od činjenja velikih greha), a ako mu ova dela ne otklanjaju male grehe onda će mu Allah za činjenje tih dela olakšati kaznu za učinjenje velike grehe, ili mu upisati nagradu i uzdignuti ga na više deredže.

Post Dana ašure (deseti dan meseca muharrema), Ibn Abbas, radijallahu anhu, prenosi: „Nisam video Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da sa više želje posti neki dan od Ašure i ovoga mubarek meseca (Ramazana)“

U drugom hadisu govoreći o vrednosti posta u mesecu muharremu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Najbolji post posle Ramazana je post meseca muharrema...“
Ašura je i dan u kojem je Allah, dželle šanuhu, oprostio jednom narodu. O tome nas obaveštava Verovesnik, sallallahu alejhi ve sellem, koji je upitan: „Allahov Poslaniče! U
kom mesecu mi, nakon Ramazana, preporučuješ da postim? On reče: „Ukoliko nakon Ramazana budeš želeo postiti, onda posti u muharremu, jer je to Allahov mesec. U njemu je dan u kom je Allah oprostio narodu (koji je živeo ranije), i u kom će oprostiti narodu (koji će živeti kasnije)“ (Tirmizi)

Molim Allaha, dželle šanuhu, za milost, za oprost, molim Ga da nam primi ibadete, molim Ga da nas sastavi u Džennetu kao što nas je ovde sastavio, da budemo u društvu sa poslanicima, ashabima i šehidima i da nam poslednje reči na ovom svetu budu Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu“, kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi, glavni imam Bajrakli džamije.

bjraklidzuma5.6.5