- - - - - -
petak, 01 decembar 2023
A+ R A-

Hutbe

hutba - minber- informativne novine - glas muslimana srbije

  • Objavljeno petak, 05 avgust 2016 20:34

bajrakli

EL-Laahu, EL-Baaqu-Samom Laahnom, Samom Bogu pripadamo, da ne propadamo, Njime Samim sklanjamo sebe, klanjamo Mu se, telom, čelom, človektno, tlovektno, na tlo padamo, spominjući Ga, Samoga, jednujući, slaveći Ga, hvaleći, Samoga Ga veličajući, svetkujući, služeći Mu, Samom, Samom Mu zapomažući.
ima li sem Njega Zaduživatelja duga, dužnosti, dužne vere, i ima li sem dužne vere vere kojom se zaduženi, dužni, verno razdužujemo?
Sami Sebe nam Je Imenovao Sebe Imenom Divnim Svojim da Ga Samog Imenom Mu Svakim imenujemo, verno, pozivajući Ga i prizivajući Ga Samog, uvereno.
Imenima Svojim Sebnim, Osobnim, Posebnim Darovao Je nas sve, a Posebnijim od nas izuzetnijim bliskošću Mu, a Imenom Najposebnijim, Osobnim, Sebe Samog Znalca, Jeste NadGordio, da Mu ničim ikog niko nije poredio, približio, pridružio. 
Sami Bog Jeste Sami Bog, bez ikog, a sluga, najzahvalniji, i redom sredni, svaki, Mu je sluga, poslan, vesnik, odan, pohvaljeni, briženi, bliženi, Miren i sMiren.
Bog nas Sami Savetuje, Savetuje da Bogočuvarni Mu budemo i da Bogočuvarno Bogunajčuvarnijega među stvorenima svima, sledimo.
da sijetnoga Bogoporicatelja prvotnog odbijemo, Bogu Samom hrleći i sve Njegovo Mu grleći, sledeći Mu donosioca vesti Korenite-Kur'anovite Njegove, koji beše primenjeni Kur'aan što hodi tlom među tlovektnim -človečnim, čilo, Bogumilo, vodeči nas iz zaborava u boravljenje u Spomenu
Božjem, Bogospominjanjem. Bogomšićeni od Bogozaborava svoga i Nespomena Božjega, spomenom Boga, Miloga, Milovatelja, Bogu je hvala naša i Hvaljenje nas, Samom Vlasniku svega Mu znanog, Milom, Milovatelju, Vladaru dana razduženja;Samome Ti služimo, zapomažemo: 'Povedi nas k' Sebi crtom upravljenom, onom kojom Vodiš blagodiljane Svoje, ne onom onih gadnih, niti onom onih udaljenih. Aamiiin, recimo sa dugim aa i dužim, črtvorodužnim iiii..da bude pravilan i govor, i izgovor, i pisanje, pravopis, i ćut...znak, znanju, priznanju.
'i Kazasmo: ademljanine-zemljanine, nastani se uz suparnicu svoju, u 
džennet-raju, i hranite se svime po volji vam, kol'ko vam je i kako vam volja, al' se razgranatom drvu ne približujte, da ne biste tminom zlobnom zulmom ozlili.'
kao da su zabranjene grane od kojih nas Brani Branitelj naš grane razgranate nesloge, koje nas dele rodovima, drvom razgranatog roda, i koristoljublja svaštoljubnog, nijednog Bogoljubnog, svakog Bogohulnog, Bogoporicateljnog, Bogoljublju štetnog. nije to obična grana, jer je brana nam od Branitelja nam Samog, grana kojom bi nas razgranitel odvukao od Samog Onog Koji nam Je Branitelj.
Samim Bogom, AHadnim, Jednim, Odnim, Jedinom, da smo složni, ne drvetnim granama razgranati, razdeljeni, od Boga odeljeni, bližnji, Bogombližnji međusobno da smo, ne samo bratja, broth.. rodom.
kazah vam ovo jer Bog nam to Kaza, a vesnik nam to prenese, i pokaza, moleći Boga Samog da nas Blagoslovi, Miluje, Prašta nam i Spasi nas od Nespomena Svoga.
Svedočimo sve dok smo, Samog, Jednog, Boga.
On nas Uređuje u prvdi, kao s prva, i u dobru, i u međusoblju sprvnom, međubližnjem, i Brani nas od zla, pokuđenog, i nasilja, Svetujući nas, ne bismo li se, obsetili, setili Ga se, nezaboravno, priljubljeno, Njemuslivno, Bogupoklonički.

