- - - - - -
sreda, 22 mart 2023
A+ R A-

Biografije

ABDULLAH NUMAN

  • Objavljeno utorak, 28 februar 2017 16:29

Abdullah Numan

Mesto i godina rođenja: Beograd, Srbija 1950. godine.
Obrazovanje:
Završio je osnovnu i srednju školu u Beogradu
Diplomirao na melburnškom Univerzitetu Islamske studije, filozofiju i biznis menažment.
Postdiplomski studij je završio u Melburnu  na Flilozofskom fakultetu 1982. na temu:''Shvatanje Boga i Njegovih Imena i Svojstava u Islamskoj teologiji od Hasana el Basrija do Gazalija'', kasnije na istom fakultet doktorirao na temu: «Koncept pojedinca i zajednice u Islamu » (Numan A - The social dimension of Islam: The concept of the individual and society in Islamic thought.).

Dužnosti u IZS:
Naibu-Reisu-l-ulema (zamenik vrhovnog poglavara) Redovni profesor FIN - Islamske zajednice Srbije, profesor na melburnškom Univerzitetu, jedan osnivača WCRP  (World Conference of Religions for Peace)

Predavačke aktivnosti u drugim institucijama u zemlji i inostranstvu:
Islamska filozofija,  melburnški Univerzitet, učesnik mnogih međunarodnih konferencija posvećenih međureligijskom dijalogu širom sveta („Medien und Religion“ - VI. Interreligiöser und interkultureller Dialog in Cadenabbia, ) ključni organizator konerencije WCRP u Australiji 1985

Poznavanje stranih jezika: arapski, engleski, francuski, italijanski

Bračno stanje: Oženjen, otac dvoje dece

SENAD HALITOVIĆ

  • Objavljeno nedelja, 03 jul 2016 18:23

Sandžački muftija Senad Halitović

Mr. Senad ef Halitović je rođen u Kruševu (Novi Pazar), 14.02.1979. godine gde nakon svršene osnovne škole upisuje srednju islamsku školu u Novom Pazaru, medresu, Gazi Isa beg, gde 1999. godine diplomira sa odličnim uspehom i dobija zvanje Imam-Hatib.

Svoje dalje školovanje je nastavio na Fakultetu islamskih nauka na Džamiatul-ulumu u Saniiju (Jemen).

Na istom fakultetu je 2004. godine diplomirao i kasnije nastavio magistarske studije iz oblasti islamskih nauka na odseku za islamske ideologije i misionarstvo koje je uspešno završio 2006. godine i dobio zvanje magistar islamskih nauka.

Po povratku sa studija 2006. godine počinje sa radom na mesto imama-hatiba u Novom Pazaru.

Kasnije iste godine počinje sa radom na Fakultetu islamskih studija i medresi Gazi Isa - beg u Novom Pazaru kao profesor na na teološkom odseku.

Takođe, pored tog angažovanja bio je i glavni imam i pomoćnik muftije sve do 2015. godine.

Od 2015. godine do 2019. godine se bavio humanitarnim radom.

Na predlog reisu-l-uleme Islamske zajednice Srbije, Seada efendije Nasufovića, izabran je za muftiju sandžačkog i predsednika Mešihata Islamske zajednice Sandžaka, 9. februara 2019. godine.

Oženjen i otac četvoro dece.

 

SEAD NASUFOVIĆ

  • Objavljeno nedelja, 03 jul 2016 17:22

 

Rođen u Bijelom Polju, Republika Crna Gora, 22. 6. 1979. godine, odnosno 27. redžeba 1399. godine po Hidžri, od oca Murata i majke Nafije.

U rodnom mestu završava osnovnu školu, a 1994. godine odlazi u Novi Pazar i završava srednju medresu "Gazi Isa-beg". Diplomirao je na osnovnim i master studijama na Fakultetu islamskih nauka u Beogradu i Državnom univerzitetu u Novom Pazaru i stekao zvanja: diplomirani islamski teolog, diplomirani islamski pedagog, master islamske pedagogije; diplomirani filolog srbista/bosnista, master filolog srbista/bosnista, a zatim nastavio doktorske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na modulu za svetsku književnost. Za redovnog člana Evropske akademije nauka u Beogradu u odeljenu za duhovnost, humanizam, mir i toleranciju svečano je promovisan 21.12.2019. godine.

Radio kao glavni i odgovorni urednik časopisa "Vakat" – zvaničnog glasila Islamske zajednice Srbije za veru, nauku i kulturu, bavio se bibliotekarstvom i novinarstvom. Redovan je učesnik radio i tv emisija na temu međureligijskog dijaloga i kulture suživota, duhovnosti i tolerancije. Obavljao dužnost imama, hatiba i muallima u Bijelom Polju, "Omerbašića džamiji" u Baru (Crna Gora), a zatim i u džamiji "Šehid Abdul-Aziz" u Novom Pazaru. Radio je kao profesor maternjeg jezika i književnosti u srednjoj medresi "Sinan-beg" u Novom Pazaru, kao i poslove sekretara, asistenta i predavača poverene nastave na Fakultetu islamskih nauka u Beogradu. Vršio je funkciju predsednika Ustavnog suda Islamske zajednice Srbije od 2007. do 2016. godine. Član je Komisije Vlade Republike Srbije za versku nastavu u školi i član Saveta Centra za međureligijski i međukulturni dijalog u Beogradu. Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih naučnih skupova i simpozijuma i autor više naučnih i istraživačkih tekstova iz oblasti religije, filosofije i književnosti.

Za Reisu-l-ulemu Islamske zajednice Srbije prvi put je izabran 2. jula 2016. godine/27. Ramadana 1437. hidžretske godine na sednici Vrhovnog Sabora Islamske zajednice Srbije jednoglasnom odlukom svih članova sa područja Mešihata IZ-e Sandžaka, Mešihata IZ-e Srbijanskog, Mešihata IZ-e za Preševo, Bujanovac i Medveđu, a zatim i reizabran 12. decembra 2021. godine po Miladu, odnosno 8. džumadel-evvela 1443. godine po Hidžri, na drugi mandat u trajanju od pet godina.

Oženjen je i otac četvoro dece.

 

NEDŽMEDIN ADEMI

  • Objavljeno nedelja, 03 jul 2016 16:27

 

Nedžmedin Ademi, rođen 02.01.1973. godine u Preševu, svršenik osnovnih akademskih studija – Fakultet islamskih nauka u Prištini i master akademskih studija, smer sociologija – Državni univerzitet u Tetovu, Severna Makedonija. Izabran je na funkciju muftije preševskog i predsednika Mešihata Islamske zajednice za Preševo, Bujanovac i Medveđu u trajanju mandata na četiri godine (17.07.2021 – 17.07.2025. godine), na predlog Reis-ul-uleme Islamske zajednice Srbije, Seada efendije Naufovića.