- - - - - -
petak, 01 decembar 2023
A+ R A-

TRENUTAK U KOJEM SE PETKOM PRIMA DOVA

U tri Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, hadisa o džuma-namazu nalazi se dokaz da petkom postoji određeno vreme u kojem se prima čovekova dova, odnosno šta god čovek u tom trenutku zatraži od Allaha, a što nije u domenu greha ili kidanja rodbinskih veza, On mu to podari. U hadisu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, navodi se: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo je 

dovaPetkompetak, pa je rekao: ‘U danu petka postoji jedan čas u kojem, ako rob musliman koji obavlja namaz nešto Allaha zamoli, On će mu to i dati’, pa je rukom išaretio da je taj čas kratak”, tj. da to vreme nije dugo. Islamski učenjaci su se razišli u pogledu preciziranja tog vremena na više od četrdeset mišljenja, kao što su se razišli u pogledu vremena Lejletul-kadra na više od četrdeset mišljenja. Kada je taj trenutak? Početkom, sredinom ili krajem dana? Ali, neka od tih mišljenja su slična, pa se mogu sažeti u jedno mišljenje. Najverovatnije je da se vreme u kojem se taj trenutak spominje u hadisu Ebu Musaa el-Eš‘arija, radijallahu anhu, koji prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je o tom trenutku rekao: “On se nalazi negde u vremenu od kada imam sedne na minber pa sve dok se ne obavi džuma-namaz.” Znači, kada imam uđe u džamiju, poselami ljude i sedne na minber, od tog trenutka počinje vreme primanja dove. Međutim, poznato je da kada imam počne sa hutbom, ljudi ćute i ne smeju govoriti, ali mogu doviti između dve hutbe, kao i na farz-namazu. A dova upućena u farz-namazu najbliža je uslišavanju, jer čovek u namazu čini sedždu Allahu, a rob je najbliži Gospodaru kada je na sedždi. Shodno tome, možemo reći da je vreme u kojem se prima dova petkom upravo to vreme, dakle, od trenutka kada imam sedne na minber, pa sve dok ne završi namaz. Stoga, o robe, u ovom vremenu upućuj dovu Allahu, nadajući se da će ti je Allah uslišati. Nakon što uputiš dovu, nemoj govoriti da ti Allah odgovara sporo, niti da je ono što tražiš mnogo. Allaha ništa i niko ne može nadmašiti ni u čemu i Allahu je sve lako, ma gde i kada pitao, to je Allahu lako, pa Mu upućuj dove i pažljivo iskoristi to vreme! Drugo vreme, od ikindija-namaza pa do zalaska sunca, takođe je vreme primanja dove, ali ono što pravi smetnju tom mišljenju jeste deo hadisa u kojem se kaže: “...ukoliko ga musliman provede u namazu...”, jer posle ikindije nije dozvoljeno klanjati namaz sve do akšama! Međutim, čovek se može abdestiti u ovom vremenu i klanjati dva rekata nakon abdesta. Isto tako, treba ukazati na hadis u kojem se kaže da je čovek u namazu sve dok iščekuje namaz. Zbog toga, najpouzdanijim se smatra ono na šta ukazuje hadis koji prenosi Ebu Musa, radijallahu anhu, a zatim ono na šta ukazuje hadis koji prenosi Ebu Hurejra, a za ostala mišljenja ne navodi se jasan dokaz. Takođe, jedna od posebnosti vremena džume jeste i što više donošenja salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Nema sumnje da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najveličanstvenije stvorenje i najpreči nama. Preči nam je čak i od nas samih, pa je stoga obaveza dati prednost ljubavi prema njemu nad ljubavlju prema sebi, prema detetu, ocu, majci, ženi i svim ljudima. Jedno od prava koje Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ima kod tebe jeste da doneseš što više salavata na njega. Ovde treba naglasiti da Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, nisu potrebni tvoji salavati i selami, ali tebi su potrebne nagrade od salavata, jer kada na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, doneseš jedan salavat, Allah na tebe donese deset! Ako kažeš: “Allahumme salli ala Muhammed”, Allah na tebe donese salavat deset puta! Dakle, donošenje salavata potrebno je tebi, a ne Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem! Stoga, moraš donositi što više salavata i selama na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, petkom i u svakom drugom vremenu. U svakom vremenu! Molimo Uzvišenog Allaha da nam podari da istinski obavimo i ispunimo dužnosti prema Njemu, Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i svim Njegovim robovima vernicima!