 

havarijuni našeg vremena - hutba o događajma u turskoj 15.07. 2016.

  • Objavljeno četvrtak, 04 avgust 2016 20:41

dzamijaSjenica

Imenom Samog Boga, svemu Milosnog, odazvanima Samilosnog

kada smo čuli i vidjeli vijesti prošlog petka navečer, kako je dio turske pokušao izvršiti vojni udar i na taj način srušiti vlast koju je narod odabrao, u našim srcima je zavladao strah i tuga. s druge strane, u izvještajima mnogih medija se mogla razumjeti radost zbog mogućeg pada sa vlasti, vjerovatno danas najvećeg muslimanskog vođe i gazije redžepa tajipa erdogana. međutim, hvala Allahu, u osvit subotnje zore tuga većine muslimana svijeta se pretvorila u neopisivu radost i sreću, dok se nevjernička i munafička radost i nada pretvoriše u tugu i razočarenje. tursko vođstvo i turski narod pokazali su veliku svijest i spremnost da se žrtvuju u odbrani slobode i države.
vjerujemo da se ništa ne događa bez Allahove dž.š. odredbe i Njegove volje. istina, postoje djela koja Allah voli, sa kojima je zadovoljan, ali i djela koja On ne voli, na koja se srdi, ali se ništa ne dogodi bez Njegovog dopuštenja. pobjeda i poraz također dolaze od Allaha dž.š. skrena vjera i jedinstvo muslimana donose pobjedu. to je ono što Allah pomaže. 
kada je Allah dž.š. potomcima isra'ilovim kao poslanika poslao isaa a.s., on ih je upućivao na dobro, a odvraćao ih od zla, pozivao ih je da samo Allaha obožavaju: „Allah je diosta i moj i vaš Gospodar, pa se Njemu klanjajte; to je pravi put!" (Kur'an, III: 51)
pokazao im je mnoge dokaze, liječio je bolesne, slijepe, gubave... i pored svega toga, mnogima nije valjao i odlučiše da ga ubiju. to nisu mogli učiniti sami pa su zatražili pomoć i to od svojih tlačitelja rimljana. međutim, ne biva kako mi hoćemo, već kako Allah hoće, jer „čovjek snuje, a Allah određuje“. Allah dž.š. je htio da spasi isaa a.s. i spasio ga je uzdignućem, a oni ubiše drugoga čovjeka misleći da je to isa. poslanik isa a.s. je imao neprijatelje iz svoga naroda i imao je izdajice među sebi bliskima, poput jude iškariotskog, ali je imao i iskrene učenike i pomagače Allahove vjere - havarijjune: „a kada se isa uvjerio da oni neće da vjeruju, uzviknuo je: "koji će biti pomagači moji na Allahovom putu?" – "mi", - rekoše učenici, - "mi ćemo biti pomagači Allahove vjere, a ti budi svjedok da smo mi poslušni Njemu.“ (Kur'an, III:52)
oni koji su htjeli da sruše vlast u turskoj, a izgleda i tursku, nisu to mogli sami učiniti pa su zatražili pomoć od globalista, cionista... a predsjednik erdogan je tražio pomoć od svojeg naroda i narod ga je pomoga, stao je uz njega. narod turske su bili erdoganovi havarijjuni, oni su havarijjuni našeg vremena. Allah je njih pomogao kao što je prije pomogao isaa a.s: „I nevjernici počeše smišljati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer On to umije najbolje.“(Kur'an, III:54) vjernik tako treba postupati, učiniti sve što je u njegovoj moći, a potom se osloniti na Allaha i onda zaslužuje Njegovu pomoć i pobjedu.
postavljaju se mnoga važna pitanja: ko je htio da sruši vlast koja je izraz narodne volje, koji cilj se želio postići time, zašto je Allah dž. š. pomogao turski narod...
razmislite o stanju u ostalim muslimanskim državama: narod egipta je izabrao da ga vode muslimanska braća i neko je srušio volju naroda, narod sirije godinama krvari i bori se za slobodu, palestinci se bore više od pola vijeka za slobodu i nezavisnost...
oni koji „vladaju svijetom“, koji večinu muslimanskih država i naroda drže u ropstvu: fizičkom, ekonomskom, čak i idejnom, ne žele slobodu turskom narodu, jer bi to bila lekcija i drugim muslimanskim narodima na putu ka slobodi. žele zaustaviti tursku na njenom putu, zato što svakim danom postaje sve više slobodna, sve više islamska, sve više osmanska, a sve manje podanička, sve manje komunistička. mi vidimo da je turska na dobrom putu, da dobro razumije „znakove pored puta“. istina, put je dug i trnovit, a takav je inače pravi put, kako je to poslanik muhammed a.s. potvrdio u jednom predanju.
odgovor na pitanje: zašto je Allah dž.š. pomogao turski narod, predsjednika i vladu, dijelom nalazimo u riječima jednog od najvećih muslimanskih autoriteta današnjice, predsjednika svjetske unije islamske uleme dr. jusufa el- karadavija kada je rekao: „raduj se turski narode, Allah te nikada neće poniziti dok pomažeš potrebnoga, snabdijevaš onoga koji nema, ugošćavaš goste i boriš se za istinu.“
ovome ćemo još pridodati:
- hiljade džamija ste izgradili i obnovili u turskoj i izvan nje;
- ukinuli ste zabranu nošenja hidžaba u javnim ustanovama;
- uveli ste obaveznu vjersku edukaciju u školama;
- smanjili ste zelenaštvo i radite na uspostavi islamskog načina poslovanja;
- izgradili ste hiljade škola u turskoj i izvan nje;
- tursku ste razvili do stepena najmoćnijih i najrazvijenijih država svijeta;
- pomažete svim muslimanskim narodima i uopšte ljudima, a vaša pomoć nije zaobišla ni bošnjake, ni naš grad sjenicu (obnovili ste zgradu ustanove za kulturu, opremili obdanište kod nur džamije, donirali ste za bolnicu novo vozilo hitne pomoći i veliki broj aparata, islamskoj zajednici je donirano novo pogrebno auto, u najavi je izgradnja savremene osnovne škole...)
bitno je naglasiti da je turska na najbolji način spojila islam, odn. kulturu istoka sa naukom odn. savremenom civilizacijom zapada i ona je kao takva uzor ostalim muslimanskim narodima i državama.
već spomenuti dr. jusuf el-karadavi je uputio muslimanima poziv sljedeće sadržine: „pozivam sve arapske i islamske zemlje da stanu uz tursku, da je pomognu diplomatski, ekonomski i medijski. demokratska vjernička turska je saveznik koji neće izdati“
i evo mi se odazivamo, svako može makar lijepu riječ da kaže, da uputi dovu allahu dž.š. posebno se trebamo sjetiti svih onih koji su svoj život kurbanom za tursku učinili. za šehide u turskoj odmah poslije džume namaza ćemo u svim našim džamijama klanjati dženazu namaz u odsustvu. Allahov poslanik muhammed s.a.v.s kaže: „u džennetu ima stotinu deredža (stepena) koje je Allah pripremio mudžahidima na Allahovom putu. između dvije deredže je kao između nebesa i zemlje.“ (buhari)
Allaha Uzvišenog molimo da šehidima u turskoj ukabuli žrtvu, da im podari visoke stepene u džennetu, da pomogne turskom narodu i njihovim vođama da ustraju u borbi za slobdu i nezavisnost. Njega Uzvišenog molimo da pomogne i ostalim muslimanima, da naša srca složi, učvrsti nas na pravom putu, omogući nam da istinu spoznamo i da je se držimo, da zabludu prepoznamo i da se nje klonimo, da nam oprosti grijehe i sastavi nas u džennetu. amin!

mr. sabit ef. šećović, nur džamija u sjenici, 22.07. 2016.g./18.ševal, 1437. h.g.

 

ХУТБА - 22. ЈУЛ 2016 / 18. ШЕВВАЛ 1437 ХГ

  • Objavljeno petak, 22 jul 2016 16:33

hutba22072016

Самом АЛ-Лааху ЕТ-Тајјибу, Богу, Самом Добром, слава и хвала и величање наше. Самога Га једнујемо, светкујемо, служимо, запомажући Му Самом, не придружујући Му иког,
Сами Он Јесте Бог, а од привољеног Му и приближеног Му ахмеда мухаммеда-најзахвалнијег Му похваљеника, од Њега нам коначно-посланог весника, оданијег срчанијег нема иког.
зато вас позивам да Самог Бога слушамо и послушамо, служимо, да Му Самом послужимо у позивању ка Њему, а Његова Је Упута, Његов Јесте Пријем. Он Је Позиватељ свих и Приматељ одазвалих.
oдано Му се одазивимо својим средиштем, средцем.
срца своја сачувајмо споменом Имена Божјега, слављењем Њега Самога и хваљењем и величањем Њега Непоредивога, Неупоредивога Који нам Је само Богуоданост, Богупреданост Богуданост, Богољубно Богуверје Прописао, јер 'тешко ли се коклањачима који Богупоклоњеност своју занемарују својим кривопредстављањем људима и спречавањем доброчина.'
споменом Бога, Доброг Позиватеља, Милог Приматеља, Самог Хваљеног нам, Власника, Овластитеља,
Зналца, Доброг Позиватеља, Милог Приматеља, Пресудитеља, Одржаватеља, Самог Слушаног-Служеног, Самог Запомаганог, Самог Наводитеља, Самог Жељеног Циља, Самог Дариватеља, Одобритеља, Самог Спомињатеља, Самог Неспомињатеља, Самог Заводитеља. Приматељу Прими нас.
Подсећа нас Бог Сами на Себе Самог Власника нам-Господа нам, Казујући, ПоКазујући случај мелека=светлана -анђела=везника= вестника=весника када им Је Власнички им Казао поклоните се адемљанину-земљанину, па се поклонише сем одбијатеља који одби и погорди се и сујетно тиме постаде Богу Самом првопорицатељни.'
Бог нас Подсећа на Себе да Га се сетимо и да се обсетимо, Њиме Самим да се спасимо, туда је и тако, спас наш.
сваки је трен, срцокуц, новоприлика, Божјидар, спасења Богом, славећи Га, хвалећи Га, величајући Га, једнујући Га....
Богуслужном човеку једном жена му којом је жењен, рече, кад онемоћа Боговољом, свако, сем Богољубљем:'док си омоћао био свако те је од твог рода, походио....'
на говор њен Богољуб одговара Богузаговорно, срцу Богомштитно, јер Бог Гледа и Надгледа средца наша и наша дела а не иметак нам и тела....'недоласком својим растеретит ме желе онемоћалога...' те у своме срцу сачуваше Бога.
чујмо Бога, сачувајмо Га срцима Га Самог усрцимо, усвојимо, принесимо, унедримо, унесимо, пренесимо, проносимо, Самим Њим се поношењем, понашањем, поносимо.
помолимо Му се, с Њим Самим се повежимо, то је веза везна, свака друга је безвезна без ње везне.
Сами Боже, Сам Си Који Може, Благослови нас, нам, наше, свих нас, све, а Воља Је Твоја и ми привољени, љубитељи Твоји
Богомближњи-Ал-Лаахомближњи, кажимо Аамиииин по сваком башем појединсчном и заједничком Богозиву, надајућ се тако Богодзиву...Аамиииин значи Прими не, примих Те...услушах Те услушај Ме...Тако Је, тако сам.
Аамиииин има две дужине, прву не дужу од дводужне и другу не краћу од четвородужне.
поштопото Аамиииин
а нипошто ааааамиин, или како год.
виђе-хиџе, хуџџе-уче, имаами да знају и пренесу.
Ал-Лаах Наређује правду, Ал-Лаах наређује доброчинство, Ал-Лаах наређује потпомаганје ближњих па даљих, Ал-Лаах Брани нам и Брани нас од свих огавности, покуђености и насиља, Саветујући нас, не бисмо ли Га се сетили и обсетили. 
Богоповезујмо се!

 

SAMOGA BOGA SPOMINJEMO I JEDNUJEMO NIKOGA MU SAMOM NE PRIDRUŽUJUĆI

  • Objavljeno subota, 16 jul 2016 19:41

minber1

Samome Bogu - El-Laahu je slava, slavljenje naše i ducljenje naše i hvaljenje i zahvaljivanje i pohvaljivanje naše kao i ponašanje, ponošenje naše i služenje i zapomaganje naše, i svetkovanje i jednovanje naše.
Samoga Ga spominjimo i jednujmo nikoga Mu Samom ne pridružujući.
Sami Bog Jeste Sami Bog bez ikog, a vesnici su Mu Samome, sluge, vesnici, odabrani, odani, i mi za njima, Samom Njemu verni.
ispravljajmo Mu se braćo i sestre, Bogombližnji, i neraspravljajmo se jer mnoštvo raspravljanja kvari ispravljanja naša Samom Bogu, a nema više vremena za raspravljanja.
a Bog Kaza: 'aademe. obavesti ih o Imenima i pojmovima Bogomzadatim im, pa kad im aadem prenese, Bog ih Podseti: 'zar vam Nisam Kazao da Ja Sami Znam tajne nebesa i zemlje i da Ja Sami Znam sve što skrivate i sve što otkrivate.' Qur'aan-Koren
On Je Taj Koji vas noću Preminjuje i On Jeste Onaj Koji Sami Zna vaša delovanja tokom obdanice, a potom vas u nju iznova Proživljuje, da ostvari se rok oročen, vek ovečen, a za time vam je Njemu Samom povraćaj da vas Obavesti o zarađenoj vrednosti vašega rada-da vas Obavesti o vašoj zaradi.
On Sami Jeste Privolitelj Svojih podanika Kojima šalje beležitelje tačne sve do časa smrtnog, kad ga podanici Njegovi prominu.
-potom bivaju povraćeni Bogu, Samom Htinskom-Istinskom Pokrovitelju, Kome, zar ne, presudno vlasništvo, Vlast, pripada kao Samom Neporedivo Najbržem Obračunavatelju.
-upitaj ih a Ko Će vas izbaviti iz strahnih vam tmina kopnenih i morskih u strahu dok Mu Samom zapomažete smerno zavetujući Mu se da ćete Mu se, ako vas Izbavi, odužiti Boguzahvalom neprestanom.
potvrdi im da Sami Bog ih Spasava iz takvih stanja nakon čega Mu vi vazdah Samom pridržujete.
potvrdi im i to da Sami On Jeste Omogućavatelj nepogoda sa svih strana i toga da se razjedinite i tako vam Da da iskusite međusobno iskaljeni bes. zapazi samo kako ih znakovima Svojim Podučavamo, ne bili razlučili, poimali zbilju.
-a narod se izrodi tvoj iz Htine Božje ove i odrodi, i ti ih obavesti 'nisam vama ja ovlašćenik, Ovlastitelj moj Sami Bog Jeste '
-svaka vest ima svoje Izvorište, a vi ćete se dockan uveriti.
-a ti, čim uvidiš one što omalovažavaju Znakovlje Naše, odstrani ih od sebe, sve dok se ispravnijim ne zabave, i kad god se nakon šejtanskog-sujetnog zaborava obsetiš, opomeneš, spomenom Boga ne druguj sa Bogohulnikom zlobnim svakim.
kao što nas Obavesti, jedne drugima vad Ispitujem, kušnjom međusobnom, Iskušavam, ne biste li sabrom sabrani bili..... Qur'aan-Koren-Faatir-Onaj Od koga je sve-Father-Odac-Odutelj a ne rodac, roditelj.
ispravljaj (se) i ne raspravljaj (se)
....'neeema više vremenaaa!'
oprez!
srebrenica?! hoćemo li je svojom lubinom sagkedati kroz Qur'aan-Koren Lupu?
Sami Bog Zna Svoju Htinu-Istinu, Svoju Volju s nama. pročitajmo i promislimo Njegov Razgovor s melekima-svetlanima=s anđelima-vesnicima:
'Gospd(ar) tvoj kad melekima-anđelima Kaza:
'Ja Ću Sebi zemljom ovom Umestiti namesnika. oni Ga upitaše, zar Ćeš zemljom Umeštatati-Ovlašćivati smutljivca-unereditelja, krvoloka-krvopiju-ubicu-koljača, dok Te mi Samoga slavimo, proslavljamo, hvalimo i posvećujemo Ti?
On im Odgovori:'Znam sve nepoznato vam! ÷Ja Jesam Znalac svega što vi ne znate.'
verujem da Sami Bog iz nas svim slučajevima koji se sluče da stvorenja razluče, da nas njima Uči a ne Muči, Izaziva zov, zapravo.
međusobno nas Privoljuje a Priljubljuje nas Sebi.
odazvani su priljubljeni, privoljeni, samo, Bogupripali.
otpali, Bogu ne pali, propali su, otpali.
Bog Isceđuje ono naše'Božeeeee!!!' što je nama poziv u muci, a suštinski je odziv pri nauci !
sećam se Bohne i serbie osamdesetih, bilo se zatomilo Boga, hramotno-sramotno.
tako shvatam srebrenicu i koljaču i zaklanom i još uvek nekoljačima, i još uvek nezaklanima, kadgod i gdegod bili i kogod da su, bez ovih zloupotreba koristoljubnih, svaštoljubnih, Bogoneljubivih.
Sami Znalac Zna sve nam (ne)poznato.
Božeeeeeeeee! Sami Živiiiiii! Sami Održavatelju! Sami Nadživljavatelju! za Milošću Tvojom vapimo, zapomažemo, žeđamo, žudimo.Poboljšaj nam, Unapredi nam naše stanje, sudbinu, dar života, i samima nama nas ne Prepuštaj ni tren oka!
Al-Laahumme-Sami Bože, Jedini Si Koji Može!
Al-Laah Naređuje pravdu, Al-Laah naređuje dobročinstvo, Al-Laah naređuje potpomaganje bližnjih pa daljnjih, Al-Laah Brani nam i Brani nas od svih ogavnosti, pokuđenosti i nasilja, Savetujući nas, ne bismo li se obsetili i setili Ga se.

 

ХУТБА - 8. јул 2016 / 4. ШЕВВАЛ 1437. ХГ

  • Objavljeno petak, 08 jul 2016 17:26

minber

Самог Бога -Ел-Лааха хвалимо, славимо, величамо, спомињемо, светкујемо, једнујемо, Самоме Му служимо и Самом Му запомажемо:
Самоме Себи нас Поведи, Ти нам Сами Требаш, Ти Сами, потребито нам, Знаш.
признајемо Те, Сами Ти, Бог, Творитељ, Јеси, а признајемо да мухаммед ахмед, Ти је слуга, Твој коначнопослани весник нама тловечнима, ближени Ти, Мирени, блажени.
драги моји, Самим Богом, ближњи, Ал-Лаахољубље нам је спас, будимо Ал-Лаахочувани, слеђењем Њему најзахвалнијег похваљеника Његовог, ахмеда мухаммеда ближено-Миреног.
ономад, кад Бог Сами Обавести светлане веснике анђеоске Своје -мелеке 'земљи Ћу намесника, намештеника, Одредити.' они одговорише: 'зар Начинићеш земљи за као намесника, смутљивца Богопорицатељног, крвопроливатеља, док Ми славимо Самога Тебе, Богохвалећи те, и светкујући Те Самог освећујемо и посвећујемо за Те. а Бог Сами Узврати, нек се зна: 'оно што не знате ви, Знадем Сами Ја!'
Бог Сами тако Вољом Својом адема-адама-адемљанина-земљанина тловекног-чловекног Поучи свим Именима, а потом их Представи Својим мелекима, светланим весницима-анђелима Својим, Наредивши им: 'обавестите Ме о Именима овим свим, ако сте имало честити у тврдњи својој.' одговорише Му они: 'слава Теби Самоме Слављеноме, признајемо немамо ми знања сем спознања Твоје Боже онога што Си нам Ти Сами Обзнанио, Сами Ти, збиља, Јеси Зналац оностраног, нам странoг свега, Разлучитељни, Разазнаватељни.
погледајмо како Разлучитељ, Разанаватељ, Сами Зналац, Обзнањује знањем страног, оностраног, незнала створења, и како сазнање не чини створења зналцима, већ признаваоцима Самог Зналца, ознало-васпитаним. пронађимо се ишчитавањима повременим ових аја Божјих знаковитих.
хвала је и хваљење је Самоме Богу и слава је и слављење је Самоме Њему припадајуће, јер Самим Њиме је проходеће, и величање-текбир Самоме Њему је.
рамадааном Он нас Сами Доводи у такво стање, и то је оно право, не мучење, већ учење, васпитање, образовање.
Он нам након светлости и расветлења Дарује 'иид-прилику обновну бајрамску радост и радовање, као ново наше стање за исту Богохвалу и Бохохваљење, па не прооуштајмо ту поновнодаровану прилику да се и шестодневним шеввалским постом приљубљујемо лубином, лубним хуббом-љубављу Самом Створитељу Милом Своме.
Ал-Лаах Наређује правду.
Ал-Лаах Наређује доброчинство.
Ал-Лаах Наређује потоимагање ближњих па даљњих.
Ал-Лаах нас Брани од Забрани огавности.
Ал-Лаах нас Брани од Забрани покуђенисти.
Ал-Лаах нас Брани од Забрани насиље.
Светујући нас, саветује нас, да Га се сетимо и обсетимо.
Бог са нама Јесте, ми са Богом јесмо ли?